محسن ایمانی

 محسن ایمانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

محسن ایمانی

Mohsen Imani

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Validated and Rapid HPLC Method for Quantification of Human Serum Albumin in Interferon beta-1a Biopharmaceutical Formulation (دریافت مقاله) مجله Medbiotech دوره: 1، شماره: 1
2 ارزش شناسی فارابی و دلالت های آن در تربیت اخلاقی (با تاکید بر اهداف، اصول و روش ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 7
3 بررسی تحلیلی ویژگی های معلم در اسناد آموزش وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
4 بررسی مقایسه ای سبک زندگی خانواده های شاهد و ایثارگر و خانواده های عادی استان لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 21
5 بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
6 تبیین رویکرد میا نرشته ای از دیدگاه معرفت شناسی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
7 تبیین و تحلیل تربیت اخلاقی از منظر زیبایی شناختی با تاکید بر آرای متفکران عمل گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
8 تحلیلی مفهومی از روش تبیین و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
9 تربیت اجتماعی زیبایی شناسانه، پارادایمی بدیل برای نظام تربیت اجتماعی جزم گرا (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 30
10 چگونگی تحول در نظام رایج تربیت اخلاقی مدارس جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل، بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1
11 سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 33
12 شک روش شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 20
13 فراشناختی به تربیت اخلاقی کودک ازمنظر اهداف و اصول براساس اندیشه تربیتی ابن سینا (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 45
14 واکاوی مولفه های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Low Power, Variability Resilient 9T-SRAM Cell Operating Stable in Sub and Near-Threshold Regions Using 16nm CMOS technology (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
2 A Stable and Low Power Bandgap design Employing Lubister Devices in FinFET Technology (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
3 An Adaptive Current Mirror Feedback in SRAM Cells for Suppressing NBTI Degradation (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 اصول تربیت اخلاقی در نامه ی 31 نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
5 ایجاد مدلی سیستمی برای شناسایی عوامل موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های هوایی و ارایه راهکارهای بهبود (مورد مطالعاتی یکی از سازمان های هوایی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 Design of a Switched-Capacitor Sample & Hold Circuit Using a Two-Stage OTA with 13 ENOB and 40MS/s in CMOS 0.18 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
7 Employing Different Modes of Power Gating on ARM Processors by 16nm FinFET (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
8 Ethical and Social challenges in Information Technology based Businesses (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
9 Refinement of AODV Routing Algorithm for Wireless Mesh Networks (WMNs (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 بررسی روشهای خاکورزی برعملکردواجزای عملکرد گندم درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 پویایی سیستم های مدیریتی-رهیافتی بر تاثیر اخلاق حرفه ای در جانشین پروری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
12 جستاری بر مؤلفه های تربیت اخلاقی از منظر آیه الله آقا مجتبی تهرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 روش نوینی بر پایه Fuzzy Actor-Critic و اثبات همگرایی آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 روش نوینی بر پایه میدان پتانسیل در کنترل و ناوبری ربات های متحرک خودگردان در یک محیط دینامیکی سه بعدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 شناسایی و بررسی شاخص های ارزشگذاری سرمایه های فکری (انسانی) دانش محور(مطالعه موردی : یک مرکز تحقیقات هوایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 مادری در سینمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
17 مکانیکی و بردهای الکترونیکی Mini PLC LOGO در اتوماسیون صنعتی در مهندسی تکنولوژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
18 واکاوی تاثیرات زندگی شهری بر نقش مادری (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری