دکتر فرهاد آخوندی

دکتر فرهاد آخوندی

دکتر فرهاد آخوندی

Dr. Farhad Akhondi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.