جانعلی تقوی

 جانعلی تقوی مربی - عمران آب

جانعلی تقوی

Janali Taghavi

مربی - عمران آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد شبکه زهکشی و رواناب سطحی با استفاده از MIKE SWMM و GIS، (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
2 بررسی آبپاش مکانیکی با قابلیت آبیاری سطوح مربعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 بررسی اثر ابعاد دیواره های هدایت جریان بر ضریب دبی در سرریز پلکانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
4 بررسی اثردیواره های قوس دار برپارامترهای هیدرولیکی جریان درسرریزپلکانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
5 بررسی پدیده فرسایش و مناطق مستعد فرسایش توده ای در حاشیه سواحل رودخانه محمود آباد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 بررسی روند تغییرات بلندمدت فرآیندهای هیدرلوژیکی مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حاجی قوشان حوضه آبریزگرگانرود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 بررسی روند تغییرات رژیم بارش و دبی در حوزه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
8 بررسی نحوه ی توزیع رسوب در سد شهید رجایی(تنگه ی سلیمان) با روش تجربی افزایش و کاهش سطح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی و تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف بر بروز سیلاب در شمال کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
10 تأثیر استفاده از شوت پلکانی به عنوان مستهلک کننده انرژی بر ضریب جریان در سرریزهای لبهپهن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
11 تحلیل الگوهای همدیدی توفان های گرد و غبار در منطقه جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
12 شناسایی منابع آلاینده و ارزیابی کیفی آب رودخانه تالار (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
13 مطالعه و بررسی مدل سازی عددی اجزای محدود جهت بررسی پایداری شیروانی ها درحین ساخت و پرشدن و افت سریع مخزن (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 مقایسه مدلهای رفتاری پلاستیک درتحلیل سدالبرز دردوران ساخت و بهره برداری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
15 نقش هواشناسی دریایی در مخاطرات دریایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری