مهندس سیدمحمد بهشتی

مهندس سیدمحمد بهشتی عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی

مهندس سیدمحمد بهشتی

mohammad Behshiti

عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 باغ تاریخی عباس آباد نطنز (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 9، شماره: 1
2 توسعه در تاریکی (دریافت مقاله) فصلنامه ایده دوره: 4، شماره: 10
3 روایت تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 2
4 سیری در مبانی بازسازی و مرمت سنتی نقاشی های دیواری در ایران با نگاهی به چند نمونه آثار شاخص (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 27
5 غایت «گردشگری با رویکرد فرهنگی» ایران (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 1، شماره: 1
6 یادداشت فنی خانه (از آغاز پهلوی اول تا دهه چهل شمسی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باغ و کوشک قاجاری کلانتر در تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
2 مجموعه قاجاری کلانتر در تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
3 مطالعه تطبیقی دو باغ قدمگاه نیشابور و باغ خواجه ریبع مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 نظارت پرستارانه؛ نقش مدیریت شهری در حیات فرهنگی شهر تهران (دریافت مقاله) همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران