دکتر محسن ایمانی نائینی

دکتر محسن ایمانی نائینی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن ایمانی نائینی

Dr. Mohsen Imani

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Validated and Rapid HPLC Method for Quantification of Human Serum Albumin in Interferon beta-1a Biopharmaceutical Formulation (دریافت مقاله) مجله Medbiotech دوره: 1، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
3 ارزش شناسی فارابی و دلالت های آن در تربیت اخلاقی (با تاکید بر اهداف، اصول و روش ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 7
4 اعتبار یابی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی تحلیلی ویژگی های معلم در اسناد آموزش وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
7 بررسی مقایسه ای سبک زندگی خانواده های شاهد و ایثارگر و خانواده های عادی استان لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 21
8 بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
9 بومی سازی علوم تربیتی در ایران؛ ضرورتها و چالشها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 83
10 تبیین اهداف تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 45
11 تبیین تربیت زیست محیطی بر اساس فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
12 تبیین رویکرد میا نرشته ای از دیدگاه معرفت شناسی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
13 تبیین نقش مسئولیت پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
14 تبیین و تحلیل تربیت اخلاقی از منظر زیبایی شناختی با تاکید بر آرای متفکران عمل گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
15 تحلیلی مفهومی از روش تبیین و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
16 تربیت اجتماعی زیبایی شناسانه، پارادایمی بدیل برای نظام تربیت اجتماعی جزم گرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 30
17 چگونگی تحول در نظام رایج تربیت اخلاقی مدارس جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل، بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1
18 رویکرد ساحت تربیت هنری و زیبایی شناختی، رویکرد موضوع محور یا رویکرد دریافت احساس و معنا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 65
19 سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 33
20 شک روش شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 20
21 طراحی چارچوب نظری نظارت اجتماعی نوجوانان براساس اهداف، مبانی، اصول و روش‌های منبعث از تفسیر المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 3
22 طراحی و اعتباربخشی الگوی بهینه برنامه درسی سواد مالی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 71
23 فراشناختی به تربیت اخلاقی کودک ازمنظر اهداف و اصول براساس اندیشه تربیتی ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 45
24 مبانی، اهداف و اصول تربیت دینی دانش آموزان مبتنی بر پذیرش دورهرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 4
25 نسبت علم و دین در فلسفة ایان باربور و نقد آن از منظر استاد مرتضی مطهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 9، شماره: 2
26 واکاوی مولفه های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول تربیت اخلاقی در نامه ی 31 نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
2 Ethical and Social challenges in Information Technology based Businesses (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
3 Refinement of AODV Routing Algorithm for Wireless Mesh Networks (WMNs (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 بررسی و نقد مکتب تربیتی لیبرالیسم با تاکید بر مناسبات نظامهای سیاسی و آموزشی از منظر حکمت توحیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
5 پویایی سیستم های مدیریتی-رهیافتی بر تاثیر اخلاق حرفه ای در جانشین پروری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
6 جستاری بر مؤلفه های تربیت اخلاقی از منظر آیه الله آقا مجتبی تهرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 حکمت توحیدی؛ بنیاد تعلیم و تربیت قرآنی »اتحاد ارکان اعتقادی و انسجام اهداف غایی در تعلیم و تربیت توحیدی« (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
8 مادری در سینمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
9 واکاوی تاثیرات زندگی شهری بر نقش مادری (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری