دکتر علی کمندی

دکتر علی کمندی استادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران

دکتر علی کمندی

Dr. Ali Kamandi

استادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A QoS Aware Multi-Cloud Service Composition Algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 2، شماره: 1
2 Design Safe Software via UML-based SFTA in Cyber Physical Systems (دریافت مقاله) نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Agile techniques and frameworks based on the requirements for e-commerce applications (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
2 ابزاری برای مدلسازی با شبکه های فعالیت تصادفی شیئی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارائه روشی برای پیش بینی پیوند در شبکه های تعامل پروتئین-پروتئین با استفاده از تعبیه گراف (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
4 ارائه یک زبان توصیف معماری جدید برای استفاده در روشهای ارزیابی معماری نرم افزار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 ارزیابی روش های تحلیل معماری نرم افزار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
6 ارزیابی ریسک پروژه های نرم افزاری به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
7 الگوریتمی جدید برای مهاجرت وظایف در شبکه های توری با زمان توقف پایین (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
8 Improving SIR Model to Predict the First Peak of Covid-۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه
9 Waste elimination of Agile Methodologies in Web Engineering (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
10 بازسازی ساختاری طراحی نرم افزار به کمک تئوری بازنویسی گراف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 بهبود پیچیدگی زمانی الگوریتم DBSCAN با تلفیق شبکه های توری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
12 تشخیص سبکهای معماری سیستم های نرم افزاری با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
13 توسعه متد اسکرام به منظور طراحی و تولید سیستم های تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
14 رویکرد مهندسی روش با محوریت سبک های معماری نرم افزار در تطابق با معماری سازمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 کشفقواعد حاکم بین دادهها در پایگاهداده با استفاده از رویکرد منطق استقرائی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 متد کنبن بهبود یافته با رویکرد ناب و الگوی چابک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
17 مدلسازی آتش سوزی جنگل ها به کمک علم شبکه (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
18 مقدمه ای بر نقشه راه صنعت بیمه در مواجهه با ریسک فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه