دکتر عبدالعلی لهسایی زاده

دکتر عبدالعلی لهسایی زاده استاد گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی،دانشگاه شیراز

دکتر عبدالعلی لهسایی زاده

Dr. Abdolali Lahsaeizadeh

استاد گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی،دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات پروژه های عمرانی بر رفاه در نقاط روستایی استان فارس (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آپارتمان نشینی در استان فارس:مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی جهت گیری مذهبی و سلامت روانی مهاجران براساس مدل آلپورت و راس: نمونه مورد مطالعه قصرشیرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پایبندی به ارزشهای دینی مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
6 بررسی مشارکت اقتصادی زنان روستایی(مطالعه موردی استان فارس) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی و نقد دیدگاه کارکرد نگران پیرامون تفکیک اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 3
8 جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 4
9 فرایند برساخت هویت زنان در جریان طلاق: بازاندیشی در تقدس خانواده و قبح طلاق (مطالعه موردی: دانشجویان زن رشته های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 3
10 گرایش شوهران به خشونت علیه همسران: مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 1، شماره: 1
11 نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Migration of Labor Force from Iran to the United Arab Emirates (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
2 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش توریستهای داخلی نسبت به جاذبه های شهری: مطالعه موردی بندرعباس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
3 موانع جامعه شناسی در ایران و را ههای ارتقاء آن (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 نظامهای بهره برداری کشاورزی پس از انقلاب در ایران (دریافت مقاله) سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی