دکتر حسین چناری

دکتر حسین چناری رئیس دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان

دکتر حسین چناری

Dr. Hossein Chenari

رئیس دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.