دکتر هاجر احمدی مقدم

دکتر هاجر احمدی مقدم استادیار  مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر هاجر احمدی مقدم

Dr. Hajar Ahmadi moghadam

استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of Mixing Rate of Plaster with Water on Properties of Gypsum Plaster (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی افزودنی اکسید تیتانیوم بر ریزساختار و خواص دی الکتریکی اکسید روی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 2
3 بررسی افزودنی اکسید روی بر خواص دی الکتریکی و ریزساختار سرامیک اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 3
4 بررسی تاثیر افزودنی اکسید نیوبیوم بر خواص دی الکتریک تیتانات بیسموت (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 10، شماره: 3
5 بررسی تاثیر اندازه ذرات پودر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی سرامیک های سدیم بتا آلومینا (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 10، شماره: 36
6 بررسی تاثیر بوراکس بر هیدراتاسیون و خواص سیمان پرتلند (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 18، شماره: 2
7 بررسی تاثیر دمای آنیل بر خواص دی الکتریک سرامیک اکسید روی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 19، شماره: 1
8 بررسی تأثیر دوپنت های اکسید تیتانیوم و اکسید مولیبدن بر خواص پیزوسرامیک نیوبات سدیم پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی تأثیر نیترات سدیم بر خواص بدنه های گچی (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 7، شماره: 3
10 بررسی خواص الکترولیت سدیم بتا آلومینا در حضور افزودنی‌های زیرکونیای پایدار شده با ایتریم و اکسید نایوبیوم (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی رفتار استحکام فشاری و مقاومت به سایش کاشی کف در دماهای تف جوشی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 10، شماره: 37
12 بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری های سدیم سولفور (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 6، شماره: 22
13 بهبود هدایت یونی الکترولیت اکسید سریم دوپ شده با گادالونیوم با استفاده از کمک زینتر نانو اکسید مس (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 9، شماره: 4
14 تاثیر دمای تف جوشی بر خواص چسب های غیرآلی فسفاتی دما بالا (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 4
15 تاثیر نانو ذرات آلومینایی بر خواص کاشی دیوار حاوی سرباره (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 18، شماره: 1
16 تأثیر متغیرهای مختلف تف جوشی بر ریزساختار و خواص دی الکتریکی تیتانات بیسموت (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت نوع ماده تخلخل زا در ریز ساختار کاتد لانتانیوم استرانسیوم منگنات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
2 Effect of mixing rate of plaster with water on properties of gypsum plaster (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
3 Effect of nano CuO sintering aid on densification and microstructure of Gd-doped CeO2 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
4 Effect of the Sintering Temperature on the Properties of Wall Tile (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 Enhanced Dielectric Properties in Bismuth Titanate Ceramics with CuO Sintering Aid (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
6 Influence of Current Density on Properties of Ni–Co/SiCCeO۲ Nanocomposite Coating (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
7 Investigating the Effect of Particle Size on the Condensation Behavior of Kaolin Clay (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
8 The Effect of Type of the -Al2O3 Phase Stabilizer on the Properties and Weibull Modulus of Sodium -Alumina Electrolyte (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 بررسی تاثیر اندازه ذرات بر خواص رس بال کلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی تاثیر نانو ذرات آلومینا بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاشی کف (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
11 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص دیرگداز دولومیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
12 تاثیر نانوذرات اکسید مس برخواص و ریزساختار پیزوالکتریک نایوبات سدیم پتاسیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی