سید محمد احدی

 سید محمد احدی دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سید محمد احدی

Seyedmohammad Ahadi

دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی فعالیت گفتاری با استفاده از وزن دهی چندین ویژگی به کمک آنالیز تفکیک خطی(LDA) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 استفاده از پیکهای طیف سیگنال گفتار در حوزه های خود همبستگی و تاخیر گروه جهت مقاوم سازی بازشناسی گفتار در محیطهای نویزی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 بازشناسی مقاوم گفتار پیوسته فارسی بر اساس ترکیب موازی مدلها و اصلاح ویژگیها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 بررسی تاثیر تکنیک های مقاوم سازی پیک های دنباله خود همبستگی بر مقاومت سیستم های بازشناسی گوینده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 بهبود خوشه بندی -C میانگینه فازی- امکانی برای خوشه بندی مجموعه دادگان بزرگ و نویزی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
6 تعیین هویت گویندة مقاوم در مقابل نویز با استفاده از پیک های طیف سیگنال گفتار در حوزة خودهمبستگی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 روشی نوین برای شناسایی زبان گفتاری با استفاده ازماشین های بردار پشتیبان مبتنی بر کرنل های دنباله ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران