دکتر سیدمهدی موسوی

دکتر سیدمهدی موسوی مسئول پژوهشکده حج و زیارت

دکتر سیدمهدی موسوی

Dr. Seyed Mahdi Mousavi

مسئول پژوهشکده حج و زیارت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.