دکتر عباس کشاورز

دکتر عباس کشاورز رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران

دکتر عباس کشاورز

Dr. Abas Keshavar

رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفته ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی زراعی و باغی آبی، از مرحله برداشت تا قبل از مصرف (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
2 تاثیر ماده شیمیایی پلی اکریل آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 3
3 تاثیر ماده شیمیایی پلی اکریل آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه ای۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل Isys ، سیستم تصمیم گیری خبره برای انتخاب سیستم آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
2 اصلاح سیاست و ساختار در آب و خاک هنری امکان پذیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
3 بررسی اقتصادی برنامه افزایش عملکرد و تولید گندم آبی ودیم کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
4 بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
5 راهبردهای کلان امور زیر بنایی (آب و خاک )در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
6 ضرورت، مبانی، مصرف و تولید گندم در گذشته و آینده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 کیفیت گندم های تولید داخل کشور در سال زراعی 83-1382 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 مدیریت نهاده ها در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
9 نگرشی بر اسراف و ضایع نمودن منابع آب کشور در مراحل تولید و مصرف محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
10 وضعیت بازار غذا حال حاضر و آینده (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
11 وضعیت موجود، چشم اندازهای آینده و راهکارهای جهت بهینه سازی آن (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی