حسین اکبری

 حسین اکبری عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

حسین اکبری

Hosein Akbari

عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط مصرف آب قنات با ابتلا به بیماری های انگلی در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه تشخیص طبی ابوزید آباد کاشان طی سال های 77-1367 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 1
2 ارزش تشخیصی سنجش آدنوزین د آمیناز مایع جنب در افتراق مایع جنب ترانسوداتیو از اگزوداتیو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 3
3 استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر کاشان طی سال 1388 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 4
4 Study of the Health Condition of the Hotels and Lodging Houses of the City of Kashan in Winter 2015 and Spring 2016 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 3
5 بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1381-1376 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 10، شماره: 2
6 بررسی اثر بخشی آموزش کارگاهی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
7 بررسی انتخاب نوع روش زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی تاثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
9 بررسی توافق بین سه روش غربالگری اختلال روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال های 1390 تا 1391 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 6
10 بررسی توافق گازهای خون شریانی و وریدی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در واحد مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 2
11 بررسی توان آزمون (ELISA (IgG, IgM در تشخیص بروسلوز (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 3
12 بررسی دیدگاه غرفه داران از کیفیت امکانات و خدمات رفاهی در پایانه های مسافربری برون شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 5
13 بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 1
14 بررسی رابطه ی بین سطح سرمی اینترلوکین 4 و IgE با شدت بیماری در مبتلایان به آسم آلرژیک (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 4
15 بررسی رفتارهای درمان طلبی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 86-1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 2
16 بررسی شکایات اسکلتی عضلانی پرسنل درمانی بیمارستان های کاشان در سال 1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 5
17 بررسی شیوع افسردگی و همبستگی آن با میزان ارضاء نیازهای روانی– اجتماعی توسط والدین در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کاشان در سال 1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 3
18 بررسی عوارض حاد دیابت ملیتوس در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1370 تا 1378 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی فراوانی علل مورتالیتی و موربیدیتی بیماران بستری در ICU مغز و اعصاب بیمارستان نقوی کاشان طی سال های 80-1378 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 2
20 بررسی فراوانی موارد سروپوزیتیو بروسلا در اعضای خانواده بیماران مبتلا به بروسلوز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 93-1392 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 1
21 بررسی فراوانی و مقاومت چند دارویی اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1388 تا 1389 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 1
22 بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 73
23 بررسی مشکلات مرتبط با ناتوانی افراد دچار کم توانی ذهنی جسمی تحت پوشش مراکز توانبخشی شهرستان کاشان در سال 1384 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
24 بررسی میزا ن اجزاء بازیافتی و اهمیت اقتصادی زباله های خانگی روستاهای کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 3
25 بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان در سال های 80-1379 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 1
26 بررسی میزان حذف فسفر با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی از پساب فیلتر شده لجن فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
27 بررسی میزان هورمون های تیرویید در بیماریهای غیرتیروییدی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 4
28 بررسی نتایج درمان آندوسکوپیک در خون ریزی های ناشی از زخم های دستگاه گوارش فوقانی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 3
29 بررسی وضعیت و ابعاد سازنده هویت ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
30 بررسی ویژگی های روانشناختی و شخصیتی جوانان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر کاشان، 1379 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 1
31 بررسی همه گیری شناسی آسیب های شغلی در شهر کاشان طی سال های 1385-1384 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 5
32 تاثیر مصرف توام فوروزماید و سالبوتامول بر شاخص های اسپیرومتری بیماران مبتلا به آسم مداوم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
33 تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تمدن حقوقی دوره: 1، شماره: 1
34 تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 2، شماره: 7
35 روسپی گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
36 سنجش تساهل سیاسی و عوامل موثر بر آننمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
37 شدت ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 3
38 شناسایی حاملین گروه های سرولوژیکی A, B, C, W(135), Y, X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان طی 1390 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
39 فراتحلیل پژوهش های سبک زندگی با تاکید بر میزان اثرپذیری از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان (بازه زمانی 1396 1380) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
40 فراوانی شیگلوز و نوع سروتایپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران اسهالی مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی کاشان در سال 80-79 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 10، شماره: 4
41 فردگرایی در بازی های تلفن همراه؛ یک تحلیل نشانه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 1
42 مقایسه دو رژیم OBAT و OBAM در مبتلایان به هلیکوباکترپیلوری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 7، شماره: 1
43 وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 86-1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 1
44 همه گیر شناسی صدمات خانگی در شهر کاشان طی سال 1384 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فرآیند الکتروشیمیایی بر مصرف مواد منعقد کننده در تصفیه خانه آب کن تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
2 اثرات تغییر در نوع مالکیت شرکتهای دولتی و نیمه دولتی ایران بر بهبود عملکرد ، کارایی مالی و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 اثربخشی ایماگوتراپی بر احساس مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 اثربخشی ایماگوتراپی بر صمیمیت زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
5 ارزیابی و مقایسه ترمودینامیکی و ترمو اکونومیکی واحد جداسازی گاز (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
6 امکان سنجی احداث مجتمع های ایستگاهی در مجاورت ایستگاه های قطار شهری مبتنی بر نظریه TOD (نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 اندازه ی شرکت، بدهیها، فعالیت های تحقیق و توسعه و هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
8 Investigating the Bacterial Contamination of Bank Automated Teller Machines, Kashan, 2018 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
9 برآورد نشت در سد سنگریزه ای گتوندعلیا با استفاده از روش FEM (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
10 بررسی اثر بخشی مدیریت دانش و تاثیر فرآیند های آن در سازمان ها و مؤسسات آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
11 بررسی ارتباط بین حجاب با امنیت فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
12 بررسی ارتباط حاشیه نشینی و سرقت، مطالعه موردی در شهرستان خرمشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
13 بررسی بار ذهنی کار و فرسودگی شغلی و ارتباط آنها با یکدیگر در پرسنل مراکز بهداشت شهری کاشان ، سال 1397 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
14 بررسی تئوری حسابداری انتقادی بر بازار سرمایه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
15 بررسی تمایل مشتریان به استفاده از بازاریابی الکترونیکی از حیث متغیرهای جمعیت شناختی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی استان ایلام) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
16 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودپنداره با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
17 بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
18 بررسی مولفه های رفتارفردی کارکنان پایور ستادآجا وچگونگی ارتقاء بهره وری آنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
19 بررسی میزان آگاهی زنان خانه دار شهر کاشان در زمینه بازیافت مواد جامد در سال 82 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان در سال 80- 1379 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی میزان استحکام خانه های روستایی ویدوج در برابر زلزله در اسفند ماه 1383 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
22 بررسی و تحلیل مفاهیم و کاربرد های اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
23 بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
24 بررسی همبستگی بین رضایت شغلی با بروز اعمال ناایمن در کارگران صنایع ذوب فلزکاشان در سال 1396 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
25 بررسی هم‌بستگی تراز فشار صوت و فشار خون کارگران شرکت گالوانیزه فجر سپاهان کاشان در سال 82 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
26 بررسى تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهاى بیوشیمیایى فاز Bone formation درمدل تاخیرى روند التیام شکستگى در خرگوش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
27 بهینه سازی تولید مخلوط پودر برنزCu10 Sn وگرافیت از روش متالورژی پودر درجا (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 پرعیارسازی ثقلی نمونه هماتیت معدن تنگزاغ توسط میز لرزان با استفاده از مدل طراحی آزمایش Box-Behnken (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
29 تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب امتحان و انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستان های دوره دوم دولتی ناحیه 7 شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
30 تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اختلال پرخوری: آزمایش تصادفی کنترل شده یک سوکور (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
31 تاثیر شاخص بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت( CPFA )و بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها( CPTA ) بر شاخص های سودآوری ، کارایی مالی و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ) در شرکت های عضو بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
32 تاثیر فلوکولانت کروزین در افزایش بازیابی نرمه های گالن خط فلوتاسیون سرب و روی لکان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
33 تاثیرشاخص رقابت پذیری نیروی کارLCC و بهره وری نیروی انسانی LPP برشاخصهای سودآوری، عملکرد مالی وارزش افزوده اقتصادی EVA شرکت های عضوبورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
34 تجربه برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با لگوی BSC در شرکت صنعتی سردساز خودرو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
35 تجزیه و تحلیل نتایج ابزارهای یک خوشه فشارسنجی در بدنه سد خاکی با نگرشی بر نتایج ابزارهای نصب شده در بدنه سد گتوند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
36 تحلیل جابه جایی های قائم (نشست) بدنه سد گتوند در زمان قبل از آبگیری مقدماتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
37 تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
38 تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 تحلیل نشت در بدنه سد سنگریزه ای با استفاده از نرم افزار seep/w (سدگتوند علیا) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
40 روش تحلیل شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی
41 روشی برای ارزیابی کارایی تعاونی های مسافربری بین شهری(مطالعه موردی: تعاونی 3پایانه تهران جنوب استان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
42 ساختار سرمایه در شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
43 سرمایه فکری تاثیرات آن در سازمان ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
44 شبکه های اجتماعی و کاریابی مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
45 شناسایی و ارزیابی خطرات اتاق های عمل بیمارستان شهید بهشتی کاشان با استفاده از تکنیک های PHL ، JSA و FMEA و ارتباط آن با کنترل های اولویت بندی شده مهندسی و مدیریتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
46 طراحی بهینه کنترل کننده منطقی فازی به کمک الگوریتم تصادفی هوشمند اجتماع ذرات برای تنظیم ولتاژ توربین بادی آهن ربا دایم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
47 طراحی و ارزیابی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد ناشی از فتق دیسک بین مهرهای در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
48 طراحی یک ماژول پیوسته رباتیکی با محرک های آلیاژ حافظه دار و شکل قابل کنترل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
49 عوامل اجتماعی موثر برگرایش به روابط خارج از زندگی زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
50 فنای افعال در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
51 مدل سازی پراکنش و تعیین عوامل موثر بر توزیع گربه وحشی Felis silvestris در استان اصفهان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
52 مروری بر جهان های مجازی با هدف ارتقای سبک زندگی ، نظم و امنیت (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
53 مزایای تغییر و تحول مدیریت در سازمانها (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
54 معیارهای بازآفرینی نظام ارتباطی محلات سنتی باتاکید برطراحی مراکزمحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
55 مقایسه روش های ارائه شده برای محاسبه پارامترهای تیکنر در متد C&C (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
56 مقایسه سینتیک واجذب فسفردرشرایط ظرفیت مزرعه و غرقاب دریک خاک آهکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
57 نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهای برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
58 نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهایی برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن نمونه موردی خط یک قطارشهری مشهد (دریافت مقاله)
59 نقش حرفه حسابرسی در شفافیت گزارشگری مالی فرصت های سرمایه گزاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
60 نقش فناوری های جدید در گردآوری و تحلیل داده های پزشکی؛ مورد مطالعه: سامانه شبکه هوشمند تحقیقات اجتماعی (شهتا) (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
61 ویژگیهای شخصیتی جهان پهلوان رستم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
62 هدفمندی یارانه حامل های انرژی، مصرف حامل های مختلف انرژی و حمل ونقل توسط خانوارها و آلودگی هوا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی