دکتر عبدالحمید انصاری

دکتر عبدالحمید انصاری دانشگاه یزد

دکتر عبدالحمید انصاری

Dr. Abdolhamid Ansari

دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۳D Gravity Cross-Correlation Imaging for Large Scale Data Analysis: Application to the Crustal Structure of Iran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 4
2 استفاده از سیگنال تحلیلی در برآورد نسبت مغناطش به چگالی توده های زمین شناسی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 2
3 Solving ۲-D gravity inversion problems using a PDE model in geophysics exploration (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 3
4 برآورد عمق و نوع توده های مولد بی هنجاری مغناطیسی با استفاده از تلفیق تابع های ویژه سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 2
5 برآورد مرز بی هنجاری های میدان پتانسیل با مشتق قائم سیگنال تحلیلی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 3
6 برآورد مرز توده های مغناطیسی با استفاده از گرادیان افقی بی هنجاری شبه گرانی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 1
7 بررسی اختصاصات ژئوشیمیایی رخساره های سنگی سازند سنگستان در غرب استان یزد با استفاده از آنالیز چندمتغیره به منظور تعیین منشا رسوبات، روند تغییرات عناصر در محیط رسوبی و شرایط آب وهوایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 4
8 بررسی و تطبیق داده‌های ژئوفیزیکی با دگرسانی‌ها در کانسار مس علی‌آباد دامک (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی هدایت هیدرولیکی و ضریب قابلیت انتقال آب با استفاده از مقاومت ویژه الکتریکی و آزمایش پمپاژ در دشت پیرانشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
10 تراس بندی در تفسیر داده های میدان پتانسیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 2
11 تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن در یکی از میادین گازی جنوب با نگاه ویژه بر اثر شیل (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 159
12 تعیین مرز بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از فیلترهای فاز محلی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 1
13 شناسایی انواع کانیهای تبخیری زیر پهنه های کویر سیاه کوه استان یزد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 15، شماره: 2
14 شناسایی نشت احتمالی از تکیه گاه سد باطله آبگیر معدن مس میدوک با استفاده از روش های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 2
15 کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین لغزش نقل، سمیرم (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 3
16 کانی شناسی کانسار مس دره زرشک جنوب غرب یزد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
17 مدل سازی معکوس داده های مغناطیسی معدن سنگ آهن شهرک در محدوده کرکرا یک (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 2، شماره: 1
18 مطالعه فرونشست دشت ابرکوه یزد با استفاده از فن تداخل سنجی راداری با دریچه مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 2
19 وارون سازی دوبعدی داده های گرانی سنجی در شناسایی سنگ کف آبخوان ها (مطالعه موردی: بخشی از دشت قطروم استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 3
20 وارونسازی داده های مغناطیس سنجی در حضور مغناطیس پسماند (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر برنامه ریزی استراتژیک در سازمانی های دولتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 ارائه الگوریتم بهینه جهت مدلسازی پیشرو سه بعدی دادههای مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از رهیافت المان محدود و شرایط مرزی مختلط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
3 ارائه فرآیندی برای تولید بنزین از مایعات گازی چاههای مسجدسلیمان (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
4 ارتباط مقاومت ویژه الکتریکی با خواص فیزیکی ومکانیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
5 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دهق علویجه بر اساس یک مدل نوین هیدروژیوفیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
6 ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان فوقانی به کمک نمودارهای چاه- پیمایی در یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
7 ارزیابی ژئوشیمیایی پتانسیل تولید هیدروکربن وسنگ منشا احتمالی سازند سورمه در یکی از میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
8 استفاده از روش های ژئوفیزیکی در تعیین نفوذ آب از سدهای باطله: معدن مس میدوک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
9 استفاده از فناوری نوین برداشت نواری زمینی در برداشت های لرزه نگاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
10 استفاده از فناوری نوین تزریق گاز دی اکسید کربن به منظور ازدیاد برداشت در مخازن نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
11 استفاده از فیلترهای مشتق در برجسته سازی آنومالیهای میدان پتانسیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 استفاده ازفیلترهای ژئوفیزیکی درپردازش تصاویر میدان پتانسیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
13 اعتبارسنجی روش توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی در اکتشاف فاز اول اندیس مس گوموش کانی با استفاده از حفاری های اکتشافی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 اکتشاف آب های زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستی روستای شکل آباد آذربایجان غربی با استفاده از روش ژیوالکتریک یک و دوبعدی و آنالیز عددی داده های مقاومت ویژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 انتخاب روش آنالیز نشانگرهای لرزه ای به منظور تخمین تخلخل مخازن در تفسیر لرزه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
16 انواع حوضه های رسوبی مرتبط با ذخایر سرب و روی میزبان رسوبی با نگرشی کوتاه به ذخایر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
17 ایجاد لایه های اکتشافی مس-مولیبدن ایران با استفاده از GIS و بارزسازی آلتراسیون های مرتبط با کانسارهای سرچشمه، درهزار، کوهپنج و نهشته های معدنی اطراف آنها با داده های ماهواره ای استر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
18 بازیافت انرژی کارخانه تولید الکل اتیلیک به روش تحلیل پینچ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی
19 بازیافت حرارت در واحد احیا گلایکول فازهای 9و10 پارس جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
20 بازیافت و افزایش بهره وری انرژی در کارخانجات سیمان لامرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
21 برداشت های مغناطیس سنجی جهت تعیین اشیاء مدفون در سایت دانشگاه یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
22 برداشت‌های مغناطیس سنجی جهت تعیین اشیاء مدفون در سایت دانشگاه یزد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
23 بررسی آزمایشگاهی اثر نمک و آب دریا بر تشکیل هیدرات گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
24 بررسی آزمایشگاهی اثر نمک های سدیم کلراید و پتاسیم کلراید بر تشکیل هیدرات گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
25 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت ذخیره سازی هیدرات گازی مجتمع پالایشگاهی 900 گچساران در حضور ماده پلیمری کربوکسی متیل سلولز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
26 بررسی آلتراسیون های زون گسلی دهشیر در ارتباط با منابع احتمالی ژئوترمال در توران پشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
27 بررسی آماری تولید و توزیع شیل گازها مطالعه موردی پتانسیل کشورهای آمریکا،چین و ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
28 بررسی اثرات تغیر محیط رسوبی بر پارامترهای فیزیکی، مکانیکی وشیمیایی خاک (رودکارون بازه اهواز تا خرمشهر) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
29 بررسی ارتباط سرعت موج تراکمی با خواص فیزیکی و مکانیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
30 بررسی اعتبار روش مقاومت ویژه در آشکارسازی ویژگیهای زیرسطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
31 بررسی اعتبار نتایج بدست آمده از معکوس سازیدوبعدی دادههای شبه مقطع مقاومت ویژه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
32 بررسی تاثیر دما بر ریفورمینگ خشک متان با دی اکسید کربن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
33 بررسی تاثیر عوامل موثر بر میزان جذب آب با استفاده از شبیه سازی غربال مولکولی (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
34 بررسی تاثیر عوامل موثر بر میزان جذب آب بااستفاده از شبیه سازی غربال مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
35 بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر بر شکل بیهنجاری مغناطیسی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
36 بررسی تخلخل و هدایت هیدرولیکی آبخوان ها بوسیله روش مقاومت ویژه الکتریکی (مطالعه موردی: دشت شیبکوه در استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
37 بررسی خطرات نشت گاز در هنگام زلزله و پیشنهاد روش مناسب در جهت کنترل آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 بررسی عملکرد تزریق پلیمر در تولید از مخازن زیرزمینی نفتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
39 بررسی عملکرد وبهینه سازی پارامترهای عملیاتی درکاهش غلظت سولفورموجود در محصولات LPG پالایشگاه پنجم گاز پارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
40 بررسی عوامل موثر بر شکل آنومالی های مغناطیسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
41 بررسی قابلیت روش توموگرافی الکتریکی در شناسایی فروچاله های پنهان در شمال غرب شهرستان ابرکوه (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
42 بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در برداشت ثالثیه از مخازن نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
43 بررسی مقدماتی پتانسیل لیتیم در سنگهای پگماتیتی ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
44 بررسی نشانگرهای لرزهای برای تشخیص محل دقیق گسلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
45 بررسی و شناسایی سازند افیولیتی زون اسفندقه - فاریاب با استفاده از پردازش تصویر ASTER (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
46 بررسی وضعیت آب زیرزمینی دشت زورآباد آذربایجان غربی با استفاده از روش ژئوالکتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
47 بررسی وضعیت کانه زایی مس با روش IP-RS در محدوده ای اکتشافی در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
48 بررسی وضعیت هیدروشیمی معدن سه چاهون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
49 بررسی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آب گرم و تراورتن ساز منطقه توران پشت استان یزد به منظور بررسی وجود منابع احتمالی زمین گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
50 بررسیهای هیدروژیولوژی، ژیوفیزیکی و ژیوتکنیکی قبل از اجرای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت دانشگاه یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
51 بهبود راندمان انرژی واحدهای تغلیظ گلایکول با آنالیز پینچ (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
52 بهینه سازی انرژی فرایند ترکیبی ریفورمینگ گاز طبیعی با نرم افزار Aspen HYSYS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
53 بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بعدی- مطالعه موردی در شمال آفریقا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
54 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آذرین در زون گسلی دهشیر و توران پشت (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
55 تاثیر نوع دانه بندی خاک در زمان رسیدن به تعادل سطح آب زیرزمینی در آزمایش پمپاژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
56 تاثیر نوع سنگ بر سرعت حفاری و انتخاب روش حفاری بهینه در آانسنگ و باطله سنگ آهن چادرملو (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
57 تأثیر سد باطله معدن مس میدوک بر کیفیت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
58 تحلیل انرژی و اکسرژی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
59 تخمین امتداد مغناطیس شدگی کل منابع مولد آنومالی مغناطیسی به وسیله الگوریتم معکوس سازی منبع معادل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
60 تخمین تخلخل مخزن با استفاده از روش تطبیقی عصبی- فازی، درچاه فاقد مغزه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
61 تخمین تخلخل مخزن با استفاده از روش منطق فازی، در بخش های فاقد مغزه یک چاه نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
62 تخمین تخلخل مخزن به کمک شبکه عصبی، با استفاده از داده های چاه پیمایی در چاه فاقد مغزه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
63 تخمین تراوایی مخزن با استفاده از روش تطبیقی عصبی- فازی، در بخش های فاقدمغزه یک چاه نفتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
64 تخمین تراوایی مخزن با استفاده از روش منطق فازی در بخش های فاقد مغزه یک چاه نفتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
65 تخمین تراوایی مخزن به کمک شبکه عصبی، با استفاده از نمودار گیری و داداه مغزه چاه نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
66 تخمین عمق داده های مصنوعی میدان پتانسیل حاصل از مدل سازی با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
67 تشخیص درزهها در سنگ و تفکیک آنها از لحاظ محتوای رس با استفاده از روش قطبش القایی طیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
68 تعیین پارامتر حساس دشت مهیار شمالی به کمکمدلسازی ریاضی آبخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
69 تعیین نواحی امیدبخش کانی سازی آهن در برگه 1:100000 سنقر با تلفیق داد ههای زمی نشناسی، مغناطی سسنجی و دورسنجی منطقه به روش همپوشانی شاخص (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
70 تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و تله های نفتی احتمالی با بررسی موردی حوضه رسوبی دشت مغان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
71 تفسیر خودکار آنومالیهای دوبعدی مغناطیسی دایک با استفاده از نسبت گرادیانهای افقی و قائم (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
72 تکنیک توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT) و کاربرد آن در پی جویی های معدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
73 تکنیک محاسبه سریع آرایه های الکترودی بهینه جهت توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
74 تلفیق داده های اکتشافی در محیط GIS با استفاده از روش AHP مطالعه موردی زمین شناسی 1:100000 ورچه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
75 تلفیق داده های دورسنجی ، زمین شناسی و مغناطیس در پتانسیل یابی و اکتشاف کانسارهای آهن در زون سنندج سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
76 تلفیق داده های ژئوفیزیکی و حفاری های اکتشافی در محدوده ی شرقی اندیس مس مولیبدن پرفیری کهنگ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
77 تلفیق نتایج بررسی‌های دورسنجی و مطالعات ژئوفیزیک هوایی در بررسی پتانسیل معدنی محدوده 1:250،000 انارک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
78 تلفیق نسبت گرادیان های افقی داده های میدانی پتانسیل و معادله اویلر به منظور تخمین عمق و نوع توده زیرسطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
79 جداسازی آنومالیهای ناحیه ای و باقیمانده برداشتهای میدان پتانسیل توسط روشهای تحلیلی مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
80 درآمدی بر کانی شناسی و زمین شناسی سنگهای پگماتیتی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
81 روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
82 روش های اکتشاف منابع ژئوترمال با نگاهی به منطقه توران پشت یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
83 ژئوشیمی و چگونگی تمرکز شبه فلزات و عناصرکمیاب در حوضه های زغالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
84 شبیه سازی سیکل تبرید واحد استحصال اتان با هدف مقایسه مبردهای پروپیلن، پروپان و مخلوط آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
85 شبیه سازی فرایند تولید هیدروژن از آروماتیک های سنگین با نرم افزار اسپن هایسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
86 شبیه سازی فرایند ریفورمینگ ترکیبی متان با نرم افزار اسپن هایسیس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
87 شبیه سازی و بررسی اثر دما و فشار بر میزان بازیابی اتان در فرایند تنظیم نقطه شبنم پالایشگاه سیزدهم پارس جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
88 شبیه سازی و بهینه سازی جریان سه فازی در جداکننده Mp واحد تثبیت میعانات گازی پالایشگاه پارسیان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
89 شبیه سازی و تحلیل اکسرژی واحد تثبیت میعانات گازی پالایشگاه گاز پارسیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
90 شبیه سازی واحد نم زدایی فاز 12 پارس جنوبی و مقایسه حلال های تری اتیلن گلایکول و دی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران
91 شبیه سازی واحد نمزدایی پالایشگاه نهم پارس جنوبی و تعیین شرایط بهینه عملکرد این واحد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران
92 شناسایی زون های آلتراسیون با استفاده از پردازش تصاویر ETM+ در ورقه1:100000 سربیشه در شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
93 شناسایی زون های آلتراسیون هیدروترمال با استفاده از داده های دورسنجی، برگه ی زمین شناسی 1:100000 خضرآباد استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
94 شناسایی مناطق دگرسانی در رابطه با کانی سازی اسکارنی آهن با استفاده از سنجش از دور، در شرق روستای راونج، استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
95 شناسایی نواحی کانی سازی اورانیوم در منطقه سه چنگی نایبندان با استفاده از آنالیز مولفههای اصلی و نقشه برداری زاویه طیفی (SAM) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
96 طراحی فرایند تولید هیدروژن از ریفورمینگ پیرین و کراکینگ حرارتی نفتالن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
97 طراحی فرایند ریفورمینگ خشک گاز طبیعی و تولید متانول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
98 طراحی مبدل گرمائی با هدف بازیافت اتلاف حرارتی در فرآیند اتانول (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی
99 فزایش راندمان نیروگاه گازی پارس جنوبی با روش خنک سازی هوای ورودی کمپرسور بوسیله سیستم فا گ وچیلر جذبی بر مبنای تحلیل انرژی واکسرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
100 قابلیتهای روش ژئوفیزیکی گرانی سنجی در تعیین مشخصات کانسارهای سنگ اهن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
101 کاربرد ترکیبی روشهای CRP و توموگرافی الکتریکیدر مطالعات هیدروژئولوژی با مطالعه موردی در معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
102 کاربرد تصاویر ماهواره ای در اکتشاف منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
103 کاربرد روش SINTACS برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ها مطالعه موردی دشت اوان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
104 کاربرد روش گرادیان افقی آنومالی شبه گرانی در تخمین مرز آنومالی های میدان پتانسیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
105 کاربرد ژئوفیزیک در اکتشاف کانسار منگنز: مطالعه موردی در معدن دهبید استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
106 کاربرد ژئوفیزیک هوایی و سنجش از دور در ارزیابی پتانسیل معدنی ولکانیکهای شمال شہر بابک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
107 کاربرد مغناطیس سنجی ورادیومتری هوابرد درارزیابی پتانسیل معدنی ولکانیک های شمال شهر بابک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
108 کاربرد نشانگرهای ردلرزه ای مختلط در شناسایی مخازن هیدروکربوری (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
109 کاربرد نشانگرهای لرزه ای سطحی و حجمی در تفسیرداده های لرزه نگاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
110 کاربردهای سنجش از دور در پایش و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
111 کلا سبندی و تلفیق لایه های اطلاعاتی چهارگوش گلگهر به منظور تعیین مناطق امیدبخش کانی سازی آهن (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
112 کلاسترینگ داده های هیدروشیمی معدن گلگهر سیرجان با روشهای گرافیکی و آماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
113 محدودیت های روش تشدید مغناطیس هستهای در برآورد تخلخل مخازن گازی و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی
114 مدل سازی باتولیت های کورنوبین با وارون سازی فشرده بهبود یافته داده های گرانی سنجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
115 مدل سازی پیشرو گرانی سنجی در نرم افزار کامسول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
116 مدلسازی جذب بخار آب توسط غربال مولکولی وبررسی اثرات مختلف بر میزان جذب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
117 مدلسازی دو بعدی برداشت های توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی بر روی دیواره ی فضاهای زیرزمینی با روش المان محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
118 مدلسازی سه بعدی مقاومت ویژه الکتریکی برای آرایش الکترودی مستطیل با روش المان محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
119 مدلسازی هیدروژئولوژی آبخوان سازند درز و شکافی کارگاه استخراج روباز معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
120 مدیریت و صیانت از مخازن با نگرشی بر روش های ازدیاد برداشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
121 مطالعات امکانسنجی استفاده از آلکالین - نانو فعال سطحی - پلیمر در ازدیاد برداشت یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
122 مطالعات رادیومتری هوایی در شرق گسل نایبندان (سه چنگی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
123 مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مغناطیس سنجی و IP-RS جهت شناسایی کانه زایی مس در محدوده ای واقع در زون ارومیه-دختر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
124 مطالعات هیدروشیمی معدن گل گهر سیرجان با روش های گرافیکی و آماری (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
125 مطالعه آزمایشگاهی استفاده از بازدارنده های ترمودینامیکی برای جلوگیری از تشکیل پدیده هیدرات گازی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
126 مطالعه آزمایشگاهی تشکیل هیدرات گازی در دریای خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
127 مطالعه تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاکها در حین آزمایش تحکیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
128 معرفی شاخص ساختمانی بهینه در روش اویلر دیکانولوشن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
129 معرفی یک روش جدید ترکیب باندی از نسبت باندی های داده های ماهواره ای +ETM در اکتشاف کانسارهای آهن در محدودهای در زون سنندج – سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
130 مقایسه الگوریتمهای نمونهبرداری شبیهسازی حرارتی و نمونهگیری گیبس، در بازیابی پارامترهای مدل کل کل توسط دادههای قطبش القایی طیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
131 مقایسه روش های طبقه بندی جهت شناسایی هاله های دگرسانی کانسار مس علی آباد دامک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
132 مقایسه سنجنده های سنجش از دور جهت بارزسازی زون های دگرسانی مرتبط با ذخایر فلزی: مطالعه موردی شمال شرقی دلیجان، استان مرکزی، ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران
133 مهمترین نشانگرهای لرزه ای برای تفسیرلرزه ای تخلخل مخازن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
134 میکرومغناطیس سنجی، روشی جدید در ا کتشاف منابع نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
135 نتیجه مطالعه مغناطیس سنجی در محدوده اکتشافی در منطقه ندوشن استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
136 نشانگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
137 نلفیق بررسی های دورسنجی و ژئوفیزیک هوایی در شناسایی زمین شناسی ناحیه ای منطقه توران پشت به منظور بررسی احتمال وجود منابع ژئوترمال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
138 وارونسازی دوبعدی دادههای مقاومت ویژه الکتریکی بر اساس رهیافت المان محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
139 ویژگیهای ژئوشیمیایی و خاستگاه تکتونوماگمایی استوک گرانیتوئیدی کوه ممزار واقع در جنوب غربی معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران