سید جاوید آل داوود

 سید جاوید آل داوود دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سید جاوید آل داوود

Seyed Javid Ale davood

دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.