محمد رضایی

 محمد رضایی استادیار دانشگاه تربیت مدرس

محمد رضایی

Mohammad Rezaei

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون و تحلیل وجود رفتار گله ای در بین سرمایه گذاران نهادی بازار سهام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 45
2 آشکارسازی مرز ساختارهای زیرسطحی با استفاده از روش انحنای تانسور گرادیان داده های مغناطیس سنجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 2
3 اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه وبخش خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
4 ارتباط امید به زندگی با طرحواره های ناسازگار اولیه در مادران کودکان آسیب دیده ذهنی شهر کرمانشاه در سال 1393 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 2
5 ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های نخود به سطوح کم آبیاری در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخصهای تحمل تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
6 از شادی تا نشاط شادی در ساختار معنایی حاکم بر نظام آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
7 استفاده نامطلوب از ظرفیت بیمه بدنه اتومبیل و علل آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 14، شماره: 4
8 الگوریتم جدید کنترل همزمان شکل دهی و عبور از موانع برای مجموعه کوادروتور (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 4، شماره: 4
9 Determination of the height of destressed zone above the mined panel: An ANN model (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 1
10 Evaluation of less Common Independent Component Analysis Algorithms for Brain Computer Interface Preprocessing (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 17
11 The Variability of 500 hpa Geopotential Height and its Role on January Oscillation of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 20
12 بازنمایی اقلیت های قومی در سریال های تلویزیونی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 4
13 بازنمایی طبقه و مناسبات طبقاتی در سینمای ایران مطالعه ی موردی فیلم «جدایی نادر از سیمین» (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 26
14 برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه بعدی مقید داده های مغناطیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 2
15 بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 14
16 بررسی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک 6تا 11 ساله شهر همدان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 11، شماره: 3
17 بررسی تاثیر سنوات تحصیلی و جنسیت روی روانی واجی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 12، شماره: 3
18 بررسی رابطه دینداری و مولفه های آن با مهارتهای اجتماعی ماتسون (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 21
19 بررسی سبک شناسانه رمان ارمیا اثر رضا امیرخانی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 17
20 بررسی عددی رشد آسیب در مواد همسان گرد تقویت شده با آلیاژ هوشمند در چهارچوب مکانیک آسیب محیط های پیوسته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 35، شماره: 1
21 تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
22 تحلیل آماری و سینوپتیک دماهای ابر گرم منطقه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
23 تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
24 تحلیل فردگرایی در شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
25 تحلیل گفتمان انتقادی وظایف مرید از دیدگاه قشیری براساس رویکرد فرکلاف (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 44
26 جابه جایى آزاد نانوسیال آب- اکسیدآلومینیوم با خواص متغیر درون یک محفظه با وجود منبع گرم و منبع سرد روى دیواره هاى عمودى آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 49
27 جستاری در ضرب المثل های رایج لشنی (دریافت مقاله) فصلنامه رخسار زبان دوره: 2، شماره: 4
28 چرا در ایران تعداد کمی از بیمه بدنه اتومبیل استقبال می کنند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 13، شماره: 2
29 چهار روز از حیات دانشگاه پس از انقلاب 30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1359 (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 1
30 حیات فیس بوکی در ایران: ساخت خود زنانه در فیس بوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 1
31 رابطه هوش هیجانی بار - آن و مولفه های آن با دینداری نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 42
32 راهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 9
33 رضایت مندی بافندگان فرش دستباف در استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 2، شماره: 3
34 فیس بوک و رفتار انتخاباتی: مطالعه انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 5
35 کاربرد روش های آماری و نمایه های خشکسالی در تحلیل نوسانات بارش مطالعه موردی:ایستگاه کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
36 مروری بر روند شکل گیری و توسعه بتن خود احساس (دریافت مقاله) فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه دوره: 1، شماره: 2
37 مطالعه اثر آللوپاتی علف باغ (Dactylis glomerata L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
38 مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 1
39 مقایسه حافظه فعال در کودکان کم شنوا و کودکان عادی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 11، شماره: 1
40 مقایسه مهارت های آگاهی واجشناختی کودکان کم شنوای کاشت حلزون شده و دارای سمعک (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Obstacle Avoidance Algorithm for Quad rotors Group in the presence of Dynamic and Static Obstacles (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
2 آشکارسازی اثر تغییر اقلیم بر دبی رودها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
3 آفات ثانوی گندم تهدیدی برای مزارع گندم استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 آلودگی هوا با امواج رادیویی ، بحرانی بی مدیریت (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 آنالیز و بهینه سازی موتور الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبک با هدف کاهش گشتاور ضربانی با استفاده از روش آزمایش های تاگوچی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
6 آنالیز، شبیه سازی و تاثیر اندازه فاصله هوایی بر راندمان موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 4780 وات با سرعت9562 دور دقیقه- کاربرد در سیستم محرک پهبادهای نظامی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
7 آنالیز، شبیه سازی و طراحی موتور جریان مستقیم 154 کیلو وات با سرعت 222 دور دقیقه- کاربرد در شناور زیرسطحی (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
8 ابعاد و مستثنیات آزادی بیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
9 اثربخشی درمان پاسخ محور بر شناخت اجتماعی کودکان اوتیسم (دریافت مقاله) سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا
10 اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
11 ارائه برنامه ای کامپیوتری بمنظور برنامه ریزی و نمایش گرافیکی پروژه ها به روش زمانبندی خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
12 ارائه شاخص سنجش عملکرد جو ایمنی با تاکید بر سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی (نمونه موردی مرکز همایش های بین المللی اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
13 ارائه مدل اولویت بندی برای نمونه گیری ازشرکت های تولید کننده و یاوارد کننده موتورسیکلت به منظور سنجش آلایندگی هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
14 ارائه یک روش جدید پنهان نگاری در تصویر بر مبنای ناهمبسته کردن تصویر در حوزه مکانی و جاسازی در حوزه تبدیل، قابل ارسال با ساختار JPEG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
15 ارایه مدلی به منظور بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
16 ارتباط بین مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی درکودکان با اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
17 ارتباط نوسانات اقلیمی تالاب هورالعظیم بر رخداد گرد و غبار خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
18 ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
19 ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
20 ارزیابی اقتصادی اقدامات اصلاحی پیشنهاد شده جهت بارزترین ریسکهای موجود در سالن آسیاب شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان به روش آنالیز سود_هزینه (CBA) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
21 ارزیابی پایداری عملکرد لاینهای امید بخش جو در شرایط زارعین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
22 ارزیابی تاثیر جهت گیری کریستالی یک سوپرآلیاژ پایه نیکل تک-کریستال بر خواص مکانیکی دما بالا (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
23 ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل لاینهای گندم آبی در ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
24 ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های امیدبخش گندم با استفاده از شاخصهای حساسیت و تحمل به خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 ارزیابی تغییرات کیفیت دانه ژنوتیپ های گندم نان در پاسخ به تنش کمبود آب (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
27 ارزیابی نور روز در مرحله پس از سکونت در مسکن مهر پردیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
28 ارزیابی، اولویت بندی و کنترل بارزترین مخاطرات واحد شیرین سازی طرحNGL جزیره سیری با بهره گیری از تکنیک تلفیقیDelphi و مدل تصمیم گیری Topsis (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 ارسال کم هزینه داده های حیاتی کهنسالان از طریق اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
30 از بحران مالی جهان تا نظام مالی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
31 استخراج با فاز جامد پخشی تری آزین ها با استفاده از جاذب نانو ذرات سیلیکای اصلاح شده با تری متو کسی فنیل سیلان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
32 استخراج ماهیت پلت فرم ماهواره ها بر اساس پارامترهای وزن، ماموریت، ارتفاع مداری و... (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
33 استخراج و پیش تغلیظ آبامکتین با استفاده از تلفیق نانو ذرات مغناطیسی و میکرو استخراج مایع - مایع پخشی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
34 استفاده از داده های استر و ETM در شناسایی زون های دگرسانی در برگه زمین شناسی 1 : 100000 هشترود (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
35 افزایش خلاقیت در فرآیند آموزش معماری از طریق ارتباط با سایر هنرها، با تاکید بر هنر موسیقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
36 اکوسیستم فضایی و تحلیل کسب و کار فضایی هند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
37 الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
38 امکان طراحی سخت افزار هوشمند با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
39 انوشیروان در ادب فارسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
40 انوشیروان در ادب فارسی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
41 Comparison Between Novolac and Resole-based Phenolic Resin in The Preparation of Thermal Insulators (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
42 Content-based image retrieval using Mix histogram (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
43 Curing Kinetics Modification of Resole Type Phenolic Resin used inPreparation of Solid Fuel Projectile’s Nozzle (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
44 Effect of Risperidone on Emotion Regulation in Children with Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
45 Effectiveness of Pivotal Response Treatment on adaptive behavioral in children with autism spectrum disorder (دریافت مقاله) سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا
46 Evaluation of Thermal and Mechanical Properties of PhenolicResins used as Matrix in Thermal Ablative Nozzles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
47 High Order Sliding Mode Formation Control of Quadrotors Group (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
48 Persian Signature Verification using Fully Convolutional Networks (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
49 Thermodynamic and Thermo Economic Optimization of Combined Cycle Power Plant of Shiraz (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
50 Transcranial direct current stimulation in multiple sclerosis - a review (دریافت مقاله) چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)
51 Var و جبران کننده استاتیکی (PSS) تنظیم همزمان پایدارساز سیستم قدرتبا استفاده از الگوریتم ژنتیک حقیقی ،(SVC) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
52 بازکاوی مفاهیم قیمت سهام چیستی،عوامل موثر بر آن، نقش آن در تصمیمات سرمایه گذاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
53 برآورد بار کشاورزی فیدرهای فشار متوسط شهرستان ازنا با استفاده از(GIS)نرم افزار SMALLWORLD (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
54 برر سی امکان جدایش آهن از کانسنگ آنومالی 2 معدن ساغند به روش جداسازی مغناطیسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
55 بررسی آزمایشگاهی اثر پودرهای ضایعاتی سیلیس و پسماند زغال سنگ بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتنی متخلخل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
56 بررسی آگاهی، نگرش و اظهار عملکرد بیماران همودیالیزی شهرستان شوشتر نسبت به رفتار تغذیه ای در سال 1397 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
57 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای بیماران قلبی– عروقی مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شوشتر در سال 1397 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
58 بررسی اپیدمیولوژیک اقتصادی کانون بیماریهای دامی گزارش شده در ماهه اول سال 1388 در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
59 بررسی اثر پارامترهای موتور جریان مستقیم در بهسازی طراحی مغناطیسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
60 بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر علمکرد لاین های خالص پیشرفته سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه الومینیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
62 بررسی اثر سیمپیچی تعدیل بر عکس العمل عرضی آرمیچر و بهبود شرائط کاری موتور جریان مستقیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
63 بررسی اثر شکل فونداسیون بر روی ظرفیت باربری آن در خاک مسلح لایه بندی شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
64 بررسی اثرات الگوی کاشت ردیف و بوته به ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم قزوین در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 بررسی اثرات گیاهان لگومینوز بر روی میزان ماده الی و برخی پارامترهای رطوبت خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 بررسی اختلالات صوت در مداحان شهر همدان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران
67 بررسی ارتباط بین پیچیدگی کلمه و وضوح گفتار در کودکان کم شنوا (دریافت مقاله) سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا
68 بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و فعالیت های مذهبی با کنترل قندخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
69 بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و افسردگی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شوشتر درسال 1397 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
70 بررسی ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی چند لایه ارتوتروپ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
71 بررسی امکان حذف اورانیوم از کانسنگ آنومالی 2 معدن ساغند به روش لیچینگ اسیدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
72 بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی مطالعه موردی: صنایع منتخب انرژی بر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
73 بررسی تاثیر ارزشیابی نادرست قیمت سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
74 بررسی تاثیر دما بر عملکرد راکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی ASBR در تصفیه فاضلاب مصنوعی مشابه با فاضلاب صنایع لبنی جهت کاربرد پساب در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
75 بررسی تاثیر متغیرهای محیطی و خصوصیات هیئت مدیره بر مشارکت در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
76 بررسی تاثیر هوش اجتماعی برکارتیمی کارکنان بیمارستان اکباتان شهرهمدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
77 بررسی تأثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر حفاظت خاک (مطالعه موردی: مراتع شهرستان کمیجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
78 بررسی تأثیر دما بر عملکرد سیستم ASBR در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
79 بررسی تجربی مقاومت به ضربه کامپوزیت پلیمری تقویت شده با پارچه پلی پروپیلن مدول بالا HMPP و سیال ضخیم شونده برشی STF تحت برخورد بالستیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
80 بررسی خطرات بیولوژیک مناطق cold در پزشکی هسته ای: آیا واقعا بی خطر است (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
81 بررسی خوردگی ناشی از عوامل محیطی و نقش میکروساختار در عمر قطعات فولادی دوفازی فریتی- پرلیتی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
82 بررسی رابطه بین تصویر فروشگاه با رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی:صنایع غذایی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
83 بررسی زیست محیطی دپوهای زغالسنگ و باطلههای زغالشویی البرز شرقی با استفاده از فنآوری سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
84 بررسی ساختار سبکی و بن مایه های منظومه دستور عشق، قصه سسی پنون (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
85 بررسی ساختاری و محتوایی عناصر عامیانه در شرح زندگانی من (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
86 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط دیم منطقه گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
87 بررسی سبک های مقابله ای و سرمایه های روانشناختی با مسیولیت پذیری کارکنان هلال احمر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
88 بررسی سرولوژیکی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) روی گیاهان زینتی در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
89 بررسی سرولوژیکی ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (TORSV) روی گیاهان زینتی دراستان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
90 بررسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا در شرایط خوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 بررسی عملکرد لاینهای امیدبخش جوی بدون پوشینه درشرایط کم آبیاری در مزارع استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
92 بررسی فرایندهای بهبود کیفیت میکروبی لجن تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه به روش لجن فعال جهت استفاده در زمینهای کشاورزی بر اساس استانداردهای آمریکا EPA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
93 بررسی قابلیت های نرم افزار Revit Architecture درروند معماری داخلی، نمونه موردی : پروژه اداری میرداماد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
94 بررسی کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
95 بررسی کاهش تلفات شبکه های توزیع در حضور تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
96 بررسی کیفیت میکروبی لجن تصفیه خانه فاضلاب بر اساس استاندارد EPA آمریکاجهت استفاده کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
97 بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و نسبت P/E و ارتباط آنها با سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
98 بررسی مضامین خاص حبس سروده های احمد شاملو وسید علی موسوی گرمارودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
99 بررسی مفهوم هزینه سرمایه و تاثیر آن در تصمیمات سرمایه گذاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
100 بررسی مقایسه ای دو سیستم هواکشت و روش کلاسیک تولید ریزغده سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
101 بررسی موانع دائمی قصاص در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
102 بررسی موانع موقت قصاص در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
103 بررسی موتور الکتریکی BLDC برای کاربرد پروانه شناور زیر سطحی در پدافند غیر عامل بازاویه تبدیل بهینهسازی شدهی خودکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
104 بررسی میزان برخی الودگی عناصر ضروری خاک تحت تذثیر کود سبز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
105 بررسی میزان شیوع اختلال بلع و عوامل مرتبط با آن در بیماران بخش نورولوژی بیمارستان فرشچیان شهر همدان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
106 بررسی نگرش ایمنی پرسنل و تأثیر آن بر وضعیت ایمنی و بهداشت سازمان (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
107 بررسی و آنالیز نوسانات زیر سنکرون و پدیده تشدید زیر سنکرون در سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار متلب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
108 بررسی و کنترل توان راکتیو در یک سیستم توزیع8 باسه با استفاده از FC- TCR با وجود بار غیر خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
109 بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش جو با ارقام شاهد در شرایط زارع استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
110 بررسی و مقایسه عملکرد لاین های گندم آبی تحت شرایط تنش در ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
111 بررسی و مقایسه عملکرد لاین های گندم متحمل به شرایط خشکی آخر فصل برای اقلیم سرد کشور در شرایط زارع استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
112 بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای پیشرفته گندم زمستانه وبینابین در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی به منظور تولید ارقام پر محصول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
113 بررسی و مقایسه کاربردی عایق های حرارتی متداول و نوین تاسیسات ساختمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
114 بررسی واکنش تحمل به خشکی ژنوتیپهای گندم نان زمستانه و بینابین درتاریخ های کاشت مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
115 بررسی واکنش گندم زمستانه و نیمه زمستانه به تاریخهای مختلف کاشت در شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل در میاندوآب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
116 بررسی وضعیت ایمنی جاده ای با استفاده از روش تلفیقیDELPHI و استاندارد آمریکاییMIL-STD-882c باتاکید برمدل مدیریتی چندعلتی 4M مطالعه موردی - شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
117 بررسی ویژگی های سبکی مجموعه من سرباز هخامنشی بودم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
118 برسی تغییرات کمی و کیفی کروم در آب شرب از منبع (چاه) تا انتهای شبکه توزیع (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
119 برنامه ریزی تولید منابع انرژی پراکنده در ریزشبکه با هدف کاهش آلایندگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
120 به کارگیری منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی اقتصادی پروژه ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
121 بهینه سازی تبدیل فضای رنگ به منظور افزایش کیفیت فشرده سازی بر مبنای JPEG2000 و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
122 بهینه سازی ضریب قدرت ژنراتور سنکرون سه فاز با استفاده از روش آنالیز فوریه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
123 بهینه سازی مدارهای مغناطیسی موتور الکتریکی تکفاز یونیورسال با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
124 بهینه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم سه فاز به روش اجزای محدود و آزمایش های تاگوچی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
125 بهینه سازی و طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره به منظور افزایش رنج کنترل سرعت، قابلیت اطمینان و راندمان موتور محرک زیر دریایی خلیج فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
126 پایداری اجتماعی در مسکه گروه کم درآمد شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
127 پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از گرانی سنجی مطالعه موردی دشت بسطام (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
128 پتانسیل سنجی جهت احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با استفاده از قابلیت های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مطالعه موردی: شهر بم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
129 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت شیرکوه یزد با استفاده از سنجش از دور GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
130 پنهان نگاری ادراکی در تصاویر JPEG برمبنای استفاده از ماتریس میانگین مجذور خطای کوانتیزاسیون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
131 پنهان نگاری در اختلاف مقادیر پیکسلها بر مبنای پیمایشهای تصادفی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
132 پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
133 پیاده سازی و اجرای موثر مدیریت دانش در سازمان ها با تکیه بر اخلاق سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
134 پیشگیری رشد مدار با تاکید بر فضای سایبری به مثابه یک جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
135 پیشنهاد طراحی یک موتور جریان مستقیم 75 کیلو وات با سرعت 516 دور دقیقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک
136 تاثیر استفاده از کودهای زیستی به جای کودهای شیمیایی جهت تغذیه بهینه لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
137 تاثیر اشباع شدگی بر رابطه وزن مخصوص و سرعت موج s در سنگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
138 تاثیر بازنگری درس جدول ضرب با روش دستبند جدول ضرب:درس پژوهی درس پژوهی شهرستان درمیان دبستان عشایری 13 آبان اشک پایه سوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
139 تاثیر بیماری زنگ زرد بر صفات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ارقام گندم نان (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
140 تاثیر تستهای سرولوژیک بر روند تسریع شناسایی ویروس وای و اثرات آن بر عملکرد سیب زمینی در استانخراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
141 تاثیر تغییر اقلیم بروضعیت زراعت گندم استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
142 تاثیر تنش کمبود آب برجذب عناصر غذایی پرمصرف درژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
143 تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری و آموزش پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
144 تبیین و ارزیابی ارتباط همخوانی شخصیت برند با تبلیغات توصیه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
145 تجزیه و تحلیل جریانهای کموتاسیون برای یک موتور الکتریکی BLDC سینوسی -کاربرد در پدافند غیر عامل حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
146 تجلی مقامات عرفانی رضا ، حضور ، توحید در ابیات باباطاهر عریان همدانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»
147 تحلیل صرفه جویی انرژی در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی در استان همدان با استفاده از نرم افزار TRNSYS 16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
148 تحلیل مولفه های اصلی ارقام گندم نان تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخرفصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
149 تحلیلی بر کارکرد کتاب و کتابخانه در حفاظت از فرهنگ کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
150 تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی درحقوق کیفری و رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
151 تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی درحقوق کیفری و رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
152 تخمین پارامتر شاخص دوام با استفاده از سرعت موج فشاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
153 تخمین سرعت موج برشی با استفاده از سرعت موج فشاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
154 تخمین عمق سنگ بستر با استفاده از وارون سازی داده های گرانی سنجی به روش الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب NSGA-II (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
155 ترمیم عصبی و نوروژنزیز پس از آسیب نخاع در ماهیان استخوانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
156 تشخیص خودکار تصاویر حاوی پوست بدن از تصاویر معمولی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
157 تشخیص خودکار تصاویر نامتعارف از تصاویر معمولی مبتنی بر میزان پوست و تشخیص اندام‌های بدن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
158 تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در بورس با توجه به نقش ارزشیابی قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
159 تعیین ارتباط بین سرعت موج فشاری در حالت خشک و اشباع (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
160 تعیین سیستم های منابع زمین گرمایی محلات با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
161 تعیین محدوده مخازن زمین گرمایی با استفاده از مدل سازی وارون داده ای ریزلرزه ها در یک میدان زمین گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
162 تعیین مقاومت فشاری تک محوری (UCS) با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون چند متغیری (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
163 تفسیر ناهنجاریهای مغناطیس حاصل از دادههای مغناطیس هوایی منطقه زمینگرمایی محلات (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
164 تفکر عرفانی عزیزالدین نسفی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
165 توسعه پایدار شهری و برخی عوامل موثر بر آن در شهر تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
166 توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سرعت موج برشی خشک و اشباع (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
167 جداسازی جدایه های بومی باکتری Bacillus Thuringiensis از خاک باغات انگور شهرستان سلماس و ارزیابی سمیت آن بر روی لارو و حشرات کامل Tribolium castaneum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
168 حدود حق بر آزادی بیان در اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
169 حذف ارسنیک از محلول آبی با استفاده از روش‌های گیاه پالایی و فرایند انعقاد شناورسازی با هوای محلول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
170 حذف کف رشته ای در تصفیه خانه لجن فعال (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
171 درآمدی بر سبک معماری خراسان، تبیین و تحلیل اندیشه های آن (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
172 رابطه سرمایه های روانشناختی با مسیولیت پذیری کارکنان هلال احمر شهرستان ساوه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
173 رابطه مدیریت سود و ریسک مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
174 راهکارهای ایستای سرمایش و گرمایش در ساختمان های صفر انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
175 ردیابی مسی ر و پایدارسازی برای کوادروتور بروش کنترل PID بهینه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
176 روابط بین صفات و تجزیه علیت درارقام گندم نان تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخرفصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
177 روش بهینه سازی مکان و ظرفیت سیستم ذخیره سازی انرژی توزیع شده تعبیه شده (DESS) برای پاسخگویی به نیازهای ADN و DG ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
178 روش نوینی در طراحی و شبیهسازی دستگاه اندازهگیری کسینوس فی متر با استفاده از میکروکنترلرAVR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
179 روشهای افزایش بهره وری وکاهش میزان لجن دفعی در SVI بالاتر از 200 با کنترل غلظت لجن در حوض های ته نشینی ثانویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
180 روشهای فرایندی کنترل بودر تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
181 روشهای یادگیری بدون ناظر و با ناظر برای تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از سیستمهای تشخیص نفوذ NIDS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
182 ساخت و ارزیابی فیزیکوشیمیایی نانوکاتالیستهای آلومینا و آلومینای هیبریدی با نانو لولههای کربنی جهت استفاده در فرآیند کلاوس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
183 سبک شناسی نثر شرح زندگانی من اثر عبدالله مستوفی دردوره قاجار (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
184 سبک شناسی نثر کتاب الانسان الکامل عزیزالدین نسفی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
185 سیستم نوین فوق هوشمند آبیاری با استفاده از تکنولوژی شبکه های حسگر بیسیم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
186 سیستم نوین فوق هوشمند آبیاری با استفاده از تکنولوژی شبکه های حسگر بیسیم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
187 شبکه عصبی به عنوان یک رابطه خطی برای تخصیص هزینه های غیرمستقیم در بهایابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
188 شبیه سازی انتقال حرارت در زانویی کانال گازهای خروجی کوره ی قوس الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
189 شبیه سازی انتقال حرارت و بررسی توزیع دما در ضخامت لوله ی پنل آبگرد کوره ی قوس الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
190 شبیه سازی پلیمریزاسیون اتیلن در راکتورهای فاز گازی سری بستر سیال (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
191 شبیه سازی سه بعدی پخشآلودگی در مجاری روباز با استفاده از نرم افزارFLUENT (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
192 شکل دهی گروه کوادروتور بروش کنترل مقاوم ساختار متغیر مرتبه بالا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
193 شناسائی عیوب جوشهای الکتریکی درز ریل راه آهن هرمزگان به روش اولتراسونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
194 شناسایی اثرهای چند متغیره ژئوشیمیایی کانی سازی مس پورفیری در ورقه 1:100000 طارم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
195 شناسایی ارزیابی و رتبه دهی راهکارهای کنترلی بمنظور مدیریت بهینه ریسک حریق با بهره گیری ازروش شاخص حریق و انفجارDOW و تکنیک تلفیقی Delphi و AHP مطالعه موردی واحد پلیمریزاسیون مجتمع پتروشیمی رجال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
196 شناسایی تومور با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم تکاملی خفاش براساس کانتور فعال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق
197 شناسایی ژنوتیپ های گندم نان متحمل به کم آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
198 شناسایی ضعفها و ناکارآمدی های مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه مدیران و معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
199 شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی تاثیر گذار برمدیریت HSE شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با بهره گیری از تکنیک تلفیقی DELPHI و ماتریس IFE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
200 شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی تاثیرگذار بر مدیریت محیط زیست پروژه های پالایشگاهی منطقه پارس جنوبی با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و ماتریس IFE (مطالعه موردی: یکی از طرح های توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
201 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشعوف سازی مشتریان خرد بانکی بانک کشاورزی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
202 شناسایی و ردیابی انسان از روی تصاویر استریو (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
203 شناسایی و ردیابی انسان از روی تصاویر استریو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
204 شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور ارتقاء راندمان و بهره وری انرژی در دیگ های بخار با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و مدل تصمیم گیری چندمعیاره Topsis (مطالعه موردی: پالایشگاه های گازی میدان مشترک پارس جنوبی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار
205 شناسایی، ارزیابی و اولویتبندی فاکتورهای مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی با بهرهگیریاز تکنیک تلفیقی Delphi و مدل تصمیمگیری Topsis(مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران منطقه قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
206 شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی راهکارهای کنترلی بمنظور بالابردن ضریب ایمنی و پایداری دیواره چاهها در هنگام حفاری سازندهای شیلی با بهرهگیری از تکنیک تلفیقی delphiوahp (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
207 شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات شغلی اپراتورمکانیکهای دستگاه هاروستر با بهره گیری از تکنیکJSA (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
208 شناسایی، ارزیابی و مدیریت بارزترین ریسکهایHSE موجود در یکی از معادن بزرگ کشور با بهرهگیری از تکنیک تلفیقی Delphi و روش 3D-Melbourne (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
209 شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های HSE عملیات جوشکاری در پروژه های ساخت و ساز پالایشگاهی کشور با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و مدل ارزیابی ریسک 3D-Melbourne (مطالعه موردی: طرح توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی- فازهای 18 و 17) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جوشکاری صنعتی و نوین ساختمان
210 صفات زراعی و فیزیولوژیکی موثربرافزایش عملکرددانه ژنوتیپ های گندم درشرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
211 ضرروت به کارگیری فن آوری اطلاعات در لجستیک معکوس (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
212 طراحی آنتن آرایه بازتابی مایکرواستریپی دولایه مبتنی بر سلول ستاره ای شکل با قابلیت کاهش تلورانس ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
213 طراحی راکتور فتوالکتروکاتالیستی جدید به منظور تخریب آلاینده آلی متیل اورانژ (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
214 طراحی ژنراتور الکتریکی سه فاز مغناطیس دائم سنکرون به روش اجزای محدود وبررسی اثر فاصله هوایی برای دستیابی به مشخصات مطلوب ژنراتور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
215 طراحی ساخت و آزمایش سیکل تهویه مطبوع بازیافت انرژی به همراه تولید آبگرم مصرفی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
216 طراحی مسیر حرکت کوادروتور در فضای سه بعدی با وجود موانع ثابت و کنترل آن به روش برگشت به عقب (دریافت مقاله) نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات
217 طراحی موتور الکتریکی آهنربا دائم سنکرون چهار فاز PMSM و بهینه سازی با استفاده از روش اجزای محدود و final element (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
218 طراحی موتور الکتریکی جریان متناوب سه فاز آسنکرون و بهینه سازی راندمان بوسیله مدل شیار استاتور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
219 طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم به روش اجزای محدود و بررسی اثر ارتفاع یوغ استاتور بر راندمان و مدارهای مغناطیسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
220 طراحی و بهینه سازی در راندمان سیستم پیشرانه های شناورهای تندرو با استفاده از ضریب تورق هسته موتور الکتریکی جریان مستقیمDC (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
221 طراحی و بهینهسازی راندمان در طرح مغناطیسی چهار موتور جریان مستقیم جهت استفاده در سیستم پیشرانه شناورهای زیر سطحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
222 طراحی و بهینهسازی راندمان در موتور الکتریکی جریان مستقیم جهت کاربرد در فناوری های نوین در حفاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
223 طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
224 طراحی و تجزیه تحلیل اثر فاصله هوایی موتور جریان مستقیم مغناطیس دائم (pmdc)جهت افزایش راندمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
225 طراحی و ساخت دستگاه برش ارتعاشی و استخراج مشخصات فنی در آن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
226 طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه انعکاسی پهن باند در باند Ku (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
227 طراحی و کنترل مسیر حرکت کوادروتور در فضای سه بعدی درحضورموانع ثابت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
228 طراحی، آنالیز و بهینهسازی در مدل آهنربا موتور الکتریکی چهار فاز مغناطیس دائم سنکرون (PMSM) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
229 طراحی، آنالیز و تحلیل اندازه شیار روتور موتور جریان مستقیم با رویکردافزایش برد و توان سیستم محرک شناور زیرسطحی (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
230 طراحی، بهبودسازی راندمان، افرایش برد و راهاندازی موتور سیستم محرک شناور زیر سطحی درپدافند غیر عامل در علوم دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
231 طراحی، تجزیه و تحلیل اثر فاصله هوایی در وسط کفشک قطب اصلی موتور جریان مستقیم با رویکرد بهینهسازی موتورمحرک شناور زیرسطحی خلیج فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
232 طراحی، تجزیه و تحلیل شیار سیمبندی تعدیل موتور جریان مستقیم برای بهبودافت توان در سرعتهای بیشتر از سرعت نامی موتور شناور زیرسطحی (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
233 طراحی، شبیهسازی سیستم محرک شناور تندرو 73.4 کیلو واتی با سرعت 5351 دور بر دقیقه با استفاده از موتورالکتریکی جریان مستقیم با روتور آهنربا دایم و اینورتر سه فاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
234 طرحی نوین در کاهش ریپل گشتاور موتور الکتریکی سه فاز مغناطیس دایم سنکرون PMSM جهت کاربرد درسیستم محرک شناورهای تندرو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
235 فرآیند جدایی قیمت گاز طبیعی و نفت خام (با رویکرد VAR در آمریکا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
236 فرماندهی و کنترل سیستم محرک شناور زیر دریایی بوسیله موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره چهار مداره (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
237 قتل نفس و مجازات قصاص (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
238 قصاص و شرایط آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
239 قلمرو و مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
240 قلمرو و مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
241 کاربرد HPFRCC در تیرهای کوپله دیوار برشی بتنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
242 کرامت انسانی در اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
243 کنترل بهینه روبات بازرس درون لوله های پیچشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
244 کنترل غیر خطی سرعت سیستم های PMSM با استفاده از کنترل مود لغزش و تکنیک های جبران سازی اغتشاش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
245 کنترل مقاوم شکل دهی گروه کوادروتور بروش ساختار متغیر مرتبه بالا (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
246 کنترل میکروبی آفت انباری Tribolium castaneum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
247 کنترل ولتاژ متمرکزوتوزیع شده : تاثیری روی نفوذ تولید توزیع شده (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
248 مادری در سینمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
249 محدودیتها و چالشهای پیش روی آزادی بیان در اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
250 مدل سازی پا در دوچرخه سواری و تعیین نیروها و ممان های مفاصل و نیروی ماهیچه ها با استفاده از تکنیک بهینه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
251 مدل سازی و طراحی کنترل کننده مد لغزشی آستانه فازی برای ردیابی مسیر یک کوادروتور در حضور نویز و نامعینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
252 مدلسازی شار حلال از طریق غشاء نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
253 مدلسازی و بهینه سازی انتقال اطلاعات از طریق خطوط انتقال نیرو در شبکه های خانگی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
254 مدلسازی و طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره به منظورافزایش رنج کنترل سرعت و قابلیت اطمینان برای سیستم محرک شناورزیرسطحی (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
255 مدیریت و صیانت از مخازن ذخیره سازی با بهره گیری از تکنیک تلفیقیDelphi و مدل تصمیم گیری چند معیاره Topsis(مطالعه موردی:طرح توسعه فازهای 18 و 17 میدان گازی مشترک پارس جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
256 مرور و بررسی نرمافزار به عنوان سرویس SaaS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
257 مروری بر امنیت بیگ دیتاهای سیستم اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
258 مصادیق مجرمانه و مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس ایدز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
259 مطالعه رفتار بیرون کشی نخ از ساختار پارچه کولار آغشته به سیال ضخیم شونده برشی STF (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
260 معرفی ژنوتیپ های جدید گندم نان روشی مناسب برای بهبود منیزیم، روی و آهن دانه درشرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
261 معرفی عوامل کنترل بیولوژیک سن گندم در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
262 معرفی و مقایسه عملکرد لاین امید بخش گندم نان C-86-3 با رقم شاهد زرین در مزارع زارعین استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
263 معیاری برای ارزیابی کیفیت تصویر به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
264 مفهوم شناسی حدود حق بر آزادی بیان در اسناد حقوق بشر بین المللی و اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
265 مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار و توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی کارکنان دارای استرس شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
266 مقایسه چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون 5 ژن گیرنده هورمون رشد در مرغ های تخم گذار نژاد لگهورن و مرغ های گوشتی نژاد راس با استفاده از نشانگر آنزیمی NspI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
267 مقایسه روشهای غیرخطی کنترل وضعیت کوادروتور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک
268 مقایسه شاخصهای تحمل تنش درژنوتیپ های جدید گندم درشرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
269 مقایسه عملکرد لاین های گندم در مزارع زارعین به منظور معرفی لاین های پرمحصول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
270 مقایسه عملکرد لاینهای گندم زمستانه و بینابین در شرایط زارعین به منظور معرفی لاینهای جدید و مناسب با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
271 مقایسه فرسایش و الگوی جریان پایه پلهای مرکب تحت اثر موج و جریان عبوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
272 موارد رخداد سقط جنین میکروبی در گله های گوسفند بز استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
273 موازین حاکم بر ابطال رای داوری در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
274 موازین حاکم بر اجرای رای داوری در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
275 میرزا حبیب و کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
276 نانوذرات سلولز کونژوگه شده با لیزوزیم وآلیسین: مطالعه ای ازنظرخاصیت ضدقارچی این ترکیبات (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
277 نقش آموزش و پرورش در جامعه پذیر کردن دانش آموزان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
278 نقش معماری در ارتباط بین جامعه و مجموعه های نیروگاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
279 نقش مواد افزودنی در بهینه سازی گلهای حفاری و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
280 نگرشی کاربردی بر ماهیت اصل لزوم از دیدگاه اصول فقهی و قانون مدنی ایران با آراء و اقوال فقهاء (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
281 نگهداری در زمین‌های سست با نگرش به خط 4 متروی تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
282 واکاوی شرایط قصاص با تکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
283 ویژگی های زبانی و ادبی مجالس تفسیری فضلبن محب نیشابوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
284 هزینه یابی هدف فعالیت محور بر پایه روش هزینه یابی و پیشنهاد یک مدل (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
285 همبستگی بین عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم نان در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
286 یک روش جدید برای کنترل UPFC به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
287 یک روش جدید برای مانیتورینگ آنلاین کیفیت توان در شبکه های توزیع با استفاده از اینترنت (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه