محمدسعید ایزدی

 محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری

محمدسعید ایزدی

Mohammad Saeid Izadi

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بازنمایی فضاهای شهری در آثار منتخب سینمای ایران با تمرکز بر فضاهای عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
2 ارزیابی طرح کارل فریش بر پیکربندی ساختار فضایی بافت قدیمی شهر همدان (با استفاده از تکنیک چیدمان فضا) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 35
3 ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده راه سازی و پیاده مداری در مراکز شهری (نمونه مطالعه: بافت مرکزی شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 13
4 اهمیت فضاهای همگانی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
5 Explaining a Conceptual Model for Sustainable Regeneration of the River Valleys of the City of Tehran (Case study: Darakeh River Valley in Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 3
6 Transforming the Concept of Public Space and Its Impact on Space Experience in the City of Esfahan (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 3
7 باز زنده سازی منظر رودهای شهری با رویکرد تعامل سازنده بین انسان و محیط طبیعی؛ (مورد واکاوی نهر شهررود آمل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 18
8 بررسی تاثیرپذیری مفهوم خانه از تحولات زمینه در دوران معاصر (مطالعه موردی: معماری مسکونی بافت میانه شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 39
9 بررسی و تحلیل شاخص های کیفی ارزش های پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده با تاکید بر پیاده راه (نمونه موردی: محور تربیت تبریز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 13
10 پایداری فضاهای بازعمومی در بازآفرینی سکونتگاه های غیر رسمی مبتنی بر اولویت های ساکنین (مطالعه موردی: محله خط چهار حصار، شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 6
11 تبیین اصول نوسازی در بافت های ناکارآمد شهری با هدف ارتقاء رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
12 تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 11، شماره: 42
13 تبیین مدلِ محلۀ فرهنگی در بافت‌های تاریخی برای توسعۀ اقتصاد و حضور صنایع خلاق (مورد پژوهشی: خیابان لاله‌زار، تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 87
14 تبیین نقش خرده فروشی های موقت در کیفیت محیطی پیاده راه های شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 99
15 تحلیل کارایی انرژی در مدل های بافت شهری اقلیم گرم و خشک، نمونه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 7، شماره: 13
16 تداوم ارزش های جغرافیای طبیعی در عرصه حفاظت از میراث معماری شهر(مورد پژوهی: میراث معماری شهر تاریخی چغازنبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
17 توسعه درونی، الگویی متوازن، متعادل و پایدار برای توسعه و ارتقاء کیفی شهر برنامه ریزی برای توسعه مجدد اراضی نظامی درون شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
18 خوانش ترجیحات استفاده کنندگان در تجربه فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 38
19 خیابان مداری؛ رویکردی نو در بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: ساوه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 18
20 دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 24
21 رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
22 طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 20
23 مدل توسعه مکانی و ارتقاء کیفیت محیطی پیادهراههای شهری با رویکرد زمینه گرا (نمونه موردی: پیادهراه بوعلی همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 2
24 نقش دو مولفه حفاظت و پویایی در باززنده سازی میراث معماری بر مبنای تداوم ارزش های مکانی موردپژوهی: میراث معماری محوطه تاریخی چغازنبیل (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 32، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل تحلیلی برای مکانیابی پارکینگ(مطالعه موردی: ضلع جنوبی محدوده مرکزی شهر همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
2 ارتقاء فضاهای عمومی شهری تاریخی، بررسی تطبیقی نمونه های موجود داخلی محله جویباره اصفهان، محله آخوند قزوین و محله کلپا همدان( و نمونه های موجود خارجی ) The old quarter of Banyoles در اسپانیا، کسلفیلد در شهر منچستر انگلستان، Samir Kassir Public Garden در لبنان، بیروت، Exchange Square و Cathedral Garden در شهرمنچستر انگلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
3 ارتقاء قلمرو عمومی، محرک توسعه در باز زنده سازی بافتهای تاریخی نمونه موردی: محله عودلاجان میانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 ارزیابی طرح «بازسازی، ساماندهی و مرمت» بازار تجریش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 اصول مداخله در بناهای تاریخی به منظور استفاده مجدد سازگار از طریق بررسی اسناد بین المللی حفاظت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
6 افزایش اجتماع پذیری فضاهای شهری در شب با استفاده از تصویرسازی پروژکتوری و نورپردازی تعاملی، نمونه موردی: میدان آرامگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
7 بازآفرینی شهری از طریق ارتقاء فضای عمومی :فضای عمومی به عنوان محرکی برای بهسازی شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی تطبیقی روند بازآفرینی شهری و مداخله در محلات مرکزی پاریس و محله جویباره اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی و مقایسه رویکردهای بازآفرینی و ارائه راهکاری جهت بازآفرینی بافت فرسوده شهر کرد (محور فرهنگی سقاخانه ارباب میرزا تا امامزاده دوخاتون) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 تاثیرمشارکت های مردمی درارتقاء پایداری اجتماعی نمونه موردی - شهرگلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
11 تحلیل و بررسی تأثیرات هنر و فرهنگ ایرانی- اسلامی بر معماری با نگاهی به معماری اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
12 توسعه درونی،سیاستی کارآمددرجهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 دلبستگی مکان، عاملی تاثیرگذار درارتقاء پایداری اجتماعی - فرهنگی نمونه موردی: محلات جلفا و جویباره دراصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
14 سرمایه اجتماعی و پایداری پیاده راه ها نمونه موردی - پیاده راه صف باغ سپهسالار سابق (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
15 سیر تکامل نظریات در استفاده مجدد سازگار از بناهای تاریخی به منظور حفاظت از آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
16 طرح ساماندهی گذرمروی ازمنظرکنشگران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 کاربرد نورپردازی در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در بافت تاریخی، نمونه موردی: میدان امام خمینی همدان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
18 گونه شناسی پلازاهای شهری بر اساس رویکرد بازآفرینی شهری مبتنی بر فرهنگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
19 مبنای فرهنگ ایرانی و معماری ایران در بررسی ساختار طراحی مراکز فرهنگی با رویکرد از فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
20 نقش فرهنگ وصنایع خلاق دربازآفرینی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 نقش مدیریت فضای عمومی دردستیابی به مکان پایدار نمونه موردی - پیاده راه صف باغ سپهسالار سابق (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی