دکتر احمد اکبری

دکتر احمد اکبری استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر احمد اکبری

Dr. Ahmad Akbari

استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب ‌شناسی تأمین منابع مالی در پروژه‌ های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 29
2 اثر تغییرات اقلیمی بر تولید بخش کشاورزی ایران: مطالعه موردی محصول گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 4
3 The Effect of Climate Change on Economic Growth (Dynamic Computable General Equilibrium Model Approach in Iran) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 12، شماره: 1
4 بررسی مزیت نسبی تولید پسته در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 14، شماره: 2
5 تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید گندم در استان فارس با استفاده از مدل مرزی – تصادفی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مسائل بازاررسانی خرمای مضافتی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران