محمدعلی جعفریان

 محمدعلی جعفریان استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان

محمدعلی جعفریان

Mohamad Ali Jafarian

استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولین گزارش پاره ای از ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک از شمال کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 بررسی رسوبات نامورین - وستفالین در منطقه قزل قلعه (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 بررسی مشکلات موجود و عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای پروژه جایزان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 روشهای اجرایی به کار گرفته شده در پروژه شبکه آبیاری و زهکشی دشت جایزان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 مطالعه بازوپایان شاخص دونین پسین در مقطع باقرآباد (شمال شرق اصفهان، ایران مرکزی) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 مطالعه زیست چینه شناسی سری رسوبات پرمین در ناحیه چاه ریسه شمال شرق اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 معرفی فسیلهائی از خزندگان در پالئوژن زاگرس (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 معرفی فسیلهایی از بازوپایان و مرجانهای دونین فوقانی کوه کوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران