مهندس سعید بای

مهندس سعید بای

مهندس سعید بای

saeed baay

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رسوب گذاری در مخازن سدهای کوچک (منطقه چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 55
2 طر احی سایت مسکونی بخش هفتم : مکان یابی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 43
3 طراحی سایت مسکونی بخش پنجم: مطالعات زیست محیطی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 43
4 طراحی سایت مسکونی بخش چهارم: مطالعات کالبدی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 43
5 طراحی سایت مسکونی بخش دهم: چارچوب تجزیه و تحلیل سایت مسکونی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 43
6 طراحی سایت مسکونی بخش سوم: مطالعات جغرافیایی و طبیعی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 43
7 طراحی سایت مسکونی بخش ششم: مطالعات اجتماعی-فرهنگی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 43
8 طراحی سایت مسکونی بخش نهم: رویکرد شهرسازی نوین (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 43
9 طراحی سایت مسکونی بخش هشتم : معیار شاخص های زیرساختی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 43
10 طراحی سایت مسکونی(مطالعه تخصصی شهر بجنورد، بحش دوم: اقلیم) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 41
11 طراحی سایت مسکونی(مطالعه تخصصی شهر بجنورد، بخش اول: جمعیت) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A review of prediction and estimating the depth of scour phenomenon at the piers of a circular bridge (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 A review of underwater welding (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
3 آنالیز عدم اطمینان روابط تخمین پارامترهای هیدرولیکی جریان در محیط سنگریزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
4 اثر پذیری النینو بر روی تولید انرژی نیروگاه سد کارون یک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
5 استفاده از تکنیک حجم محدود در تهیه مدل عددی قدرتمند برای بررسی توام کیفیت و کمیت آب در محیط متخلخل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
6 Design of Environmental Guarding with Environment Ecosystem Approach (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
7 Suggested ways to prevent scouring of bridge piers by soft computing (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
8 بررسی دوام ستون های کامپوزیت بتنی تحت بارهای محوری فشاری و کششی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دوام بتن
9 بررسی دوام مصالح پایه های پل گرگانرود در برابر آبشستگی سیلاب رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
10 بررسی و طراحی سازه پل های کابلی به همراه مورد مطالعاتی پل کارون ۴ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 بررسی و مطالعه ریخت شناسی رودخانه های سیلابدشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
12 تجزیه، تحلیل سازه و معماری تاریخی و بررسی تخصصی مطالعه موردی سوله کارخانه اوزار در شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
13 تحلیل آسیب های فرهنگی-اجتماعی زنان در بافت های حاشیه ای با تاکید بر ابعاد کالبدی فضا(مطالعه موردی: روستای ملکش در شهرستان بجنورد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
14 تحلیل هیدرودینامیکی جریان در رودخانه های تحت تخلیه آلاینده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
15 تخمین ارتفاع و پریود امواج ناشی از باد با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 تعیین ضوابط هیدرولیکی آبگیرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
17 تهیه مدل ریاضی جامع پیش بینی مشخصههای امواج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
18 زیبایی شناسی هنر ایرانی – اسلامی در قابوسنامه (دریافت مقاله) جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه
19 شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
20 شناسایی فرسودگی درپهنه های شهرستان رودسر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
21 شناسایی و ارزیابی خواص پوزولان های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
22 شناسایی و محاسبه بار آلودگی منابع نقطه ای در پیرامون رودخانه تجن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
23 طراحی خانه سالمندان روزانه درشهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری
24 مرور و بررسی پیدایش و کاربرد هوش مصنوعی( محاسبات نرم) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
25 مرور ی بر پدیده آبشستگی پل ها به روش آزمایشگاهی و عددی، نگاهی بر آبشستگی پل شاه عباسی جاجرود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 مروری بر شناخت و بررسی زیستگاه مناسب ماهی تحت تاثیر هایدروپیکینگ با استفاده از یک مدل اکوهیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
27 مروری بر کاربرد GIS در عوامل موثر بر مهندسی عمران (محیط زیست) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
28 مطالعه اندرکنش ستون های دوبل کامپوزیت تحت بارهای فشاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
29 مطالعه موردی میزان خشکسالی دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم های محاسبات نرم (SVM-GEP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
30 مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری