دکتر امید توکلی

دکتر امید توکلی

دکتر امید توکلی

Dr. Omid Tavakoli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Utilization of Model Power Plant Flue Gas for Cultivation of Chlorella vulgaris and Scenedesmusobliquus: Effect of Gaseous Pollutants on Biomass Production and CO۲ Biofixation (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی پساب ماشین های لباسشویی و پیشنهاد یک سامانه مناسب برای تصفیه آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparison of Borax and TiO2 as nucleating agent for reducing the supercooling of Na2HPO4.12H2O as phase change material (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 A simple method for calculation of electrical load and energy (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
3 An Integrated Approach to Process Safety based on Equipment Analysis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
4 Application of Nanotechnology in Oil and Gas Wastewater Treatment (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
5 اثر شوک نمکی و شوک نوری بر میزان رشد و تولید کلروفیل در میکروجلبک دونالیلا سالینا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 اثرات زیست محیطی تولید هیدروژن از طریق گازی سازی پسماند های صنعتی با آب فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
7 ارتباط مفاهیم ترمودینامیک و اکولوژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
8 ارزیابی روش های جایگزین تولید هیدروژن در پالایشگاه برای تولید محصولات پاک و سبک (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
9 استفاده از فرآیند هیدروترمال برای تصفیه فاضلاب صنایع الکل سازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
10 استقرار سیستم مدیریتی زیست محیطی ایزو 14001 برپایه اصول مهندسی سبز و ضایعات صفر (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
11 امکان سنجی کشت و بهره برداری گیاهان نفتی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
12 امکانسنجی تولید الکتریسیته از گرمای اتلافی موتور احتراق داخلی با استفاده ازسیکل بازیاب حرارتی رانکین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
13 BIM-Based Environmental Conditions Assessment in a Facade-Integrated Photobioreactor for Carbon and Energy Saving Potential Estimation: A Case Study of Fatemieh Girls’ Dormitory of University of Tehran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار
14 Biohydrogen production processes by microalgae (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
15 Coculturing Rhizobium with Chlamydomonas reinhardtii improves biohydrogen production (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
16 Comparison of energy saving in prevalent dehydration systems (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
17 Core-shell nanostructured anode electrocatalysts impact on direct methanol fuel cells (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
18 Dunaliella salina cultivation in an indoor spiral-helical tubular photobioreactor (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 Effect of different LEDs on the growth kinetics of Spirulina Maxima (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 Environmental and Economical Evaluation of Microalgae Cultivation for Biofuel Production (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
21 Evaluation of Potential Bioethanol Production from the Indigenous Microalgae of Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
22 Hydrogen generation by supercritical water gasification of biomass: Process optimization (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
23 Intelligent of Dynamic Living Organisms as A value System of Architecture in times of COVID-۱۹ and Climate Change (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
24 Investigation on Effect of Nanoparticles Sedimentation on Thermal Conductivity of SiO2 Nanofluids (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
25 Investigation on Effect of Particle Size and Base Fluid on Thermal Conductivity Enhancement of SiO2Nanofluids (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
26 Metabolic Pathway Engineering of Chlamydomonas reinhardtii Microalgae to Increase Hydrogen Production (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
27 Optimization and Parametric Analysis of Multi-Layered Dehydration Systems to Reach Maximum Efficiency: A Case Study (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 Polycaprolactone/polyvinylidene-fluoride/zinc oxid bioactive scaffolds for bone tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
29 Potential of hydrogen production from wastewater in Iran: Best available technology and capacity of hydrogen plant (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
30 Solubility Prediction of Pharmaceutical Compounds in Supercritical CO2 Based on Cubic Equation-of-State (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 Statistical Model for Photocatalytic Degradation of Phenol by Ag/TiO2 Nanofibers (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
32 Study on Potential of Local Microalgae Strains for CO2 Biofixation from Thermal Power Plants of Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
33 Study on Potentials of Iran Citrus Wastes as a Feedstock for Biofuel Production (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
34 Study on Various Pretreatment Techniques on Lipid Extraction from PTCC 6016 Microalgae Strain by Bligh and Dyer Method (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
35 Sub-Critical Water Gasification of Biomass for Hydrogen Production – Gas Product Composition (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 Sub-Critical Water Gasification of Biomass for Hydrogen Production – Gasification Efficiency and Hydrogen Selectivity (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 Technology need assessment for CCS in Iran (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
38 The Comparision of Coprinus cinereus Peroxidase Enzyme and TiO2 Catalyst for Removing Phenol (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
39 The integrated processes of microalgae CO2 biofixation and H2 production from biomass derived syngas: Process Simulation and CO2 Emission (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 برآورد آثار زیست محیطی نشت نفتی ناشی از خوردگی لوله در مناطق منجمد (مطالعه ی حادثه ی منطقه خلیج پرودو در آلاسکا) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
41 بررسی آزمایشگاهی تبدیل ریزجلبک کلرلا به روغن زیستی تحت فرآیند مایع سازی هیدروترمال (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
42 بررسی انتقال حرارت و انتقال جرم در سیالات مگنتوریولوژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
43 بررسی انتگراسیون حرارتی در نیروگاه به منظور تصفیه ی فاضلاب نیروگاهی با روش اکسیداسیون آب فوق بحرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 بررسی پارامتر های سینتکی و کاتالیتیکی مورد استفاده در فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از روش های Transestrifiaction و SMT (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 بررسی پارامترهای موثر در تصفیه فوتوکاتالیستی فاضلاب و افزایش قابلیت بازچرخانی پساب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
46 بررسی پاکسازی زیستی آب آلوده به آلاینده های نفتی با استفاده از فرایندبیولوژیکی مبتنی بر باکتریها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
47 بررسی پاکسازی زیستی آب آلوده به آلاینده های نفتی با استفاده از فرایندبیولوژیکی مبتنی بر جلبک ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
48 بررسی پتانسیل کاهش میزان CO2دراجرای طرح زیست پالایشگاه جلبک در کنار نیروگاه چابهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
49 بررسی پساب ماشینهای لباسشویی و پیشنهاد یک سامانه مناسب برای تصفیه آن (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
50 بررسی تاثیر نور در تولید بیولوژیکی هیدروژن به وسیله ی ریزجلبک ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
51 بررسی رابط A-bis و ارائه روشی برای بهینه سازی خطا در آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
52 بررسی سینتیک تبدیل زیستی یونهای فلزات سنگین مس، کروم و نیکل موجود در آب به نانوذرات اکسید سه فلزی با استفاده از عصاره ی آبی گیاه اناریجه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
53 بررسی فرایند گازی سازی آب فوق بحرانی هیدروکربن های سنگین (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
54 بررسی مقایسه ای روش های حفاری سنتی و مکانیزه در حفر مغارهای سنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
55 بررسی میزان غلظت ترکیبات BTEX در هوای داخل و خارج یک چاپخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
56 بررسی و مقایسه دو فرآیند هیدرولیز اسیدی و فیزیکی به منظور استخراج کربوهیدرات از ریزجلبک کلرلا وولگاریس به منظور تولید سوخت بیواتانول (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
57 بررسی و مقایسه ی پتانسیل تولید بیوگاز از پسماند گاوی در ایران و ژاپن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست
58 بهینه سازی فرآیند استخراج فوکوزانتین از ریزجلبک تیزوکرایسیس لوتئا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 پتانسیل تولید بیودیزل از ضایعات کشاورزیدرا یران با استفاده از فناوری اولتراسونیک (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
60 ترمودینامیک محیطی و پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
61 تصفیه شیرابه با استفاده از روش میدان الکترومغناطیس همراه با نانو ذرات اکسید آهن (Fe3O4) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
62 تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی با آب فوق بحرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
63 تولید بتاکاروتن از ریزجلبک دونالیلا سالینا (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
64 تولید بیودیزل از پسماند چرب ماهی به روش ترانس استریفیکاسیون با کمک متانل فوق بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
65 تولید روغن زیستی از ریزجلبک دونالیلا سالینا به روش مایعسازی هیدروترمال و بهینهسازی آن توسط روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 تولید هیدروژن از بیومس به روش گازیسازی با آب فوق بحرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
67 تولید هیدروژن از گلیسرول ناخالص با بهره گیری از فرآیند گازی سازی کاتالیستی و غیرکاتالیستی به کمک آب فوق بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
68 تهیه و مشخصهیابی نانوجاذب مغناطیسی عاملدار شده با بتاسیکلودکسترین در جذبسطحی رنگ Rhodamine B : بررسی سینتیک، زمان تماس و pH (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
69 جداسازی فلز سنگین استرانسیوم و میکروارگانیزم های لجن فعال از فاضلاب پس از مرحله دوم تصفیه توسط صدف های آب شیرین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
70 خوردگی در نفتکش ها و راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از نست نفت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
71 ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام در مغارهای نمکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
72 روش جفت شدن اکسایشی متان برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر: مطالعه ابعاد توسعه فناوری مورد تمرکز جهان و ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
73 رویکردهای فناوری، مدیریتی و کاربردی در ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
74 ساخت و مقایسه ی نانوالیاف زیست تخریب پذیر ترکیبی کیتوسان/پلی کاپرولاکتون (PCL) و کیتوسان/ پلی لاکتیک اسید(PLA) به روش الکتروریسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
75 شبیه سازیCFDارتقاء راندمان دودکش خورشیدی جهت تولید برق در مناطق کویری ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
76 طراحی موتور توصیه گر مبتنی بر شبکه عصبی به منظورارائه پیشنهادات سفربا روشهای یادگیری با ناظر و بدون ناظر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
77 فتوسنتز مصنوعی و اثر آن بر آینده پیل های سوختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
78 کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در تامین مواد و انرژی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
79 کلرلاوولگاریس با غلظت پایین با استفاده از میدان بررسی امکان سنجی جداسازی بیومس ریزجلبک های الکتریکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
80 مدل ترمودینامیکی گرمایش جهانی و اثرگازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
81 مروری بر اثر مهمترین پارامترهای عملیاتی در سامانه های تصفیه ی فاضلاب بر حذف آنتیبیوتیکها از فاضلاب شهری (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
82 مروری بر نقش فرآیندهای بیوتکنولوژی در استقرار اقتصاد زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
83 مطالعه اثر پارامترهای کلیدی موثر در رنگبری ماده رنگزای RR198 با فرایند نانو فتو کاتالیستی در یک راکتور نیمه پیوسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
84 مطالعه ترمودینامیکی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف آلاینده ها از فاضلاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
85 مقایسه حذف COD در یک راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با فرآیند لجن فعال (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
86 مقایسه شوک نوری قرمز و سفید بر میزان رشد و تولید کلروفیل میکروجلبک دونالیلا سالینا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
87 نقش ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA درایجاد طرح های عمرانی/صنعتی و دستیابی به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی EMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی