بهمن مقیمی

 بهمن مقیمی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس

بهمن مقیمی

Bahman Moghimi

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.