دکتر رضا نیک بخش

دکتر رضا نیک بخش

دکتر رضا نیک بخش

Dr. Reza Nikbakhsh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study on Motivational Factors for Physical Activity between Male and Female Students of Islamic Azad University based on Selfdetermination Theory (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 5
2 ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
3 ارتباط هویت و سکوت سازمانی با جو سازمانی در کارکنان هیئت های بدنسازی و پرورش اندام استان های منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 47
4 Evaluation of organizational citizenship behavior and organizational justice understanding based on demographic characteristics (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 5
5 Relationship between enthusiasm to moderate physical activity and dependence on physical activity in male and female elite athlete students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 5
6 The relationship between emotional intelligence and communication skills in athletes (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
7 The Relationship Between Organizational Justice Components and Organizational Commitment in Professional Coaches (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
8 The Relationship between Perfectionism and Organizational Citizenship Behavior among Athletes and Non-athletes (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه ۴ شهرداری تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در کارکنان سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی و اولویت بندی شاخص های کلیدی بلیت فروشی رخدادهای بزرگ ورزشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 44
12 تدوین برنامه راهبردی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 48
13 ترجمه و روانسنجی «مقیاس تعارض کار- خانواده» در کارکنان ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 5
14 جایابی خرده سیستم های اکوسیستم کارآفرینی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 54
15 رابطه شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
16 رابطه کمال گرایی و فرسودگی در ورزشکاران نخبه دارای معلولیت های جسمانی-حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 34
17 شناسایی شرایط علی موثر بر شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور (مطالعه ای با رویکرد گرندد تئوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 54
18 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
19 شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با "رویکرد کارت امتیازی متوازن" و "فرایند تحلیل سلسله مراتبی" (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 4
20 طراحی مدل شاخص های توسعه پایداری محیط زیستی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 44
21 طراحی و روان سنجی "مقیاس مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی ایران" (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 4
22 کمال گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران: نقش میانجی تئوری خودمختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
23 مدل نگرش و جهت گیری جامعه والیبال ایران با اسناد خوش بینانه و بدبینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
24 نقش سرمایه های روان شناختی کارکنان در ارتباط رهبری اصیل، معناداری در شغل و جوسازمانی با رضایت شغلی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 1
25 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه فرا چشم انداز (3+1Cs) چارچوب ارتباط مربی- ورزشکار (CART-Q) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
26 همبستگی برندگرایی، سازوکارهای برندسازداخلی و ارتباطات درون کارکردی با رفتارهای برندساز کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 3
27 همبستگی شوخ طبعی در محل کار، حمایت مدیران و اجتماعی شدن از شوخ طبعی کارکنان با محصورشدگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 6
28 همبستگی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، محصورشدگی سازمانی با عملکرد شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین عوامل مؤثر بر احراز پست های مدیریتی ورزش کشور توسط زنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 تعیین قابلیت ابعاد شخصیت در پیش بینی رضایت ورزشی و غیبت در ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 تفاوت بین میزان رضایت ورزشی و غیبت در ورزشکاران ورزش های تیمی و انفرادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
4 رابطه کمال گرایی و خودنمایی در رفتارهای ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی