محمد رضا گروسی

 محمد رضا گروسی رئیس دانشگاه امام خمینی -علمی کاربردی

محمد رضا گروسی

Mohammadreza Garosi

رئیس دانشگاه امام خمینی -علمی کاربردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.