مهری اذانی

 مهری اذانی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

مهری اذانی

Mehri Azani

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان بر اساس شاخص های آموزشی و فرهنگی با استفاده ازمدل تاپسیس (Topsis) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 3
2 مدیریت آمایش سرزمین و برنامه ریزی آمایش منطقه ایبا تاکید بر تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 6
3 نگرش و اهمیت اسلام به محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین و جغرافیای کاربردی (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
2 آینده پژوهی کهن تمدن جیرفت در راستای تغییر نگرش تمدن های جهانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
3 ارزیابی اکوتوریسم شهرهای کویری با استفاده از مدل Swot مطالعه موردی شهر زواره (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
4 ارزیابی شاخص های انتخاب و کیفیت جاذبه ها و مقاصد گردشگری استان هرمزگان با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 ارزیابی کاربری اراضی شهر کنگاور (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
6 ارزیابی هویت محله‌ای علیقلی آقا و تأثیر آن در توسعه‌ی محله‌ای (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
7 SWOT ارزیابی فضا های گردشگری شهر اصفهان با معیار دسترسی معلولین با استفاده ازمدل (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
8 برآورد شکاف دیجیتال میان شهرستانهای استان اصفهان واولویت بندی به منظور کاهش آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
9 بررسی آسایش زیست اقلیمی شهرقم با تاکید برتوسعه گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
10 بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در بافت میانی منطقه 1 شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران
11 بررسی اصول پوافند غیرعامل در مکان یابی کاربری های درمانی شهر بجنورد توسط نرم افزار تحلیل آماری SPSS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
12 بررسی امنیت در فضاهای گردشگری شهر اصفهان ،با تاکید بر گردشگران خارجی (مناطق 3 و 5 شهری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها
13 بررسی اهداف اولیه شهرهای جدید ایران و واقعیت امروز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
14 بررسی اهداف کلان پدافند غیرعامل در کاربری های مسکونی شهر بجنورد توسط نرم افزار تحلیل آماری SPSS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
15 بررسی اهمیت و تأثیر اختلاط کاربریها بر روی شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
16 بررسی پدافند غیر عامل در شهرهای خلاق با رویکرد توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
17 بررسی پدافند غیر عامل در منازل مسکونی نمونه موردی بروجن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
18 بررسی پدافند غیرعامل در منازل مسکونی نمونه موردی بروجن (دریافت مقاله)
19 بررسی توسعه گردشگری خلاق با استفاده از میراث ناملموس فرهنگی مذهبی در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
20 بررسی حرکات موزون سماع، نمادی اعتقادی در گردشگری ادبی- مذهبی ایران (سماع از دیدگاه غزلیات دیوان شمس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
21 بررسی خشکی زاینده رود بر توسعه پایدارگردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
22 بررسی عدالت جغرافیایی در توزیع کاربری درمانی در شهر یزد در دهه ی اخیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
23 بررسی عوامل ژئومورفولوژیک در مکان یابی و پراکنش سکونت گاه های روستایی توسط سیستم تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
24 بررسی مبلمان و فضای سبز شهری مطالعه موردی شهر آمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
25 بررسی مهارت تورگردانی در توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
26 بررسی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی:جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
27 بررسی نقش سازمان اوقاف در توسعه گردشگری زیارتی با تکیه بر امامزادگان و بقاع متبرکه شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
28 بررسی نقش کارکردهای شهری در محیط زیست شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
29 بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
30 بررسی نقش نشانه ها و نمادهای خیابانی در ساماندهی شهری (مورد مطالعه: شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
31 بررسی نقش نشانه ها و نمادهای خیابانی در ساماندهی فضایی شهرکرد، با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
32 بررسی و تحلیل مشکلات و تنگناهای ترافیکی شهر نجف آباد و نقش آن در ساماندهی شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
33 برنامه ریزی و مدیریت زیرساخت های منطقه ای برای توسعه صنعت گردشگریدر اوریسا امور خارجه، هند (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
34 بهکرد کیفیت زندگی و ظرفیت نگه داشت محیطی در ساختار مدیریت شهر خلاق اسلامی مطالعه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
35 تاثیر رنگ در معماری شهرهای اسلامی با تاکید بر شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
36 تاثیرات گردشگری در شهر جدید بهارستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
37 تحلیل توسعه پایدار بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر بحران زلزله ،مطالعه موردی: شهر خرم آباد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 تحلیلی برجمعیت شهرستان بویراحمدوتاثیرآن برتوسعه فیزیکی شهر یاسوج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
39 تحلیلی برکیفیت ساختارفضاهای شهری واقع درکویر مطالعه موردی شهرزواره (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
40 تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخصTCI (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
41 تقویم زمانی گردشگری روستای کندوان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
42 توانمندیهای گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS (مورد استان کهگیلویه و بویر احمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
43 جاذبه های گردشگری و بررسی عوامل موثر بر انتخاب و ارزیابی جاذبه های گردشگریمطالعه موردی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
44 جاذبه های منحصربفرد بیابانی ایران درارتباط با آمایش گردشگری بیابانی مورد کویرلوت (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
45 جشنواره های آب محور توسعه گردشگری مناطق کویری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
46 جغرافیا و گردشگری طبیعی مورد: بررسی فضاهای منحصر به فرد اکوتوریسمی شهرستان ایذه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
47 چالشهای مدیریتی گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
48 چشمه های آبگرم- توانمندی شهر سرعین در عرصه توریسم درمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
49 رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر انتخاب مقاصد گردشگری با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
50 ژئوتوپ ها و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: معدن دره زنجیر و دستکند فراشاه - یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
51 ژئوتوریسم وارتباط آن با توسعه پایدار گردشگری در ایران (مطالعه موردی،گلفشان ها) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
52 ژیوپلتیک گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی جنوب شرق ایران (مطالعه موردی :چابهار) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
53 ژیوتوریسم غارهای ایران، با تاکید برغار چال نخجیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
54 ساختار کالبدی محلات قدیمی شهری با تأکید برفرآیند نوسازی وبهسازی وتأثیرآن درمنظرشهری محدوده مورد مطالعه: منطقه سه شهر اصفهان محله حکیم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
55 سطح بندی زیر ساخت های توسعه گردشگری با استفاده از مدلTOPSIS(مطالعه موردی:شهرستان های استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
56 شناخت ویژگیهای معماری بنای تاریخی مسجدحکیم اصفهان تاثیرگذاردرجذب گردشگربااستفاده ازمدل ارزیابی SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
57 شناسایی عوامل آمیخته بازاریابی گردشگری به منظور افزایش رضایت مشتریان در آژانس های مسافرتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
58 شهرفشرده ،فضاهای زیر سطحی ، فرصتی برای دست یابی به توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
59 شهرهای جدید و پیامدهای زیست محیطی آن (مطالعه موردی شهر جدید بهارستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
60 صنعت اکوتوریسم جایگزینی مناسب برای درآمدهای اقصتادی ناپایدار مورد بیابان لوت (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
61 طراحی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری (با استفاده از روش برنامه ریزی سیستم کسب و کار BSP) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
62 کاربرد گرافیک محیطی دربهسازی فضاهای آرامستانی ـ مطالعه موردی تکیه سیدالعراقین درآرامستان تخت فولاد اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
63 گردشگری ادبی و هویت مکانی فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
64 گردشگری معناگرا راهکارجدید بازاریابی گردشگری کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
65 گردشگری وتوسعه پایدار شهری موانع و راهکارها (نمونه موردی زابل) (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
66 گردشگری ورزشی یاور ورزش استان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم
67 معضلات سد معبر در پیاده روها و تاثیر آن در عبور و مرور شهری(مطالعه موردی میدان امام علی(ع)) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
68 معلولین ومعماری فضاهای گردشگری شهری (مطالعه موردی اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
69 معماری و شهر سازی از منظر روانشناسی و جامعه شناسی زنان (دریافت مقاله) همایش ملی زن و معماری
70 مفاهیم مقاصد گردشگریو بررسی رفتار خرید گردشگران در انتخاب مقاصد گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
71 مهاجرتهای روستا - شهری و نقش آن برناپایداری روستاها با تاکید بر گردشگری روستایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
72 نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری شهر اصفهان مطالعه موردی مناطق 1 و 3 شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
73 نقش تمدن کنار صندل در اعتبار بخشی گردشگری شهر جیرفت (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
74 نقش توانهای اکوتوریسم در توسعه اقتصادی و پایدار یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
75 نقش جاذبه‌های گردشگری معماری اسلامی در همگرایی فرهنگی کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
76 نقش ژئوپارک در توسعه ی گردشگری جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
77 نقش فضای سبز عمومی درجذب گزدشگز، مطالعه موردی : شهزاسلامی کوا لالامپور (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
78 نقش گردشگری ژئوتوپ ها در توسعه شهرستان تفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
79 نقش مبلمان خیابانی در ساماندهی شهری موردی (باغملک ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
80 نقش معماری مذهبی درتوسعه گردشگری مطالعه موردی محراب ها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
81 نقش و اهمیت زیرساخت ها در توسعه گردشگری آب گرم ورتون شرکت تعاونی گردشگری توسعه سیر زنده رود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
82 نقش و کارکرد عوارض ژیومورفولوژیکی در مسایل امنیتی دفاعی مرزها بررسی موردی استان ایلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی