دکتر محسن آیتی

دکتر محسن آیتی دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

دکتر محسن آیتی

Dr. Mohsen Ayati

دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 25
2 اعتبارسنجی پرسشنامه سواد یادگیری مادام العمر در دبیران دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 31
3 اعتباریابی ابزار سنجش آمادگی یادگیری مادام العمر برای دانش آموزان کاربرکتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 2
4 الگوی برنامه درسی تربیت رسانه ای دانشجو معلمان بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
5 الگوی نظری اقدامات جاری معلمان برای شخصی سازی یادگیری دانش آموزان ابتدایی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 59
6 Developing the Moral Codes of Teachers in Islam: Synthesis Research Based on the Roberts’s Model (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 2، شماره: 3
7 Effects of Mobile Learning on Paramedical Students’ Academic Achievement and Self-regulation (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 3، شماره: 3
8 Pedagogical knowledge Management and its Application in Medical Education: A Research Synthesis Study (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی ارتباط برنامه درسی (مهارت های عمومی) آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 8
10 بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با سبک های تفکر و ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
11 تاثیر استفاده از شبکه های پیام رسان تلفن همراه بر عادت مطالعه بر اساس نظریه راجرز: مطالعه موردی دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 4
12 تأثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیریواژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 13
13 تبیین عملکرد سازمان براساس گرایش به کارآفرینی و سرمایه فکری: مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 3
14 تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 20
15 تبیین مبانی روان شناختی نظریه غرقگی در عناصر برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
16 تبیین مولفه های تربیت اخلاقی دانشجو معلمان براساس اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
17 تبیین ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 17، شماره: 40
18 تحلیل عاملی تاییدی مقیاس شناسایی دانش آموزان بااستعداد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
19 رابطه اینترنت با نگرش افراد نسبت به اثرات اینترنت بر روابط اجتماعی و رفتار مذهبی در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 19
20 رابطه‌ی میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب و تیک‌های عصبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 7، شماره: 14
21 روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 30
22 شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 106
23 شناسایی و تبیین فرهنگ برنامه درسی بر اساس تفسیر تسنیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 37
24 طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجاز در جهت توسعه حرفه ای دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
25 مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 2
26 مولفه های اخلاق حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 58
27 نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه ای دبیران زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
28 واکاوی نظریههای یادگیری در شبکههای اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش خواندن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
2 آموزشو بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی همگام با مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
3 احساس تعلق به مدرسه و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
4 ایجاد و پرورش امید در مدارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
5 BCG therapy for bladder cancer (دریافت مقاله) پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران
6 Surgery in Advanced/Metastatic Renal Tumors (دریافت مقاله) هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی
7 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با اضطراب و افسردگی و استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
9 بررسی رویکرد زمینه محور (تماتیک) در کتب علوم دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
10 بررسی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دورههای ضمن خدمت در راستای توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
11 بررسی کتاب های فارسی پایه های چهارم و ششم ابتدایی براساس مولفه های مدیریت بدن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
12 بررسی و تحلیل کتاب های خوانداری پایه چهارم،پنجم و ششم ابتدایی بر اساسمولفه های انسجام اجتماعی از دید گاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
13 بررسی و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی سوم و ششم دبستان براساسمفاد کنوانسیون حقوق کودک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
14 برنامه درسی و عدم تطابق آن با صلاحیت ها و مهارت های اشتغال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
15 پرورش مهارتهای نوشتاری بر اساس روش استادشاگردی شناختی مطالعه موردی دانش آموزان پایه ششم آموزشگاه عدالت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
16 تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
17 تاثیر نرم افزار جئوجبرا بر یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
18 تاثیر یادگیری ترکیبی بر نگرش نسبت به مدرسه دانش آموزان کلاس های چندپایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
19 تاثیر یادگیری ترکیبی بر یادداری دانش آموزان کلاس های چندپایه در مهارتهای خوانداری و نوشتاری درس فارسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 تأثیر بازی رایانه ای آموزش درس ریاضی بر خود راهبری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم شهر بیرجند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
21 تبیین رویکرد مدیریت دانش در توسعه کیفی نظام آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
22 تجارب زیسته دانشجویان شاغل کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی از منظر کاربرد آموخته ها در عمل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
23 تحلیل محتوا کتاب فارسی ششم دبستان براساس مولفه های رشد اخلاقی کلبرگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
24 تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی با تاکید برساخت های شش گانه تعلیم وتربیت (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
25 تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ی آموزش ابتداییبراساس مؤلفه های حقوق کودک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
26 تحول در برنامه های درسی با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
27 چالش های پداگوژیکی معلمان مدارس ابتدایی در آموزش مجازی در دوره گسترش بحران -کرونا: تجارب معلمان مناطق مرزی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
28 رابطه جهت گیری های مذهبی با شادکامی و حل مسئله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
29 رابطه جهتگیری مذهبی با خلاقیت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
30 رمزینه های سریع پاسخ، پدیده ای نوظهور در امر آموز ش (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
31 شبکه های اجتماعی، فرهنگ عمومی و آموزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
32 شناسایی عوامل موثر بر درگیری والدین در امور تحصیلی فرزندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
33 شناسایی کدهای اخلاق تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
34 شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم گلستان در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
35 شناسایی و طبقه بندی نیازهای معلمان تازهکار در مدیریت کلاس درس بر اساس مدل طراحی عمومی آموزش (ADDIE) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
36 ضرورت بازنگری در فرایندهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی (با تاکید بر مدیریت دانش) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
37 ضرورت تنوع در روش های پژوهشی علوم انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
38 ضرورت توجه برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به شناسایی وهدایت استعدادهای برتر (طرح شهاب) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
39 غنی سازی برنامه های درسی، رویکردی برای پرورش استعدادهای برتر و زمینه سازی نخبه پروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
40 فلسفهی حاکم بر برنامههای درسی علوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
41 کافه دانش ابزاری برای اشتراکدانش پداگوژیک اساتید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
42 کنکاشی پیرامون تبیین توانمندیهای آیندهپژوهی مدیران بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبکهای رهبری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
43 مبانی اجتماعی برنامه های درسی درعرصه ی جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
44 مدیریت استعداد: بررسی تعاریف، رویکردها و ضرورت بکارگیری آن در سازمان ها (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
45 مدیریت دانش در آموزش عالی: ضرورت تربیت افراد کارآفرین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
46 مدیریت دانش درفرایند یادگیری الزامات و ضرورت ها درراستای جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
47 مدیریت دانش ضرورتی برای خلاقیت ونوآوری در برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
48 مدیریت دانش،جهانی شدن و برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
49 مربی گری ، شیوه ی نوین آموزشی برای ایجاد یادگیری خود راهبر (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
50 مرور سیستماتیک بررسی های انجام شده مشارکت والدین در یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی
51 مطالعه تطبیقی نحوه شناسایی و هدایت دانش آموزان دارای استعداد برتر در ایران، آلمان و لهستان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
52 مقایسه فرهنگ دانشگاهی با تاکید بر فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
53 مولفه های تاثیرگذار در شناسایی و هدایت استعدادهای برتر ریاضی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
54 نقش آموزش الکترونیکی در توسعه صلاحیت های یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
55 نقش مدیریت دانش در توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
56 نیازسنجی آموزشی دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه شهر بیرجند جهت غنی سازی برنامه های درسی آنان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
57 واکاوی فرهنگ دانشگاهی دانشجویان برنامه ریزی درسی در آیینه ی شبکه های اجتماعی: تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
58 هویت پداگوژیکی استاد، کلید تدریس موثر: مرور روایتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
59 یادگیری ترکیبی، رویکردی نوین برای افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان کلاس های چندپایه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
60 یادگیری مادام العمر ضرورتی برای معلمان، نقش تسهیلگر مدیریت دانش (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران