دکتر حسین اسکندری

دکتر حسین اسکندری استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسین اسکندری

Dr. Hossein Eskandari

استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Qualitative Examination of Attachment Styles in Women with Advanced Cancer Receiving Palliative Care (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 13، شماره: 1
2 آسیبشناسی روانی و رواندرمانی از دیدگاه مولانا: پیشفرضهای انسانشناسی، روانشناسی و روششناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 51
3 اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
4 اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستان هایمنطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 27
5 اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته* (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 2
6 اثربخشی درمان روایتی- سازهگرایانه به شیوه بازگشت به آینده بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
7 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
8 اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
9 اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
10 اثربخشی روان تحلیل گری فردی بر شدت علائم گوارشی و کمال گرایی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 6
11 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
12 استخراج طرحواره های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت های دشوار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
13 الگوی خود در زنان با رگه اختلال شخصیت مرزی در بستر روایت زندگی آن ها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 6
14 الگوی فرهنگی افسردگی در دانشجویان ایرانی با تأکید بر جنسیت و تأهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
15 انسان به منزله مساله ای زبانی دیدگاه مولانا درباره نقش زبان در تعیین وضعیت روانی و رفتار انسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
16 Novel Approach to Mind Wandering in Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Patients: Does the Direction of Thoughts Matter? (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 15، شماره: 1
17 بررسی تاثیر آموزش "فلسفه برای کودکان" بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 23
18 بررسی تاثیر کاربرد استعاره بر حافظه افراد دو زبانه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 6
19 بررسی تاثیررفتارشهروندی سازمانی، هوش هیجانی بررضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 7
20 بررسی تحلیلی تاب آوری روانی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 28
21 بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
22 بررسی علایم اختلال وسواس فکری- عملی در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 2
23 بررسی علل زیربنایی وفرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی وروانپزشکی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
24 بررسی معناشناختی مفهوم مشیت از دیدگاه قرآن کریم: تدوین چارچوب مفهومی برای فرایند عمل مشاوره (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 32
25 بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 11
26 بررسی نقش و اهمیت روش تحلیل گفتمان در قلمرو روان شناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
27 بررسی و مقایسه پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 2، شماره: 5
28 بررسی وضعیت فرسودگی شغلی منابع انسانی و رابطه آن با فشارزاهای شغلی: مطالعه ای موردی: در شرکت پایانه های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 16
29 بررسی همه گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان 15 - 7 ساله شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
30 پدیدارشناسی تجربه زیسته مدیران خبره و تازه کار در صنعت نفت جهت شناسایی تفاوت های شناختی آنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
31 پیش بینی آسایش درونی بر اساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
32 پیش بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله ای و نشانه های اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
33 تاثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
34 تاثیر آموزش الگوی تلفیقی تعلیمی-مولوی بر روابط والد-فرزند دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 51
35 تاثیر مولفه های خلاقیت تورنس بر بازسازی دانش در شبکه ی حافظه ی معنایی به وسیله ی الگوریتم جستوجوی معنایی چند محدودتی در آزمون تداعی های دور (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 3
36 تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
37 تحلیل روایت: روش های نو در تجزیه و تحلیل داده ی روایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
38 تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
39 تحول هویت در بافت فرهنگی: کلان روایات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
40 تدوین بسته ی روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
41 تدوین مدل ساختاری شیوه های فرزند پروری مادران بر اساس سبک های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
42 تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی رشد پس از ضربه و اثربخشی آن بر انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به سرطان خون (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 2
43 تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای نوجوانان در معرض خطر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 2
44 تدوین و اعتباریابی بسته روان درمانی سیستمی فردی در تعلیق من افراد مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 3
45 تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 9، شماره: 2
46 خود و اسکیزوفرنی مطالعه مورد پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
47 درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
48 رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
49 رابطه شیوه های یادگیری کلب با صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
50 روایت هاچگونه واقعیت را می سازند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 19
51 ساخت وهنجاریابی ابزار علل فرهنگی همبودی وسواس فکری و اختلال افسردگی عمده در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 130
52 ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامه تابآوری روانی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 8، شماره: 32
53 ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
54 ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
55 سازوکارهای اقناعی در برساخت گفتمانی بدن زنانه در دهه نود ایران از منظر روان شناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
56 سنجش و کدگذاری در مقالات کیفی: روشهای خطی و استاندارد سنتی در مقابل روشهای بین متنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 40
57 شخصیت و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
58 شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 37
59 شناسایی ویژگی های روان شناختی در انتخاب معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
60 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت های ارتباط بین فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 62
61 طرحواره درمانی: شکل گیری چارچوب مدل مفهومی در گذرگاه تحول تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 18
62 کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
63 کشف جهان اجتماعی بیماری روانی، بازنگری در ماهیت بیماری روانی و تاکید بر ساخت زبانی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 12
64 مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگیو متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه)در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
65 مطالعه شکل گیری هویت جسمیت یافته زنان دهه نود با رویکرد روانشناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 14، شماره: 1
66 مقایسه اثر القای آزمایشی طرد اجتماعی با پذیرش اجتماعی بر انعطاف پذیری شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
67 مقایسه اثر بخشی استعاره های زبان اول و زبان دوم در فرایند استعاره درمانی افراد دوزبانه مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 2
68 مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 12، شماره: 3
69 مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر- درایکورس و بارکلی بر بهبود مولفههای محیط خانواده در خانوادههای دارای فرزندان با اختلال سلوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
70 مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلری و رفتاری بر کاهش شدت نشانه های اختلال سلوک در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 10، شماره: 3
71 مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
72 مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
73 مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 3
74 مقایسه تحلیل محتوای روایت های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
75 مقایسه تمایلات حرکتی در کودکان ۶ تا ۹ ساله با سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 68
76 مقایسه روایت های زندگی افراد افسرده و مضطرب با افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 7، شماره: 3
77 مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
78 مقایسه ی رفتار خودکشی، رفتارهای خودآسیب رسان و ظرفیت شرم و احساس گناه در میان افراد با «صفات چهارگانه تاریک شخصیت» و افراد با «سه گانه آسیب پذیر شخصیت»؛ یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 1
79 نظریه پردازی و کشف الگوی فرایند مقابله با اختلالات جنسی آسیب زای منجر به اختلافات زناشویی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
80 نقش پول در تصمیم گیری های روزمره زندگی: بررسی اثر راه انداز پول بر ابعاد تصمیم گیری با پیامدهای نامعین (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 4
81 واکاوی تجارب زیسته افراد مبتلا به بیماری کرونا در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی و راهکارهای پیشگیری و کنترل آسیب های روانی ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 45
82 هویت نوجوانان پسر ایرانی در بستر کلان روایت زندگی آن ها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان گروهی متمرکز بر هیجان بر مهارت های حل مسیله در دانش آموزان قلدر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 اثربخشی شیوه ی مواجهه با مرگ بر شدت نشانههای وسواس (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
3 Comparing the Personality Subtypes and Attachment Styles of Women with Advanced Breast Cancer and Breast Cancer Survivors: A Qualitative Study (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 بررسی اثربخشی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بازشناسی هیجان بر نشانه های نافرمانی مقابله ای در کودکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
5 بررسی ارتباط بین آموزش و سیاستگزاری سلامت بر اساس مدل PRECEDE-PROCEED و کیفیت زندگی در نوآموزان پیش دبستانی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
6 بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری، با هوش در مهد کودک های دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
7 بررسی مسیله برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در سند 2030 ومقایسه آن با آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 بررسی مشکلات هویتی دختران نوجوان و رابطه آن با اختلالات خوردن در دبیرستانهای شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
9 رسانه و تاثیر آن بر شکل گیری هویت جنسیتی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
10 روایت درمانی گروهی و پذیرش سوگ در داغدیدگان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 مقایسه تاثیر روش های یادگیری مشارکتی و یادگیری فردی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
12 مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی و ارایه راهکارهای پیشگیری از طلاق (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
13 نقش آموزش موسیقی در ارتقاء ظرفیت های هوشی کودکان 2 تا 4 سال (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
14 نقش فرایندهای فرهنگی در شکل گیری بیماری های روانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت