حسن پوربافرانی

 حسن پوربافرانی

حسن پوربافرانی

Hasan Porbaferani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 25
2 انتقال دادرسی کیفری در حقوق اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران؛ با نگاهی به مبانی فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 4، شماره: 1
3 انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 1، شماره: 1
4 قتل متعاقب تحریک مجنی علیه در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 4، شماره: 1
5 گونه شناسی مجازات شخص حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 9
6 مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مبارزه با تامین مالی تروریسم در آینه مقررات ایران و افغانستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 نقش دلایل الکترونیکی در دادرسی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق