دکتر منوچهر انصاری

دکتر منوچهر انصاری دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،  دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

دکتر منوچهر انصاری

Dr. Manouchehr Ansari

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A model of Measure Customer Knowledge Absorptive Capacity: A Food Industry Survey (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
2 ارائه چارچوبی برای ترکیب روش های مدل سازی سیستم های پیچیده فنی اجتماعی با استفاده از فراترکیب تفسیری انتقادی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
3 ارائه مدل مفهومی تاثیر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 1
4 ارتقای عملکرد نوآورانه و فروش از طریق مدیریت دانش مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 3
5 ارزیابی طراحی کیفیت فراگیر در شرکت های متوسط: نتیجه تحقیق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 33
6 ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیخته تبلیغات: بررسی نقش میانجی دانش، وفاداری و ارتباط با برند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 15
7 Evaluating and Ranking of Travel Mode in Metropolitan a Transportation Approach (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 6
8 Identifying Factors Influencing the Selection of Enterprise Resource Planning Systems from Expert Views (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 12
9 Identifying the Applications of Internet of Things in the Smart Home by Using Meta synthesis Method (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
10 Representing a Model Using Data Mining Approach for Maximizing Profit with Considering Product Assortment and Space Allocation Decisions (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
11 بررسی تاثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (نمونه پژوهش: شرکت شیر پگاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 7
12 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی ازدیدگاه کارکنان شرکت‎های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 18، شماره: 63
15 بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و احتمال بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 3
16 بررسی علم سنجی ادبیات مدل های درآمدی نوآوری های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 3
17 بررسی نقش فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) دربهبودمدیریت فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 11
18 پیشران های استراتژی بر اساس مدل مک کنزی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 3
19 تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
20 تاثیر رعایت اصول اخلاق حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 3
21 تاثیر عوامل فردی و سازمانی در اخلاق کاری مدیران بازاریابی با وجود متغیر تعدیل گر عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
22 تحلیل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده انتقال یادگیری در یک سازمان دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 2
23 شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی اجتماعات برندی آنلاین با تاکید بر ارزش ویژه برند مشتری محور در شرکت های مخابراتی کشور عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 10، شماره: 4
24 شناسایی عوامل موفقیت نوآوری محصول در صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 4
25 شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مطالعه‎ی موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 7
26 شناسایی قابلیت های پویای موثر بر عملکرد صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 2
27 شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 1
28 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر اکوسیستم بازاریابی دیجیتال در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 64
29 شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکت های تولیدی ایران براساس روش نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 1
30 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خلاقیت تبلیغات تلویزیونی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
31 طراحی بسته خط مشی برای نیل به توسعه توریسم پایدار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 4
32 طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان ها بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 1
33 طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال (نمونه پژوهی: بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
34 طراحی و ایجاد سامانه توصیه گر برچسب محور بر مبنای شبکه های عصبی عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 2
35 فرا ترکیب روش‎های مدل‎سازی سیستم‎های پیچیده فنی اجتماعی با رویکرد پارادایم چندگانه روش‎شناسی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 2
36 مدل تجاری سازی ایده فروش الکترونیک با به کارگیری نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 2
37 مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات: روابط و کارکردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 5
38 مرور سیستماتیک عوامل کلیدی موفقیت جهان‌زادها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 3
39 مطالعه موردی رابطه مولفه مشتری مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی می یر آلن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 3
40 نقش مشارکت اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 4
41 نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 3
42 نگاشت رفتار و روش های فرصت شناسی کسب وکارهای کوچک و متوسط خارجی در ایران؛ مطالعه موردی فرانسه، آلمان، چین و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در خلق شایستگی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
2 ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل هفت GKMMM (مطالعه موردی: بانک مرکزی ایران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 اهمیت و چگونگی تعامل «بخش های تحقیقاتی و تجاری» ، برای نوآوری در تکنولوژی های نوین (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
4 Impact of Strategic Factors on Service E-Commerce Marketing in E-Banking (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
5 بازاریابی برچسب های سبز لوازم آرایشی و تاثیر آنها در خرید (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
6 بررسی تأثیر ابزارهای نوین فناوری اطلاعات بر نظام پیشنهادات در سازمانهای صنعتی و خدماتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
7 بررسی نقش دانشگاه در نوآوری اجتماعی با تاکید بر هم آفرینی ارزش اجتماعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
8 بررسی نقش کیفیت وب سایت و عادت به ان در تجارت الکترونیک مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافربری رجا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
9 بررسی نوآوری و پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی دورکاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان دانشگاه های الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
11 پرسش از علم و تکنولوژی : ضرورتی در جهت توسعه معرفت محور تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
12 تحقیق و توسعه و ارتباط با صنعت سیستم های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
13 تدوین استراتژی سرمایه گذاری در محصولات ارگانیک کشاورزی با استفاده از مدلGE (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
14 جایزه ملی کیفیت فرانسه و شاخصهای اندازه گیری (دریافت مقاله) دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
15 شایسته سالاری و چگونگی آن در کشور های مختلف جهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
16 شناسایی پتانسیل‌های کارآفرینی در بخش کشاورزی شهرستان ایذه به منظور ایجاد کسب‌وکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
17 شناسایی واولویت بندی شاخصهای موثربرارزیابی استراتژیک سرمایه سازمانی بعنوان یکی ازابعادسرمایه دانشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
18 فلسفه و جایگاه مسؤولیت اخلاقی و اجتماعی در مدیریت کیفیت سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
19 کاربرد مدل تلفیقی مهندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های صنعتی ( مطالعه موردی شرکت ایران خودرو ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
20 لزوم حرکت سازمانهای ایرانی به سمت "مدلهای نتیجه گرا" در سیستمهای مدیریت کیفیت و ارائه یک مدل مدیریت کیفیت نتیجه گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
21 مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری سازمانی و تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
22 مدیریت عملکرد با استفاده از تکنیک Balanced Scorecard (کارتهای امتیازی متوازن) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
23 مشارکت اجتماعی و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 نقش تحولات تکنولوژیک در تولید و عرضه محصولات جدید در بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 نقش مهارتهای ارتباطی فردی در استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
26 نقش و ضرورت بهره گیری از استراتژی های بازاریابی خلاقانه با بهره گیری از شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
27 نقش وعملکرد روابط عمومی در توسعه فناوری اطلاعات در سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات