دکتر پیمان حسنی ابهریان

دکتر پیمان حسنی ابهریان

دکتر پیمان حسنی ابهریان

Dr. peyman Hasani Abharian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Biological Stress Indices in Patients with Gastrointestinal Cancer Based on Perceived Stress Mediated by Rumination using Structural Equation Modeling (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 8، شماره: 1234
2 اثر بخشی مربیگری عملکردهای اجرایی بر بهبود نقص توجه پایدار و مهارت برنامه ریزی در بزرگسالان دچار به اختلال بیش فعالی - نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 13، شماره: 17
3 اثربخشی آموزش نوروفیدبک (پس خوراند عصبی) در کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 1، شماره: 3
4 اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر نرم افزار ریهاکام بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 9، شماره: 31
5 اثربخشی درمان ترکیبی توانبخشی شناختی رایانهای و تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر عملکرد شناختی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 4
6 اثربخشی نرم افزار توانبخشی شناختی رهاکام بر افسردگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن استان تهران در سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 1
7 ارزیابی بیان ژن‌ BDNF در سلول‌های خون بهبودیافتگان تریاک با روش درمانی جدید: یک شاخص مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک دوره: 1، شماره: 1
8 Biological Stress Indicators based on Perceived Stress mediated by Emotional Regulation among Patients with Gastrointestinal Cancer: A Structural Equation Modeling (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 9، شماره: 2
9 Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Rehabilitation in Reducing Stress among Hard of Hearing Adolescent Girls (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 15، شماره: 2
10 بدن مندی استعاره های مفهومی و درک مفاهیم انتزاعی در کودکان ۵ تا ۷ ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
11 بررسی اثر بخشی تحریک قشر پیش پیشانی خلفی- جانبی از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی بر میزان ولع مصرف کراک هروئین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 2
12 بررسی اثربخشی درمان توان‌بخشی شناختی در کنترل استرس و اضطراب دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 2
13 بررسی و ارزیابی واژه های القاکننده ولع مصرف، در سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 2
14 تاثیر تداخل در بازتثبیت خاطرات اعتیادی با پروپرانولول بر ولع مصرف و هیجان در افراد با اختلال مصرف هرویین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 8، شماره: 2
15 فراترکیب عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی بزرگسالان برای شناسایی جایگاه کاربرد اخلاق خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
16 مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 24، شماره: 2
17 مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و فتوتراپی بر خطرپذیری مراجعین کلینیک های ترک اعتیاد مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 12، شماره: 1
18 مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و فتوتراپی بر خطرپذیری مراجعین کلینیک های ترک اعتیاد مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 12، شماره: 1
19 مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازخورد عصبی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم بر توجه و بازداری پاسخ دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 3
20 مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان بخشی شناختی حافظه فعال بر اضطراب و افسردگی دختران (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم ازروی جمجمه (TDCS) بر بهبودعملکردهای شناختی سالمندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و علوم انسانی
2 Classification of Opioid-Dependent Subjects and Control Group Using Recurrence Plot Analysis of EEG (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
3 Landolt paradigm as a Task design to study reading features in eyetracker : pilot study (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
4 بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مغزازروی جمجمه با جریان مستقیم در بهبود کیفیت و کمیت خواب در افراد مبتلا به بیخوابی مزمن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
5 بررسی ارتباط علوم شناختی با معماری و استفاده از آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر بهبود تصمیم گیری مخاطره آمیز در افراد بزرگسال سالم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی