دکتر مرتضی توکلی

دکتر مرتضی توکلی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مرتضی توکلی

Dr. Morteza Tavakoli

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the Rural Digital Literacy Policy in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 12، شماره: 1
2 ارزیابی اجتماعی–اقتصادی اثرات خشک‌سالی در روستاهای شهرستان مرزی هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 28
3 ارزیابی برنامه های توسعه فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 11
4 ارزیابی خدمات اکوسیستمی درختان چشم انداز روستایی بر اساس ادراک اجتماعات محلی (مورد مطالعه: بخش طرقبه در شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 3
5 ارزیابی ریسک زیست محیطی تالاب بین المللی رودهای شور، شیرین و میناب (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 4
6 ارزیابی ریسک و درجه بندی پایداری محیط زیستی تالاب های بین المللی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
7 ارزیابی و اولویت بندی ریسک های زیست محیطی تالاب بین المللی مصب رودهای گز و حرا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 3
8 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی مناطق مهران و دهلران از لحاظ کشاورزی با روش های زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
9 ارزیابی و تحلیل ریسک های زیست محیطی تالاب بین المللی خورخوران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
10 ارزیابی و سنجش وضعیت پایداری محله ها در شهر سردشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 20
11 Explaining the Landscape Identity Components in the Tourist Villages with Valuable Texture in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 4
12 Task-space Control of Electrically Driven Robots (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 4
13 بررسی و ارزیابی سواد مالی کارآفرینان روستایی شهرستان سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 1
14 به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی شادگان، خورالامیه و خورموسی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
15 تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 4
16 تحلیل ریسک سواد فرهنگی در حوزه سرمایه معنوی چشم انداز روستایی (مورد مطالعه: روستائیان استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 3
17 تحلیل عوامل موثر بر مدیریت پیچیدگی های اکولوژیکی و اجتماعی در حفظ منابع طبیعی روستاها (مورد مطالعه: روستاهای استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 1
18 تحلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی (بررسی موردی: روستاهای شهرستان سردشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
19 تحلیل فضایی زیرساخت های سبز با استفاده از اصول آمایش سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
20 تحلیل فضایی شدت ناپایداری روستاها با رویکرد پایدار در بخش کاکی شهرستان دشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 37
21 تحلیل و ارزیابی عملکردآمایشی فضاهای روستایی با استفاده از مدل های تصمیم‎گیری MABAC و BWM (مطالعه موردی: بخش‎های شهرستان دلفان استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 4
22 تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده ازتکنیک های سنجش از دور و سیست م اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 92
23 جاذبه های گردشگری طبیعت با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 70
24 خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 2
25 رویکرد آمایشی در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با به کارگیری تصاویر ماهواره ای چندزمانه ای (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 7، شماره: 2
26 رویکرد سرزمینی به توسعه روستایی ایران (مروری سیستماتیک) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 2
27 مدل سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییر پوشش سرزمین شهرستان بهبهان با الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
28 مستندات قرآنی دیدگاههای مقام معظم رهبری درباره نسبت علم و تکنولوژی با تمدن اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 11، شماره: 20
29 مقایسه دستگاه های معرفت شناسی با محک روش شناسی در برنامه ریزی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 59
30 موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی مناطق روستایی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
31 مهاجرت و اثرات آن بر ساختار کشاورزی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سردشت) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و اصلاح الگوی مصرف خانوارهای روستایی در انطباق با سیره نبوی و ارائه الگوی مطلوب اسلامی - ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
2 اثرات اجتماعی - اقتصادی آبزی‌پروری در توسعه روستایی شهرستان کهنوج (مطالعه موردی: روستای زه) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
3 اثرات بادهای 120 روزه بر محیط زیست سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
4 ارزش گذاری اقتصادی، ابزاری در جهت حفظ و احیاء تالاب ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
5 ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه عمرانی و توسعه ای جاده ترانزیت چابهار- میلک از دیدگاه کارشناسان در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
6 ارزیابی ریسک زیست محیطی تالاب بین المللی شیدور (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
7 بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی گردشگری روستایی مطالعه موردی: سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
8 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی منطقه سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
9 بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر امنیت غذایی (مطالعه موردی: شهر مشهد ریزه) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 بررسی ارزیابی توسعه پایدارگردشگری روستایی مطالعه موردی: سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
11 بررسی پتانسیلهای گردشگری درتوسعه پایدارمناطق ساحلی مطالعه موردی: منطقه آزادچابهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
12 بررسی تاثیر سبک های تربیتی مختلف فرزند پروری براساس الگوی بامریند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
13 بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ی لندست سنجنده های +ETM و OLI مطالعه موردی: شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
14 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان به روش طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
15 بررسی تغییرات کاربری کشاورزی شهرستان بهبهان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست طی سال های 1378 تا 1392 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
16 بررسی تغییرات کاربری های مرتع و جنگل و پیامدهای تبدیل آنها به اراضی کشاورزی با استفاده از تکنیک- های سنجش از دور )مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
17 بررسی چالش های توسعه اجتماعی در ناحیه روستایی - ساحلی بخش لشت نشاء (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
18 بررسی چالش های توسعه اقتصادی در ناحیه روستایی - ساحلی بخش لشت نشاء (مطالعه موردی: روستای زیباکنار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
19 بررسی سبک زندگی مبتنی بر توکل و اثرات آن بر سلامت معنوی و روانی افراد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
20 بررسی مشارکت مردمی در رابطه با سطح توسعه روستایی، مطالعه موردی روستای گرم سالاررضا (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
21 بررسی مفاهیم صنعت و صنعتی شدن و پیامدهای ناشی از آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
22 بررسی و ارزیابی مصرف و هدر رفت سرانه خانگی آب و ارائه راهکارهای لازم جهت بهینه سازی مصرف آن (مطالعه موردی زابل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
23 بررسی و تحلیل تغییر اقلیم بر دریاچه هامون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
24 بررسی و تحلیل نقش مدیریت دهیاران در پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کهنوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
25 به کارگیری رویکردهای نوین برنامه ریزی مشارکتی در طرح های آمایش سرزمین ایران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
26 پهنه بندی توانهای محیطی برای توسعه بوم گردشگری ناحیه روانسر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
27 تاثیرگردشگری پایداربرتوسعه مناطق محروم مطالعه موردی: منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
28 تجزیه و تحلیل مدیریت ها و پتانسیل های توسعه پایدار در شهر ساحلی عسلویه با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
29 تحلیل وضعیت دانش تغذیه خانوارهای روستایی بر اساس هرم غذایی (مطاله موردی: دهستان شیوه سر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
30 تحلیل وضعیت دانش تغذیه خانوارهای روستایی در زمینه بیماری ها (مطاله موردی: دهستان شیوه سر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
31 تحلیل وضعیت روستاهای نمونه گردشگری در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی روستای جزینک در منطقه سیستان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
32 تغییر کاربری، مانعی در جهت نیل به امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 تنگناهای صنعت گردشگری در مناطق حفاظت شدهمنطقه مورد مطالعه: منطقه حفاظت شده خاییز جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
34 سنجش تاثیر هواشناسی کشاورزی بر کشت گندم دیم مطالعه موردی: شهرستان روانسر(سال زراعی 91-90) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
35 عوامل موثر بر استقرار صنعت با توجه به اصول و معیارهای اکولوژی صنعتی و مکان یابی صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
36 عوامل موثر بر عملکرد مدیریت دهیاران و نقش آن در توسعه سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کهنوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
37 کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) در رتبه بندیجاذبه های اکوتوریسمی در منطقه حفاظت شده خاییز جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
38 کاهش آسیب پذیری تالاب ها در گروه شناخت ارزش ها و تهدیدها و اصول مدیریت آنها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
39 نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان زهک از دیدگاه ساکنان مطالعه موردی:دهستان خواجه احمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
40 نگرشی به ارزیابی ریسک زیست محیطی با رویکردی به اکوسیستم های تالابی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران