دکتر محمدعلی احمدیان

دکتر محمدعلی احمدیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر محمدعلی احمدیان

Dr. Mohamad Ali Ahmadian

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میزان آسیب پذیری زیرساخت های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر شیروان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
2 امکان‌سنجی استحصال آب باران از حوضه‌های آبخیز پشت‌بامی در مناطق روستایی (مطالعه‌ی موردی: بخش رضویه، شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
3 اهمیت توجه به جغرافیا در تحلیل رویدادهای تاریخی قرآن کریم؛ مطالعۀ موردی: موقعیت جغرافیایی مدین شعیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 50، شماره: 2
4 بررسی ایجاد بازارمحلی آب درحوزه نفوذ منطقه و شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 35
5 بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت استراتژیک در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
6 بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی با تأکید بر ابعاد اقتصادی، مطالعه موردی: شهرستان فومن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی نقش مساجد در توسعه محله ای در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی و تحلیل اثرات وقف در پایداری اقتصادی شهر مشهد (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 14
9 برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات شهر نمونه موردی: محله سراب شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
10 تبیین جایگاه حکمروایی خوب شهری با استفاده از روش آمیخته ترکیبی در شهر جدید گلبهار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 22، شماره: 1
11 تحلیل فضایی عملکرد دهیاری ها در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 1
12 تحلیل مقایسه ای وضع موجود و مطلوب شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر جدید گلبهار از دیدگاه شهروندان و مدیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 11، شماره: 1
13 تحلیلی بر ادغام آبادی ها در ساختار کالبدی- فضایی شهرها (نمونه موردی: مشهد مقدس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 3
14 تولید گیاهان دارویی رویکردی در جهت پایدارسازی اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قوچان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
15 جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی اسرائیل از بحر با تاکید بردیدگاه های مفسران قرآن و عهد عتیق (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 4
16 راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان های مرتبط با مدیریت بحران مورد: سکونتگاه های پیراشهر قوچان (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 2، شماره: 2
17 سنجش و تحلیل شاخص های زیست پذیری شهر مشهد از دیدگاه زائران و گردشگران (نمونه موردی: منطقه ثامن مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
18 مدیریت شهری و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی (نمونه ی موردی: کوی نه دره مشهد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 1
19 نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد تعاونی ها ( مطالعه موردی دهستان بالاولایت شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 22
20 نقش سه گانه مساجد در ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی (مطالعه موردی: مساجد استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
21 نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان تطابق امنیت شهری شهر مشهد با شاخص های امنیت شهرهای اسلامی ( نمونه موردی سه محله نه دره ، سرشور و قاسم آباد مشهد ) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
2 بررسی اثرات مهارت آموزی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت اقتصادی نواحی روستایی کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
3 بررسی ارزش و نقش اقتصادی آب در تعادل بخشی منابع آب ساز و کارهای ایجاد بنگاه های معاملات آب ( بازار محلی آب ) درمدیریت عرضه و تقاضای آب ( با تاکید بر حوزه آبریز کشف رود ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 بررسی اسکان غیررسمی در شهر مشهد و تحلیل اثرات آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
5 بررسی ایجاد بازار محلی آب در حوزه نفوذ منطقه و شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
6 بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در محلات (نمونه موردی محلات سجاد و سراب شهر مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
7 بررسی نقش گردشگری در اشتغال زایی (نمونه موردی :د هستان گلمگان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
8 تأثیر کشت گلخانه ای در اقتصاد روستایی دهستان فهرج، شهرستان یزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
9 تحلیل مدیریت شهریِ اکوسیستم- مبنا در برقراری عدالت محیطی و پراکنش مناسب خدمات عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
10 تحلیل و بررسی برندینگ مذهبی و جایگاه آن در توسعه شهری (مطالعه موردی کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
11 تحولات شهرنشینی در کشورهای حوزه خلیج فارس (مطالعه موردی: کشور بحرین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
12 توسعه شهری پایدار و اقتصاد مقاومتی: رهیافتی برای توسعه درون زا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
13 سهم مهاجرتهای روستا -شهری در افزایش جمعیت کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
14 شهر اسلامی با تاکید بر فضای شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 شهر اسلامی و چشم انداز آینده آن از دیدگاه مکتب های جغرافیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
16 مدرنیسم و سیرتحولات شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
17 مدیریت پسماند به کمک اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
18 مقایسه تطبیقی موسسات پولی و مالی در تعیین شاخص های عملکردی شهر اسلامی با نظام سرمایه داری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری