دکتر حسن پوربافرانی

دکتر حسن پوربافرانی

دکتر حسن پوربافرانی

Dr. Hasan Porbaferani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار بقای حیات در مجازات های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 48، شماره: 2
2 اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 4
3 اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای بین الملل و ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 67، شماره: 42
4 اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 25
5 اقدامات جامعه بین المللی و مقررات داخلی کشورها در مقابله جنایت تجاوز ارضی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 54
6 انتقال دادرسی کیفری در حقوق اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران؛ با نگاهی به مبانی فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 1
7 انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 1، شماره: 1
8 بایدها و نبایدهای جرمانگاری در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 75
9 بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی سیر اندیشه های قانون گذار ایران پیرامون مجازات حبس و دیدگاه های موافق و مخالف (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
11 بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و افغانستان وکنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 49
12 تحلیل جرم محاربه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 3، شماره: 4
13 تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
14 تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 58
15 تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با رویکرد جهانی شدن جرم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 5، شماره: 20
16 ثبت الکترونیک و پیشگیری از جرم در نظام حقوقی و فقهی ایران و امارات متحده عربی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 4
17 جرم تقلب در تهیه آثار علمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 20
18 چالشهای اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
19 حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 107
20 حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 15، شماره: 56
21 درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تاکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 9، شماره: 2
22 سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر از مرزهای ج.ا.ایران (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 4
23 ضابطه دوم قتل عمدی در فقه، قانون و رویه قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 38، شماره: 3
24 قتل متعاقب تحریک مجنی علیه در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 4، شماره: 1
25 گرته برداری حقوق بین الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 20
26 گونه شناسی مجازات شخص حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 9
27 مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 17
28 مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 93
29 مفهوم و مبانی عدول از اصل برائت (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 8، شماره: 14
30 موانع و چالش های دادگاه های داخلی کشور ها در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 5
31 نقد رویه شهرت گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیه نفس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 6
32 نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 8
33 نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیستمحیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
34 یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جرم شناختی عوامل اجتماعی تاثیرگذار در خودکشی جوانان و نوجوانان شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
2 مبارزه با تامین مالی تروریسم در آینه مقررات ایران و افغانستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 نقش دلایل الکترونیکی در دادرسی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق