دکتر محمد مقدم

دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تبریز

دکتر محمد مقدم

Dr. Mohammad Moghaddam

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه و ارزیابی یک مدل تجربی برای بادبردگی نازل های باد بزنی در تونل باد به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی درتشخیص ژنوتیپهای چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی اوایل فصل رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 18، شماره: 1
3 مطالعه وراثت صفات زراعی در آفتابگردان با استفاده از روش تلاقی لاین در تستر (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش شوری و تیمار با پرولین بر فعالیت آنزیم آنتیاکسیدان کاتالاز ارقام جو در مرحله گیاهچهای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های اینبرد نو ترکیب گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی اکوتیپ ها و ارقام سنتتیک یونجه از نظر تحمل به شوری با استفاده از ویژگی های رشدی و میزان کلروفیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
4 ارزیابی تحمل به شوری بر جوانه زنی بذر چغندرقند ( Beta vulgaris L ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بادرنجبویه Melissa officinalis L ازنظر صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند برای تحمل به تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی عملکرد برداشت کننده بادام زمینی نوع حفرکننده/لرزاننده/برعکس کننده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 ارزیابی لاین های جو ازنظر مقاومت به سرما براساس برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 امکان سنجی استفاده از تفاله سیب برای تولید ورمی کمپوست توأم با بازگردانی جزئی چای کمپوست و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
11 بررسی اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده کمباین سهند46s با استفاده از مدل ریاضی به منظور کنترل افت کوبنده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
12 بررسی الکتروفورگرام گلیادینی گندم های بومی بهره شمال غرب کشور و ارتباط آن با صفات کمی و زراعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی بیان ژن های Hv TIP2;3 و 1;4 Hv TIP در شنوتیپهای حساس و متحمل جو تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
14 بررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا بعنوان جایگزین طبیعی روی قوام سس کچاپ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
15 بررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا روی سینرسیس سس کچاپ با رویکرد بهبود کیفیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
16 بررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی سینرسیس ماست هم زده با رویکرد بهبود کیفیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
17 بررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست هم زده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
18 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی یونجه از طریق برخی نشانگرهای پروتئینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای بومی و اصلاح شده یونجه با استفاده از ایزوزیمهای استراز و پراکسیداز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای SSR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی تنوع و روابط صفات درجمعیت های گندم اینکورن Triticum boeoticum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی سطح آموزش استفاده ازتراکتور دردفترچه راهنمای تولیدات شرکت ITM ازنظر کاربران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
23 بررسی واکنش ارقام گندم نان ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 تاثیر موننسین در جیره حاوی کنسانتره بالا بر عملکرد، متابولیتهای خون و پارامترهای تخمیری شکمبه بره های قزل (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
25 تعیین تراکم مطلوب یونجه و اسپرس برای تولید علوفه در کشت مخلوط (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 تعیین خصوصیات (کمیت و کیفیت) مواد زائد جامد و پتانسیل بازیافت آن؛ اولیه گام در جهت مدیریت مواد زائد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 تنوع در ویژگی های مورفولوژیک ذرت و سویا در کشت مخلوط (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
28 تنوع ژنتیکی ارقام گندم از نظر محتوای آلفاتوکوفرول تحت شرایط تنش شوری در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 شناسایی ارقام گندم بهاره ایران از لحاظ جذب موثر روی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
30 شناسایی نواحی کروموزومی دخیل در اجزای عملکرد در لاینهای اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 صفات تاثیرگذار بر عملکرد دانه لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان پراکسیداز ارقام جو در مرحله گیاهچه ای تحت تنش شوری و تیمار با پرولین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 گروهبندی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط آبیاری مختلف بر اساس صفات مورفولوژیکی و زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای urartu Triticum از نظرخصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
35 مقایسه تلفات برداشت بادام زمینی در دو روش ماشینی و دستی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
36 مکان یابی QTLهای کنترل کننده عملکرد دانه در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران