دکتر احمد اکبری

دکتر احمد اکبری استاد دانشگاه کاشان

دکتر احمد اکبری

Dr. Ahmad Akbari

استاد دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.