حسن پوربافرانی

 حسن پوربافرانی

حسن پوربافرانی

Hasan Porbaferani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 4
2 اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 25
3 انتقال دادرسی کیفری در حقوق اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران؛ با نگاهی به مبانی فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 1
4 انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 1، شماره: 1
5 بایدها و نبایدهای جرمانگاری در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 75
6 تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
7 تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با رویکرد جهانی شدن جرم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 5، شماره: 20
8 جرم تقلب در تهیه آثار علمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 20
9 چالشهای اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
10 حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 107
11 قتل متعاقب تحریک مجنی علیه در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 4، شماره: 1
12 گرته برداری حقوق بین الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 20
13 گونه شناسی مجازات شخص حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 9
14 مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 17
15 مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 93
16 نقد رویه شهرت گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیه نفس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 6
17 نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 8
18 نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیستمحیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مبارزه با تامین مالی تروریسم در آینه مقررات ایران و افغانستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 نقش دلایل الکترونیکی در دادرسی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق