محمدرضا بختیاری

 محمدرضا بختیاری استاد دانشگاه پیام نور

محمدرضا بختیاری

Mohamadreza Bakhtiari

استاد دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سیمای زن در شعر و اندیشه فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 2، شماره: 3
2 نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 2، شماره: 7
3 نقش ادبیات کودک در تعلیم و تربیت و پرورش و رشد اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سیاست ورزی میان چند تن از شاعران مشروطیت (عارف ایرج میرزا - بهار) (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 باورها و اندیشه های فردی و اجتماعی شاعر معاصر، فروغ فرخزاد از بازتاب آثارش (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
3 بررسی ادبیات کودکان از دیدگاههای مختلف روان شناختی و عاطفی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
4 بررسی ایمنی راه های دوخطه برون شهری تحت تاثیر وضعیت کاربری های اطراف راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
5 بررسی سبک شعری و اندیشه سهراب سپهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
6 بررسی نمادها و رمزوارگی درآثار شاعرمعاصر(سهراب سپهری) (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
7 بررسی وزن عروضی در شعر نو و سپید (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
8 پارادوکس یا متناقض نما در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
9 پژوهش در آثار و افکار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
10 پیش بینی فراوانی تصادفات عابران پیاده با قطار در خطوط راه آهن در محدوده های شهری و حومه ای مطالعه موردی بلاک کرج-کردان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی (دریافت مقاله) نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران
12 تجلی عشق وعرفان در شعر معاصر (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
13 تعلیم و تربیت ، شعر وادبیات کودک (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
14 تعیین مدول الاستیک حجمی بهینه به عنوان نشانگری ازابعاد حفرات در یکی از مخازن کربناته ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
15 چشم اندازی بر ادبیات کودکان از لحاظ عاطفه، روانشناسی و دیدگاههای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
16 چشم اندازی به نقش تلمیح در شعر نیمایوشیج (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
17 حضور (رنگ) در ادبیات بازتاب اندیشه ها و باورها (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
18 سیمای سیمرغ و ققنوس در ادببات فارسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
19 شعر کودک در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
20 ضرب المثل در اشعار صائب ، ناصر خسرو و شهریار (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
21 کاربرد روش تعقیب تطابق در تعیین محدوده سیال مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
22 گیاهان و حیوانات در شعر معاصر (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
23 نقش آزادی و آزادی خواهی در شعر فارسی (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
24 نقش ادبیات در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
25 نقش تلمیح در شعر معاصر( نیمایوشیج) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
26 نقش طنز در اشعار عبید زاکانی و ایرج میرزا (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
27 نقش گیاهان در شعر سهراب سپهری و نیما یوشیج (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
28 نقش نماد در شعر نیما یوشیج (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
29 نقش نماد در واژه های شعری سهراب سپهری (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
30 نقش وزن و عروض در شعرنیمایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
31 نگاهی به ادبیات آیینی وشعر عاشورایی از دیدگاه شاعران معاصر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
32 نگاهی به تعلیم و تربیت در ادبیات (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
33 نگاهی به داستان نویسی معاصر (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
34 نگاهی به شعر و تعلیم و تربیت در ادبیات کودک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
35 وحدت شخصی وجود در اشعار شاه نعمت الله ولی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری