دکتر سعید اباذری

دکتر سعید اباذری دانشیار  مهندسی برق (قدرت، کنترل)  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر سعید اباذری

Dr. Saeid Abazari

دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Improvement Power System Dynamic Stability by Using UPFC with Practical Constraints (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 2
2 بررسی تاثیر پارکینگ های هوشمند بر تامین توان راکتیو در شبکه های هوشمند با نیروگاه بادی بر اساس کنترل کننده غیرخطی مدلغزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 1
3 بهبود پایداری دینامیکی به روش کنترل فازی در سیستم های قدرت چندماشینه با کاربرد TCSC (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 2
4 بهبود پایداری دینامیکی در سیستم قدرت با کنترل هماهنگ و همزمان کنترل کننده یکپارچه توان و ژنراتور القائی دو سو تغذیه (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 12، شماره: 4
5 بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت با به کارگیری UPFC و تنظیم پارامترهای کنترل کننده بر اساس یک الگوریتم جدید PSO (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
6 پیاده سازی کنترلر بهینه هوشمند بر مبنای تابع انرژی لیاپانوف عناصر موازی FACTS جهت بهبود پایداری گذرا (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 39
7 حذف بار بهینه در سیستم های تجدید ساختار یافته و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از روش پیشگویی و تصحیح نقطه درونی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 2
8 طراحی کنترل کننده مقاوم SVC مبتنی بر WAMS با در نظر گرفتن نامعینی تاخیر زمانی سیگنال های راه دور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 4
9 کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 5
10 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در ریزشبکه ها با استفاده از الگوریتم PESA II (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 13، شماره: 2
11 هماهنگی رله های اضافه جریان در ریزشبکه ها با توجه به ورود و خروج منابع (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 20، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر لایه های کربن اپوکسی روی مقاومت لهیدگی اتصال مفصلی به روش های عددی و مقایسه با حل تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
2 ارائه یک استراتژی بهینه سازی هزینه های نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور شبکه های انتقال نیرو با استفاده از مدل رنجیره نیمه مارکوف اصلاح شده و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد
3 ارزیابی دقت تخمین حالت و مشاهده پذیری سیستم قدرت با استفاده از بهینه سازی مکان PMU (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
4 استفاده از هولوگرافی در تست غیر مخرب مواد غیر فلزی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
5 انتخاب و جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش تلفات شبکه قدرت به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
6 بارزدایی ترکیبی ولتاژی − فرکانسی با ردیابی همزمان توانهای اکتیو و راکتیو (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
7 بازآرایی شبکه های توزیع و مکان یابی منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
8 بازآرایی شبکه های توزیع و مکان یابی منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
9 بررسی ارتباط جایابی PMU و مقاوم بودن مشاهده پذیری سیستم قدرت در برابر خطاهای موجود با استفاده از یک الگوریتم توزیع شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
10 بررسی انواع خطاهای دیده شده توسط رله دیستانس در حضور برخی از ادوات FACTS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
11 بررسی پدیده تشدید زیر سنکرون در مزارع باد مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه با وجود UPFC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
12 بررسی پدیده تشدید زیرسنکرون ( SSR ) در مزرعه بادی جبران سازی شده با خازن سری با وجود ژنراتور القایی دو سو تغذیه ( DFIG ) با وجود SSSC (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
13 بررسی پدیده تشدید زیرسنکرون در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
14 بررسی پروفیل ولتاژ و وضعیت هارمونیکی شبکه توزیع در حضور خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
15 بررسی تشدید زیرسنکرون در مزارع باد مبتنی بر ژنراتور القایی دوسو تغذیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
16 بررسی خرابی کامپوزیت های شیشه/اپوکسی با لایه چینی های متفاوت تحت ضربه ی کم سرعت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
17 به کارگیری روش کنترل مد لغزشی برای کنترل UPFC با هدف بهبود پایداری گذرا در سیستم قدرت تک ماشینه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
18 به کارگیری روش کنترل مدلغزشی برای ژنراتور القایی تغذیه دوبل در شرایط ولتاژ نامتعادل و هارمونیکی شبکه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
19 بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ درسیستم های قدرت درحضور ادوات statcom,UPFC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
20 بهبود پایداری دینامیکی در سیستم تک ماشینه با استفاده از کنترل کننده یکپارچه توان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
21 بهبود پایداری دینامیکی در سیستم قدرت با UPFC (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی برق
22 بهبود پایداری دینامیکی ژنراتور سنکرون با کنترل کننده غیر خطی به روش خطی سازی با فیدبک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
23 بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت توسط جبران کننده TCSC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
24 بهبود پایداری دینامیکی یک شبکه جزیره ای توسط یک سیستم هیبریدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
25 بهبود پایداری سیستم قدرت توسط PSS بر اساس الگوریتمBF-PSO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
26 بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با بکارگیری UPFC مبتنی بر تابع انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
27 بهبود پایداری گذرای ریز شبکه درحالت جزیره ای شدن وپس ازآن به کمک ادوات DFACTS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
28 بهبود کیفیت توان شبکه توزیع با عملکرد ترکیبی جدید DVR & SMES ، مبتنی بر استراتژی کنترلی مینیمم انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
29 بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت در حضور کنترل کننده یکپارچه سیلان توان (UPFC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
30 بهینه سازی هزینه های نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور شبکه های انتقال نیرو با استفاده از مدل زنجیره نیمه مارکوف اصلاح شده و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
31 تاثیر نوع جهت لایه گذاری در استحکام فشاری قطعات ساخته شده به روش رسوب ذوب شده و پرینتر سه بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
32 تجزیه و تحلیل مودال مزرعه بادی جبرانسازی شده سری مبتنی بر ژنراتور القایی تغذیه دوگانه (DFIG) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
33 تحلیل وارزیابی میرایی رزنانس زیر سنکرون با استفاده از جبران کننده موازی (STATCOM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
34 تشخیص حمله سایبری تزریق داده ی غلط در سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده با استفاده از فیلتر کالمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
35 تعیین بهینه مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع واقعی با هدف کاهش تلفات به کمک روندنمای GSO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
36 جا?اب? ادوات FACTS به منظور رفع تراکم خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم هوشمند و پیاده سازی در شبکه خوزستان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
37 جایابی بهینه عناصر مختلف ادوات FACTS به منظور بهبود پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
38 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن قیود حفاظتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
39 جبران کننده سنکرون استاتیکی توزیع (DSTATCOM) با کنترل فازی جهت بهبود کاهش فلیکر ولتاژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
40 ساختمان،ویژگیها و استراتژی های توربین بادی PMSG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
41 طراحی کنترل کننده فازی عصبی مبتنی بر تابع انرژی برای STATCOM به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
42 طراحی و شبیه سازی کنترلر فازی جهت بهبود عملکرد جبران کننده سنکرون استاتیکی در شبکه ی توزیع (DSTATCOM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
43 کاربرد عناصر DFACTSدر شبکه عملی فوق توزیع در جهت بهبود پایداری گذرا با حضور منابع DG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
44 کنترل توربین بادی PMSG به روش OOP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
45 کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوبل در شرایط ولتاژ نامتعادل و هارمونیکی شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
46 کنترل غیر خطی UPFC با هدف بهبود پایداری گذرا در سیستم قدرت تک ماشینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
47 کنترل غیر خطی UPFC با هدف بهبود پایداری گذرا در سیستم قدرت تک ماشینه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
48 گسترش حاشیه پایداری ولتاژ استاتیکی سیستم قدرت با استفاده از اداوت FACTS مبتنی بر آنالیز مدال (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
49 مدل سازی و کنترل شبکه های ضعیف/ جزیره ای حاوی UPQC مبتنی بر الگوریتم های هوشمند در شرایط گذرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
50 مطالعه تجربی اجزای دو فلزی فرایند کشش عمیق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
51 مطالعه و بررسی روش های ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی دریایی و مقاطع بتنی در تماس با آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
52 مقایسه ادوات FACTS در بهبود پایداری گذرا سیستم تک ماشینه با باس بینهایت مبتنی برتابع انرژی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق
53 مقایسه بین STATCOM و DVR در جبران پدیده های کیفیت توان کوره های قوس DVR و STATCOM مقایسه بین الکتریکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
54 میرایی رزنانس زیرسنکرون در خطوط انتقال جبران شده توسط جبران کننده سنکرون استاتیکی در باس مشترک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق