دکتر کامران باقری لنکرانی

دکتر کامران باقری لنکرانی استاد   دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر کامران باقری لنکرانی

Dr. Kamran Bagheri Lankarani

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Are Patients with Malignancy More Prone to Swine Flu Complications? Current Status and Future Strategic Plans (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 1، شماره: 1
2 آنتی ژنهای ایمونوژن شاخص سوشهای H. Pylori جدا شده از بیماران مبتلا به بیماریهای مختلف دستگاه گوارش (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 16، شماره: 1
3 ارتقای سواد سلامت دیجیتال مرور گستره ای (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
4 انتخاب دانشجویان شایسته و تحول آفرین و ارتقای نظام انتخاب دانشجو در آموزش عالی سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 1
5 Biomarker-guided antifungal stewardship policies for patients with invasive candidiasis (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 4، شماره: 4
6 Evaluation of Fars Province General Physicians Awareness and Attitude about Epidemiology (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 1
7 Experience of Medical Ethics in Practice: A Qualitative Study among Medical Students in South of Iran (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 1
8 Integration of Medical Education and Research in Healthcare System in Iran; A Qualitative Study on the Positive Consequences of the Formation of the Ministry of Health and Medical Education (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
9 Lesson Learned from the Epidemic of Covid-۱۹ in Iran: Challenges and Opportunities (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
10 Predictive Potential of Heart Rate Complexity Measurement: An Indication for Laparotomy Following Solid Organ Injury (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 20، شماره: 4
11 Reason for General Practitioners’ Reluctance to Pursue Residency Programs in Iran: A Grounded Theory (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 4
12 The Challenges of Stopping Dual Exchange Rate in Pharmaceutical products and its Correction Effects in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 4
13 The Revolutionary Impacts of the COVID-۱۹ Pandemic on Mobile Health; Highlights of the Fourth Shiraz International Congress on Mobile Health (دریافت مقاله) مجله فیزیک و مهندسی پزشکی دوره: 13، شماره: 2
14 Vision Zero: Evolution History and Developing Trend in Road Safety: A Scoping Review (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 25، شماره: 6
15 تحلیل چالش ها و شناسایی راهکارها برای ارتقای امنیت غذا و تغذیه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
16 جامعه شناسی در پزشکی؛ معرفی یک مدل در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 14، شماره: 1
17 خلاصه سیاستی «ارتقای سلامت دهان و دندان» در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 3، شماره: 2
18 ذهنیت مدرن، سلطه و میدان نابرابر دانش، منابع و استعداد: چالش های شکل گیری علوم انسانی پزشکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 3
19 طراحی چارچوب مفهومی توسعه مسیر شغلی پرستاران بالین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 37
20 مفهوم و نقش تولیت و کارکردهای آن در نظام سلامت: مرور جامع (Scoping Review) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 2
21 مناسک گرایی در آموزش پزشکی؛ نظریه ی زمینه ای مبتنی بر درک و تجربه دانشجویان پزشکی در منطقه ۵ کشوری (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 4
22 نتایج درمان ترکیبی با اینترفرون و ریباویرین در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن C ، براساس ژنوتایپ ویروس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 17، شماره: 57
23 نقش الگوی غذایی بر پوسیدگی دندان: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 4
24 واکاوی راهبردهای تلفیق علوم انسانی با علوم پزشکی در ایران از دیدگاه صاحب نظران علوم انسانی کشور با رویکرد علوم همگرایی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Determinants of Helmet Use in Motorcycle Drivers: Instrumental or Normative Perspectives (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو
2 GENISTEIN SUPPLEMENTATION IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE: A RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
3 Psychological Manifestations in Post-hospital Discharged Covid-۱۹ Patients: A Longitudinal Study in Shiraz, Iran (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات علوم روانشناختی و رفتاری با محوریت سبک زندگی و سلامت روان در پسا کرونا
4 Sero-epidemiology of Brucellosis in migratory nomads of Fars province of Iran (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
5 Trend of Drug use from before to after marriage in young couples of Shiraz, Iran (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
6 بازنگری در مداخلات کاهش بار تصادفات (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
7 بررسی عوامل کلان اجتماعی، اقتصادی و قانون گذاری ، موثر بر مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در سطح جهان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
8 پزشک خانواده و نظام ارجاع؛ یک ضرورت فوری در سطح حاکمیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
9 تاثیر فاکتور های اقتصادی اجتماعی بر کیفیت زندگی ساکنین شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
10 راهکارها ی افزایش خشنودی شغلی پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر شیراز در زمستان 1391 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 ریسک فاکتورهای سرطان معده؛ مرور نظامند Systematic Review (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
12 فناوری های نوین در ارتقاء ایمنی کاربران آسیب پذیر راه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
13 نقش مداخله کنندگان غیر حرفه ای درحوادث ترافیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
14 نقش های متفاوت نظام سلامت در حوادث ترافیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا