دکتر جعفر بلوری بزاز

دکتر جعفر بلوری بزاز دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جعفر بلوری بزاز

Dr. Jafar Bolouri Bazaz

دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بهسازی زیستی خاک های آلوده به روغن موتور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
2 ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 1
3 ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک های شل و متراکم ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 1
4 بازسازی نمونه های بزرگ ماسه ای با روش بارش پرده ای ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی آزمایشگاهی اثر دامنه تغییر مکان دوره ای برفشار و نشست پشت کوله پل های با دهانه کوچک یکپارچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
6 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح شده (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 1
7 بررسی تأثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 4
8 بررسی رفتار جانبی پی تقویت شده با ریزشمع تحت اثر توام بارگذاری قائم و افقی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 36، شماره: 4
9 بررسی ظرفیت باربری شمع های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
10 بررسی فشار جانبی در دیواره ی پل های یک پارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 1
11 بررسی قابلیت باکتری Sporsarcina Pasteuri در بهسازی و بهپالایی خاک های آلوده هیدروکربنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 33، شماره: 4
12 بررسی مقاومت فشاری و دوام بتن حاوی گل قرمز مجتمع تولید آلومینا جاجرم (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخالههای ساختمانی جهت استفاده در لایههای روسازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
14 تحلیل دینامیکی تونلهای دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازهها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 2
15 تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 89
16 سرعت جریان در حین تحکیم شعاعی باطله دوغابی معدن مس سونگون تحت پیش بارگذاری خلا (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 3
17 شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 1
18 مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل تابع زمان دیواره میخ کوبی شده در حین عملیات گودبرداری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 2
19 مطالعه آزمایشگاهی گودبرداری به روش سیستم ترکیبی شمع و انکراژ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 4
20 مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده و روش های بهسازی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 1
21 مقایسه ی رفتار عددی و آزمایشگاهی گونه هایی از پی های نواری پوسته ای تاشده بر روی خاک ماسه ای (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزایش تعداد مفصلهای لاستیکی بر نشست تونلهای غرقابی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
2 ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
3 ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
4 ارزیابی تاثیرات دانه بندی میان لایه بر رفتار ژئوگرید به وسیله آزمون های بیرون کشش pullout (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 اندرکنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
6 Determination of The Critical Embedded Depth of Cantilever Bored Pile Wall Using Numerical Analysis (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 Determination of The Critical Embedded Depth Of Cantilever Pile Retaining Wall Using Physical Modeling Technique (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 Optimum Cost DESIGN of RCC RETAINING WALL with GA (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های حلقوی و دایره ای واقع بر ماسه فیروزکوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
11 بررسی آزمایشگاهی مکانیزم گسیختگی در اطراف صفحات مهاری قائم در خاک ماسه ای به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی اثر بارگذاری جانبی چرخه ای بر روی شمع های تک در خاک دانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
13 بررسی اثر پارامترهای هندسی برنشست سطحی حاصل از حفاری تونل درمحیطهای شهری - مطالعه موردی: خط 2 متروی مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
14 بررسی پتانسیل ریزشویی در پی آبرفتی سدها (مطالعه موردی: سد بار نیشابور) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
15 بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
17 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای گچی شمال شرق مشهد و راهکارهای بهسازی آن (مطالعه موردی منطقه قرقی مشهد جهت احداث مجتمع های مسکونی مهر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
18 بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و نفوذپذیری ساختگاه سد دره سیب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
19 بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی رفتار مکانیکی بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی عملکرد سازه نگهبان به روش سپرکوبی با ملاحظه سختی خمشی در مدل های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 بررسی عوامل تاثیرگذار بر وقوع حادثه ی سقوط از ارتفاع و لغزیدن در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
24 بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلیپروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد باامولسیون قیر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 بررسی کیفیت توده سنگ تونل انحراف آب سد بالارود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
26 بررسی مقاومت فشاری و دوام بتن حاوی گل قرمز مجتمع تولید آلومینا جاجرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
27 بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با سیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
28 بررسی مهندسی تاثیر احداث سد جدید کریت بر سد قدیم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی میزان تغییرات نشست پی های حلقوی در مقایسه با پی های دایره ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
31 بررسی واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضهسدهای خاکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 بررسی وضعیت مهاربندی دیوار دیافراگمی بر پاسخ آن به وجود سربار و فاصله آن ازلبه گود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
33 بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 پاسخ تحلیلی نشست سطحی خاک ریزدانه اشباع حاصل از تکنیک تحکیم خلا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 پیش بینی ظرفیت باربری پیهای سطحی برروی توده سنگهای درزه دار به کمک الگوریتم برنامه نویسی ژنتیکخطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع با استفاده از داده های آزمون نفوذ مخروط و روش فازی عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
37 تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 تاثیر خاکستر پوشال گندم بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
39 تاثیر ژئوتکستایل ها بر پایداری سدهای خاکی مسلح شده با توجه به پارامترهای مختلف به کمک روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
40 تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 تأثیر پارامترهای موثر بر روی ضریب پایداری شیروانی سد خاکی با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
43 تحلیل دینامیکی دیوار حائل بتنی با توجه به اثر اندر کش خاک و سازه در مدل های سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
44 تحلیل لرزه ای دیواره گود مسلح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC3D (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
45 خاک های متورم شونده گچی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
46 رفتارنگاری تنشهای ایجادشده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
47 روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
49 طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
50 مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار اعمالی و اندرکنش خاک و میخ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 مدلسازی قاب ساختمانی درFLAC2Dو صحت سنجی نتایج باSAP (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاک های ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
53 مطالعه آزمایشگاهی جابجایی های دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداری های عمیق توسط مدلسازی فیزیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 مطالعه آزمایشگاهی مهار خاکریز به روش سیستم ترکیبی دیوار حائل طره ای و انکراژ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 مطالعه آزمایشگاهی مهار خاکریز به روش سیستم ترکیبی دیوار حائل طره ای و خاک مسلح (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 مطالعه دیوار حائل شمع درجا با استفاده از مدلسازی فیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی