بختیار ترتیبیان

 بختیار ترتیبیان استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

بختیار ترتیبیان

Bakhtiar Tartibian

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین مقاومتی و بی تمرینی بر فیبرینوژن، غلظت پلاسمایی و سلولهای خونی در دختران چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در پسران 8 تا 16سال مدارس منطقه شمال غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
3 بررسی رابطه بین برخی از شاخص های سیستم ایمنی با حداکثر نبض اکسیژن در دختران فعال: اثر یک وهله فعالیت شدید هوازی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 1
4 پاسخ شاخص های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت شدید هوازی در پسران سالم: ارتباط بین شاخص ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 8
5 تاثیر 12 هفته تمرینات هوازی با شدت متوسط (W-WJMIEP-R) بر سطوح سرمی ویتامین D، هورمون پاراتیرویید، کلسیم و فسفر در زنان یایسه اضافه وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 15
6 تاثیر 12 هفته تمرینات هوازی شدت متوسط بر تراکم استخوانی و شاخص های سرمی استخوان در زنان یایسه کم تحرک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
7 مقایسه اثر دو شیوه تمرینی تناوبی شدید و تمرین تداومی با شدت متوسط بر عوامل پیش بینی کننده منتخب نارسایی قلبی در زنان یایسه کم تحرک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دو الگوی باردهی هرمی دوگانه و هرمی اریب بر برخی قابلیتهای فیزیولوژیک بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
2 ارتباط میان ترکیب بدنی با فشارخون و کیفیت خواب در دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام
3 The relationship between sleep quality and physical activity in elderly of rest homes (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
4 بررسی اختلاف سطوح سرمی آنزیم های کبدی در افراد نرمال و پیش دیابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
5 بررسی ارتباط میان آنزیم های کبدی و قند خون در کارمندان اداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
6 بررسی ارتباط میان سطح فعالیت بدنی با سلامت عمومی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
7 بررسی ارتباط میان شاخص های آنتروپومتریکی با شیوع دیابت در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
8 بررسی ارتباط میان شاخص های آنتروپومتریکی با شیوع سندروم متابولیک در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 بررسی ارتباط میان مصرف تنباکو با سلامت عمومی و کیفیت زندگی دانشجویان خوابگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
10 بررسی تغییرات و ارتباط بین آدیپوسایتوکاین ها و شاخص توده بدنی پس از 12 هفته تمرینات استقامتی با شدت متوسط در دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
11 بررسی تغییرات و ارتباط سطوح سرمی ادیپونکتین ، لپتین،کلسترول و تری گلیسرید پس از 12× هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط در دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
12 بررسی موانع و مشکلات موجود درخصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر و ورزش
13 تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر شاخص های قلبی عروقی و آنتروپومتریک زنان یائسه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
14 تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی، درصد چربی و شاخص توده بدنی دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
15 تاثیر 12 هفته تمرینات استقامتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، لپتین و درصد چربی دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
16 تاثیر 12 هفته تمرینات استقامتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، لپتین و درصد چربی دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
17 تاثیر 12 هفته تمرینات هوازی بر شاخص های آنترومتریکی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
18 تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر کاهش وزن و فشار خون مردان غیرفعال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
19 تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر کاهش وزن و فشارخون مردان غیرفعال (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
20 تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی ترانس آمینازها و لیپاز کبدی در مردان میانسال غیرفعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
21 تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی لیپاز کبدی و شاخص توده بدنی مردان میانسال غیرفعال (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
22 تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی لیپاز کبدی و شاخص توده بدنی مردان میانسال غیرفعال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
23 تاثیر فعالیت ورزشی تناوبی با شدت زیاد(HIIT)بر سطوح سرمی واسپین و درصد چربی در مردان مبتلا به اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
24 تاثیریک دوره تمرین هوازی تناوبی بربعضی ازشاخصهای ساختاری وعملکردی بطن چپ و استقامت قلبی عروقی دردانش آموزان پسرمقطع راهنمایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
25 تأثیر 9 هفته برنامه تمرین هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین بر بیومارکرهای التهابی خطر قلبی- عروقی در زنان چاق غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
26 تأثیر تمرین فزاینده ورزشی بر mRNA آنزیم کاتالاز لنفوسیتی مردان فوتبالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
27 سوء تغذیه یک عامل مرتبط با بیماری زوال مغزی در سالمندان آسایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
28 فعالیت استقامتی، رویکرد تعدیل در شاخص های مرتبط با بیماری های قلبی عروقی در دختران چاق (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
29 فعالیت استقامتی، رویکرد تعدیل در شاخص های مرتبط با بیماری های قلبی عروقی در دختران چاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
30 فعالیت هوازی، یک رویکرد مناسب در تعدیل آدیپوسایتوکاین ها و پروفایل لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی