رحیم پیغان

 رحیم پیغان استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

رحیم پیغان

Rahim Peyghan

استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Case Report and Treatment of Hole in the Head in Oscar, Astronotus ocellatus (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 2، شماره: 1
2 Fibrosarcoma in a Goldfish (Carassius auratus): a Case report (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 1
3 بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در کفشک ماهی زبان گاوی Cynoglossus bilineatus خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 4
4 بررسی اثر آرام بخشی عصاره گل میخک و تنباکو و تریکایین متان سولفونات (MS222) بر برخی آنزیمهای سرمی و فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون کپور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی برخی فاتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
6 بررسی تاثیر بیهوشی با پروپوفول بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورعلفخوار، Ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 26، شماره: 3
7 بررسی تاثیر لوامیزول بر کلسترول تام، تری گلیسریدها و لیپوپروتئین های سرم خون ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio L. (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 26، شماره: 4
8 بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک بیهوشی باکتامین در ماهی کپور علفخوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 1
9 بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی، اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
10 بررسی فاکتورهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 4
11 بررسی مایکوباکتریوزیس در ماهیان آکواریومی: یک مطالعه مقطعی در اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 4
12 کاربرد PCR با استفاده از پرایمرهای 16srRNA و کد کننده لیپاز خارج سلولی جهت تعیین هویت آئروموناس هیدروفی لاو مقایسه آن با آزمونهای بیوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 29، شماره: 2
13 کلونینگ و بیان ژن کد کننده پروتیین نوکلیوکپسید ویروس سپتیسمی هموراژی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در باکتری اشرشیاکلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
14 گزارش موردی سپتی سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا به همراه آلودگی شدید به هگزامیتا و کرم کاپیلاریا در فرشته ماهی Pterophyllum scalare (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 29، شماره: 2
15 مطالعه باقیمانده فورازولیدون در عضله کپور معمولی صید شده از کارگاه های پرورشی و درمان شده به روش های خوراکی و حمام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
16 مطالعه ی تاثیرعصاره سیرخام برمیزان رشدوهیستوپاتولوژی کبد،کلیه وحباب رودهای درماهی کپورمعمولی Cyprinus carpio (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتساع شدید حفره شکمی در اثر رشد تومور تخمدانی در طوطی ماهی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
2 اولین مطالعه واکسن اتوژن ویبریوزیس ناشی از ویبریو هاروی در باس دریایی آسیایی در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
3 Comparison of various treatment methods of ichthyophthiriosis and their efficacy (in vitro) on live theronts in common carp (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان
4 بررسی آلودگی عضلات میگوی سفید هندی (Peneaus indicus) به فلزات سنگین در مناطق مختلف خلیج فارس در سواحل ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 بررسی اثر آرامبخشی با عصاره خام گل میخک، تنباکو و تریکایین متان سولفونات بر برخی اندام های ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
6 بررسی اثر عصاره دارواش Viscum album بر میزان پروتیین های سرمی ماهی کپور معمولیcarpio Cyprinus (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی اثرات پاتولوژیک و هیستوپاتولوژیک حمام نمک د ر کلیه ماهیان انگشت قد کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
8 بررسی ارتباط تلفات ماهی فیتوفاگ با فاکتور های محیطی استخرهای پرورش ماهی درمجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 بررسی تأثیر جیره غذایی بربیماریزایی انگل هگزامیتا در روده ماهی کپورر علفخرار Ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
10 بررسی تلفات و ضایعات ناشی از حمام نمک برروی کبد ماهیان انگشت قد کپورنقره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
11 بررسی ضایعات پاتولوژیک احتمالی ناشی از دو روش درمانی (مصرف خوراکی و حمام) با دو داروی مترونیدازول و لوامیزول در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
12 بررسی علل تلفات ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio با علایم نکروز آبششی در دو مزرعه پرورشی در استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
13 بررسی فراوانی باکتری خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) در مزارع پرورش ماهیان دریایی با تاکید بر ماهی باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
14 بررسی مقایسه ای آناتومی دستگاه گوارش دو ماهی کپور معمولی و تیلاپیا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
15 بررسی مقایسه ای رادیوگرافی اسکلت ارگانهای داخلی ماهی حلوا سیاه Parastormateous (niger ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
16 بررسی و شناسایی انگل های تک یاخته و پریاخته در ماهیان زینتی استان خوزستان (اهواز) (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
17 بررسی وضعیت آلودگی ماهی سی بس آسیایی (Lates calcarifer) به بیماری استرپتوکوکوزیس در قفس های پرورشی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
18 بررسی وضعیت آلودگی ماهیان زینتی شهر اهواز به بیماری سپتی سمی هموراژیک باکتریایی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
19 بررسی هیستوپاتولوژیک موردی از تلفات در فیل ماهیان پرورشی یکی از مزارع پرورش ماهی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
20 پیشگیری از بیماری ویبریوزیس در سیستم پرورش متراکم آبزی پروری (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
21 تأثیر جیره های غذایی مختلف برطول و وزن ماهی کپور علفخوارCtenopharyngodonidella (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 گزارش شکستگی و تغییر شکل اسکلتی در ستون مهره های ماهی طلایی نژاد کله شیری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
23 مطالعه اثرات ضد قارچی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) علیه آسپرژیلوسفومیگاتوس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
24 مطالعه تاثیر ضد قارچی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) علیه آسپرژیلوسنایجر در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
25 مطالعه میکروسکوپی پوست ماهی کپور معمولی طی سازش با شوری های مختلف محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
26 مطالعه هیستولوژی و استریولوژی بافت لنفوئیدی کلیه ماهی شیربت ( Barbus grypus ( (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
27 هیستومورفولوژی روده ماهی کپور معمولی طی سازش با شوری های مختلف محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی