پروفسور حسنعلی آقاجانی

پروفسور حسنعلی آقاجانی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

پروفسور حسنعلی آقاجانی

Prof. Hassanali Aghajani

استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison Between Growth And Value Stocks Of Listed Companies In Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 14، شماره: 25
2 A Comparison Between Growth And Value Stocks Of Listed Companies In Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 15، شماره: 26
3 Analyzing Dimensions, Consequences, and Inequalities of Organizational Citizenship Behaviour in Non-governmental Organizations of Crisis Management (Experimental Evidence: Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 14، شماره: 3
4 آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال ۲۰۳۰ با استفاده از مدل ARIMA (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 1
5 ابعاد مدل فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان بانک توسعه و تعاون (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 4
6 ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد بلوغ روانشناختی و آمادگی روانی برای تجاری سازی و کارآفرینی (شاهد تجربی: مراکز علمی کاربردی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
7 ارائه الگوی یادگیری فناورانه در صنایع دریایی حوزه دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 28، شماره: 110
8 ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مراکز رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 19
9 ارائه چهارچوب عوامل موثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
10 ارائه مدل بومی ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه های منتخب کشور با میانجی گری توانمندی فرایند سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 1
11 ارائه مدل بومی عوامل موثر برفرآیند کار آفرینی(مطالعه موردی: شرکت های تعاونی تولیدی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
12 ارائه مدل مفهومی کسب و کارهای تجارت الکترونیکی در گردشگری مبتنی بر رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 12، شماره: 45
13 ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 2
14 ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری در بعد پیامدهای حضور پارک در منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 37
15 استخراج چارچوب ارزیابی مدل های کسب و کار در صنعت فولاد ایران مبتنی بر رویکرد اقتصاد مدور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
16 الگوی بومی و یکپارچه توسعه سرمایه گذاری، کارآفرینی و اشتغال در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 1
17 اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
18 Behavioral Factors Affecting Talent Management: Meta-Synthesis Technique (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 13، شماره: 1
19 Designing a Model of Organizational Citizenship Behavior from a Social Perspective in the Iranian Red Crescent Society (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 13، شماره: 1
20 Designing a Strategic Model for Venture Capitalists in Selecting Start-ups in Iran with emphasis on the Sanctions Period (Case study: Graduate Students of Mazandaran University) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 4، شماره: 1
21 DESIGNING A TOTAL MODEL TO ASSESS ACADEMICS PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS FOR ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 2، شماره: 1
22 Developing a Local Model to Evaluate the Impact of Information Technology Capabilities on the Performance of Pharmaceutical Firms Using the Mediating Role of Supply Chain Approach (Case Study: Pharmaceutical Firms in Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
23 Empirical Study on Interorganizational Coordination (Evidence Case: Organizations of Job and Employment in Iran) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 7، شماره: 2
24 Feasibility Study of Enterprise Resources Planning (ERP) Systems’ Implementation (Empirical Evidence: National Iranian Oil Petroleum Diffusion Cooperation (NIOPDC) – Sari Zone) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
25 Is Negligible Absorbed Foreign Investment, Effective On GRP Growth? Case Study: Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 1، شماره: 1
26 Prioritize target markets using a combined method of Analytical Hierarchy Process/Monte Carlo simulation and Fuzzy AHP (دریافت مقاله) مجله مدلسازی بازاریابی بین الملل دوره: 2، شماره: 2
27 بررسی اثرات توریسم بر کاربری اراضی شهری (مورد مطالعه : شهر بابلسر) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 4
28 بررسی تاثیر پاداش اجتماعی بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی از طریق تعهد عاطفی تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
29 بررسی تاثیر مولفه های تامین در مدیریت زنجیره عرضه بر شاخص‎های عملکردی سازمان با روش مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک خودرویی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
30 بررسی چالش های مدیریتی توسعه صنعت توریسم (شاهد تجربی: استان مازندران) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 2، شماره: 7
31 بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
32 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
33 بررسی رابطه میان کارآفرینی سازمانی و ویژگی های سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 4
34 بررسی روابط تعاملی تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با رویکرد دیمتل تجدید نظر شده (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 2
35 بررسی نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش آموزان هنرستان های حرفه ای دخترانه استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 3
36 بررسی نقش عوامل سازمانی و اثرات میانجی توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد مالی شرکت های صنعت نانو فناوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
37 بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه های منتخب استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 1
38 تبیین رو شهای تأمین مالی طرح های کارآفرینانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 36
39 تبیین روند تکاملی و مولفه های موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 1
40 تبیین شدت اثر عوامل موثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
41 تبیین عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 31
42 تبیین عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در دفاتر پلیس + ۱۰ استان های شمالی گیلان، مازندران و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 8، شماره: 1
43 تبیین مولفه های موثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
44 تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
45 تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین در فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
46 تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 2
47 تحلیل بهبود قابلیت های زنجیره تامین و دستیابی به چابکی سازمان از طریق ارتقای توانمندی های فناوری اطلاعات در صنعت (مطالعه موردی :صنعت لوازم خانگی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 5
48 تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد (IPMA) شاخص های تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۹.۸.۰ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 39
49 تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد(IPMA) شاخص های تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 48
50 تدوین راهبردهای منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان ایران (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 7، شماره: 25
51 تعیین استراتژی های تاب آوری و تاثیرات متقابل آنها در زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
52 تعیین و وزن دهی استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
53 جایگاه بیمه در پایداری کسب و کار خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 1
54 راهبردهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
55 راهبردهای موثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 4
56 رویکرد شبیه سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
57 سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 81
58 شبیه ‎سازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمت سبز در مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 33
59 شناسایی الگوهای فرهنگ نوآورانه سازمانی، سبک رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی دوره: 2، شماره: 4
60 شناسایی چالش ها و راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکرد تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 31
61 شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
62 شناسایی و ارزیابی فرآیند رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 1
63 شناسایی و سطح بندی راهبردهای تجاری سازی دانش در دانشگاه های صنعتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
64 شناسایی و سنجش مولفههای فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 2
65 طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش های علمی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 59
66 طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 45
67 طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
68 طراحی و اعتبارسنجی الگوی تجاری سازی دانش برای دانشگاه های صنعتی کشور (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 1
69 عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 34
70 فراترکیب (مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 4
71 کاربست مفهوم منظومه به عنوان استعاره ای در ارائه الگوی زنجیره ارزش صنایع خلاق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
72 مدل علی تعیین اثرات ویژگی­ های شخصی بر کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 11
73 مدل عملکرد صادراتی با رویکرد قابلیت های رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط صادرکننده مرکبات استان های شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 29
74 مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
75 مطالعه تطبیقی مدل های انتقال فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 39
76 مفهوم پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 19، شماره: 76
77 مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب دربسترنظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 25، شماره: 16
78 مولفه های تبیین کننده کارآفرینی بومی از منظر مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 53
79 نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
80 نوعشناسی معیارهای کیفیت زندگی در مراکز شهری(شاهد تجربی: شهریار استان تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 4
81 واکاوی پیامدهای رهبری زهرآگین در سازمانهای حوزه گردشگری با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 3
82 واکاوی پیشران های شهروند فرهنگی در حوزه خدماتی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 46
83 واکاوی عوامل سوق دهنده و بازدارنده بروز رهبری زهرآگین در سازمانهای امروزی مبتنی بر تکنیک فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of Social Capital's effect on entrepreneurship (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
2 آسیب شناسی صنعت استان زنجان با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و اقتصادسنجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
3 آسیب شناسی مراکز رشد واحدهای فناور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
4 آموزشهای بالینی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان (شاهد تجربی:کسب و کارهای مرکز رشد واحدهای فنآوری دانش بنیان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه سرمایه اطلاعاتی سازمان ها (مطالعه موردیصنایع چوب و کاغذ مازندران) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
6 اثر فرهنگ سازمانی بر رویکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 اثر فرهنگ سازمانی بر میزان استرس اساتید دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 اخلاق کار به مثابه عامل بهبود عملکرد سازمانها در عصر جهانی سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
9 ارائه الگویی از شرایط سازمانی موثر بر کاربرد موفق نظام پیشنهادها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
10 ارائه الگویی مفهومی از ابعاد برنامههای مدیریت تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
11 ارائه الگویی مفهومی از نقش مدیریت دانش درموفقیت مالکیت و ادغام سازمان های هزاره سوم (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
12 ارائه الگویی یکپارچه ازمسئولیت های قانونی مدیران درنظام اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
13 ارائه چارچوبی برای رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) صادراتی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
14 ارائه چهارچوب مفهومی عوامل سوق دهنده زنجیره تأمین تاب آور در کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
15 ارائه رویکردی برای انتخاب نیروی انسانی در سازمانها مبتنی بر تکنیک ویکور فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
16 ارائه رویکردی فازی ازMCDM جهت تجزیه و تحلیل مشکلات مدیریتیکپارچه نواحیساحلی (مورد مطالعه: 4 شهر ساحلی استان مازندران) (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
17 ارائه مدل ایجاد هماهنگی بین سازمانها (دو یا چند سازمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 ارائه مدل بهینه‌سازی برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاهها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
19 ارائه مدل مفهومی اخلاف کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
20 ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر شکل گیری خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 ارائه مدل مفهومی مسیر نوآوری در راستای اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
22 ارائه مدل نیازسنجی آموزشهای کارآفرینی و اشتغال زا برای دانش آموختگان آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
23 ارائه مدلی از مدیریت زنجیره تامین پابک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
24 ارائه مدلی بمنظور ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
25 ارائه مدلی جامع از عوامل محیطی موثر بر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
26 ارائه مدلی مفهومی از شاخص های GEM در کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
27 ارائه مدلی مفهومی از عوامل مدیریتی موثر بر میزان آمادگی سازمان ها در بکارگیری فناوری RFID (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
28 ارائه مدلی مفهومی از عوامل موثر بر اشتغالزایی کارآفرینانه (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
29 ارائه مدلی مفهومی از نقش جو سازمانی در خلق فرصت های کار آفرینانه در سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
30 ارائه مدلی مفهومی ازعوامل مدیریتی موثربرمیزان آمادگی سازمان ها دربکارگیری فناوری RFID (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
31 ارائه یک مدل مدیریت دانش موفق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
32 ارائه یک مدل مفهومی از چگونگی تعیین موضوع فعالیت پارکها و مراکز رشد علم و فناوری (دریافت مقاله) همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار
33 ارائه یک نوع‌شناسی از کاربردهای تحلیل پوششی داده‌ها در دنیای واقعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
34 ارایه الگویی بمنظور بررسی نقش اصول اخلاقی درپیشبرد اهداف تحقیق درعملیات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
35 ارایه رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی برای ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
36 ارتباط دانشگاه و صنعت:پیوستار صنعت یابی تا صنعت سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
37 ارزیابی تامین کنندگان زنجیره تامین با استفاده از رویکردی ترکیبی از تکنیک هخای تصمیم گیری چند معیاره در محیطی فازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
38 ارزیابی توانمندیهای فناورانه بنگاه در زیست بوم نوآوری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲
39 ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
40 ارزیابی عملکرد صنعت کاشی و سرامیک ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: صنعت کاشی‌سازی میبد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
41 ارزیابی کارایی شرکت‌های توزیع برق در ایران با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
42 ارزیابی مشتریان برای پذیرش سفارش درزنجیره تامین با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
43 ارزیابی مقایسه ای شاخص های کارآفرینی سازمانی با رویکردی ترکیبی از FMCDM و BSC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
44 ارزیابی میزان دست یابی به پتانسیل تبدیل شدن به شهر سالم مطالعه موردی شهر پاوه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
45 ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان سبز بر اساس مزایا، فرصت ها،هزینه ها و ریسکها با استفاده از DEMATEL فازی، ANP فازی و VIKOR خاکستری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
46 ارزیابی و اولویت بندی شاخصهای برون سپاری با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی FDANP مطالعه موردی شرکت تدارکاتی کاله پل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
47 ارزیابی و رتبه بندی ریسک در پروژه های ساخت مترو با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
48 استفاده از MADM گروه فازی برای رتبه‌بندی مشخصه‌های مهندسی در QFD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
49 اقتصاد مقاومتی،بستر ساز عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
50 انتخاب شاخصهای ورودی و خروجی برای ارزیابی کارایی مذل تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
51 انتظارات متقابل دانشگاه وصنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
52 انتظارات متقابل دانشگاه وصنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
53 اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر یکپارچه سازی الگوهای زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور و سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
54 اولویت بندی فاکتورهای موثر در ایجاد کسب و کار دانش بنیان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
55 ایجاد ساختار مدیریت یکپارچه برای توسعه شرکت زمرد (با رویکرد عارضه یابی وضع موجود) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
56 Explanation of Factors affecting on Effectiveness of Entrepreneurship Course (Case Study: Mazandaran province of Iran) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
57 Is Negligible Absorbed Foreign Investment, Effective on GRP Growth ?Case Study: Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
58 Organizational factors affecting the mental preparation of academicians for commercialization of academic technology (Case study: Mazandaran university of Iran) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
59 Providing a typology of technologies associated with the Fourth Industrial Revolution (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
60 بازاریابی از طریق شیوه های نوین ارتباطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
61 بررسی اثرات توریسم بر کاربری اراضی شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
62 بررسی ارتباط بین یادگیری فناورانه و قابلیتهای نوآوری تکنولوژیک در ارتقای نوآوری شرکت-های دانشبنیان کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
63 بررسی ارتباط میان عوامل آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
64 بررسی بایدها و نبایدهای حضور سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
65 بررسی برخی شاخص های توسعه فاوا در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
66 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره خلق ارزش در شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
67 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
68 بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی مدیران شهرداری بر توسعه ی گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهرداری های استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
69 بررسی تراکم مسکونی شهر بابلسر با تاکید بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
70 بررسی رابط ابعاد انگیزه وابستگی و علاقه در کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهرستان نور) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
71 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن) در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
72 بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکتها (مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک- شرکت الوند) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
73 بررسی روابط تعاملی تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با رویکرد دیمتل تجدید نظر شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
74 بررسی روش های تامین مالی در طرح های کارآفرینانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
75 بررسی روش های تأمین مالی در طرح های کار آفرینانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
76 بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سالهای 1388-1372 و دلایل عدم تاثیرگذاری مناسب آن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
77 بررسی سیر تکاملی آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی
78 بررسی علل تأخیر در پرداخت بهای خدمات(مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
79 بررسی عوامل موثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در دانشگاهها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
80 بررسی عوامل موثر در رشد درآمد های فرودگاهی با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
81 بررسی کشسانی زنجیره تامین و عوامل تاثیرگذار بر ان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
82 بررسی ماتریس اهمیت - عملکردایران درشکوفایی کسب و کاردررقابت با کشورهای منطقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
83 بررسی متغیرهای محیطی مؤثر برفرآیند کارآفرینی مستقل (مورد مطالعه: کارآفرینان استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
84 بررسی مقایسه ای فرآیند تجاری سازی فناوری در دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
85 بررسی نقش عوامل سازمانی و اثرات میانجی توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد مالی شرکتهای صنعت نانو فناوری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
86 بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
87 بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه بهره وری سازمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
88 بررسی نقش مدیریت هویت برند و اثرات میانجی تعهد کارکنان بر رضایت و عملکرد آنها(مورد مطالعه : شعب بیمه ایران شهرستان ساری ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
89 بررسی نقش و تأثیر فناوری اطلاعات در ساختار مدیریت شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
90 بررسی نیازهای آموزشی کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
91 بررسی و تبیین استراتژی های دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
92 بررسی و مقایسه ی تئوریکی رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
93 بررسی همبستگی کارکردهای مدیریت کیفیت جامع با یکدیگر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
94 برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان حکمت ساری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
95 بسوی یکپارچه سازی دیدگاه های ارزیابی عملکرد بازاریابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
96 پیدایش مدیریت و گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
97 تاثیر کارآفرینی و مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش واسطه ای بازارگرایی(مورد مطالعه: شرکت ایکاروس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقق ایده های دست نیافتنی در زمینه فناوری اطلاعات و تکنولوژی های نوین( با رویکرد پساکرونا)
98 تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخص سرمایه انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
99 تببین نظام راهبری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی شاهد تجربی : سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
100 تبیین آمادگی مدیریتی و ساختاری در بکارگیری فنآوری RFID (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
101 تبیین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری مبتنی بر طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
102 تبیین استراتژی های ورود سرمایه گذاران خارجی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
103 تبیین چرخه حیات فناوری و کاربردآن: مرور ادبیات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
104 تبیین رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در کارکنان (شاهد تجربی: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
105 تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با نوآوری پایدار در کسب و کارهای کوچک و متوسط تولید گیاهان دارویی: بررسی نقش ظرفیت جذب، قابلیت بازاریابی و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کسب و کارهای تولید گیاهان دارویی در مازندران) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
106 تبیین روابط ساختاری مدیریت ارتباط با مشتری و رضایتمندی مشتریان با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در مجتمع رفاهی بانک کشاورزی بابلسر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
107 تبیین عوامل موثر بر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری دانش بنیان در کسب و کارهای جدید(شاهد تجربی:فیس بوک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
108 تبیین مدل اکوسیستم نوآوری در صنعت خودرو با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری (شاهد تجربی: شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
109 تبیین مدل ساختاری ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنعت خودرو (شاهد تجربی: شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
110 تبیین مدل معادله ساختاری عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
111 تبیین موانع توسعه کسب وکارهای منابع انرژی تجدیدپذیر در استانهای شمالی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
112 تبیین موانع خرد موجود در بهبود فضای کسب و کار (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
113 تبیین موانع خرد و کلان بهبود فضای کسب و کار (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
114 تبیین موانع و مشکلات کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
115 تبیین نقش استراتژیک کارآفرینی کسب و کار بر عملکرد بازاریابی شرکت کاله آمل بامیانجیگری نوآوری مدل کسب و کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
116 تبیین نقش ریسک فرآیندهای مدیریتی بر مدیریت پورتفولیوی پروژه ها (شاهد تجربی: شرکت عمرانی پارس) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
117 تبیین نقش ورودی شهرها بر احساس تعلق شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
118 تبیین نوآوری در کسب و کارهای جدید(شاهدتجربی: فیس بوک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
119 تبیین ویژگی های دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) (شاهد تجربی: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
120 تجربی نقش رضایت شغلی بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
121 تجربی نقش مراکز رشد بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
122 تحلیل سینوپتیکی خشکسالی های پائیزه و زمستانه سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
123 تحلیلی بر آینده نگاری علم و فناوری در حوزه نانو (مطالعه ژاپن و آمریکا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
124 تعامل بین هماهنگی بین سازمانی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
125 تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
126 تعیین روابط ساختاری عوامل سوق دهنده و بازدارنده پیاده سازی ERP در زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
127 تعیین مولفه های تاب آوری و وزن آنها با رویکرد ترکیبی DANP فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
128 تکمیل مدل ماموریت اشریج و ارتباط متقابل بین عناصر اصلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
129 جنبه های مختلف مدیریت کسب و کار در بین دندانپزشکان عمومی شهر ساری (دریافت مقاله) اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور
130 چالشهای مدیریتی توسعه خوشه های کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
131 چرا تنوع و پویایی سیاست گذاری علم ، فناوری و نوآوری درارتقا تاب آوری ملی مهم است (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
132 حمایت های بیرونی در کسب و کار خانگی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
133 دریچه ای بسوی مکانیزم های خلق و استفاده از فرصت ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
134 رابطه بین قابلیتهای مدیریت دانش و انتقال فناوری در سازمانهای صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
135 رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان: نقش واسطهای نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
136 رابطه کارآفرینی زنان و قابلیت اشتغال در عصر دیجیتال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
137 رابطه مراکز رشد با شکل گیری سرمایه ی اجتماعی در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
138 رابطه، اثربخشی، اشتغال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
139 رقابت پذیری مهمترین ویژگی شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
140 روش AHP فازی بمنظور انتخاب کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
141 روش تحلیلی فازی برای انتخاب شراکت در شکل گیری شرکت مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
142 رویکردی آینده پژوهانه به فضای کسب و کار ایران در راستای افق 1404 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
143 سطح بندی متغیرهای مدل کسبو کارهای صنایع تبدیلی فراورده های کشاورزی شاهد تجربی: شرکت صنایع غذایی بهدانه میرود بابلسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
144 شناسایی عوامل تاثیرگذار و تاثیر پذیر درنظام ملی نوآوری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
145 شناسایی عوامل موثر بر بهبود عملکرد نظام ملی نوآوری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
146 شناسایی مشتریان هدف برای بهکارگیری استرا ت ژی بازاریابی مستقیم در بانک با استفاده از دادهکاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
147 شناسایی و ارزیابی کارکردهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه در زیست بوم نوآوری ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
148 شناسایی و تبیین تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
149 طراحی الگوی مناسب جانشین پروری در شرکت های صنعتی، مطالعه موردی: شرکت های بزرگ و متوسط شهرک صنعتی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
150 طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی معیارهای گرایش کارآفرینانه متقاضیان سرمایه گذاری خطرپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
151 طراحی محصول درکارآفریىی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
152 عوامل سوق دهنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی بینالمللی در ایران مطالعه تئوریکی تجربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
153 عوامل موثر بر موفقیت بازآفرینی دولت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
154 کارآفرینی و رقابت پذیری مهمترین ویژگیهای شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
155 کاربرد منطق فازی در بررسی نقش سرمایه فکری برریسک سیستماتیک (β) شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
156 کاهش دوباره کاری‌ها به کمک آنالیز AHP، در فرآیند تولید صابون شرکت تاژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
157 کسب و کارهای دانش بنیان و تولید پایدار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
158 مثلث اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش، بسترساز موفقیت در اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
159 مخاطره مالی کمتر در کسب و کارهای خانگی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
160 مدل ساختاری ابعاد اکوسیستم نوآوری در شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
161 مدل کسب و کار کارافرین با رویکردی جامع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
162 مدل معادلات ساختاری بلوغ کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاهی (شاهد تجربی: مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
163 مدلسازی ترافیک شهری با استفاده از سیستم های پویا مورد مطالعه :شهر شیراز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
164 مدیریت استراتژیک دانش از طریق چرخه زندگی سازمان در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
165 مدیریت استراتژیک ریسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
166 مدیریت سرمایه فکری در سایه مدیریت جهادی و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانیدر سازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
167 مربع نگاه سیستماتیک به SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
168 مزیت رقابیتی نوآوری، حلقه اتصال کارآفرینی و مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
169 مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی مبتنی بر نوآوری (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
170 مطالعه اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
171 مطالعه تئوریکی از نتایج تجربی تبلیغات و تأثیر آن بر مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی
172 مطالعه تئوریکی ازنتایج تجربی رابطه بین سنجش سرمایه فکری با بازدهی مالی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
173 مطالعه تئوریکی تجربی ارزیابی مدل های سنجش رضایت مشتری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
174 مطالعه تئوریکی تجربی بازاریابی سبز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
175 مطالعه تئوریکی تجربی تعارض کار خانواده و تاثیر آن برکارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
176 مطالعه تئوریکی تجربی چیسیتی و چرایی ارآفرینی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
177 مطالعه تئوریکی تجربی عوامل مؤثر بر توسعه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
178 مطالعه تئوریکی تجربی نقش تجاری سازی تکنولوژی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
179 مطالعه تئوریکی تجربی نقش کارآفرینی در بستر سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
180 مطالعه تئوریکی- تجربی ارتباط بین دانشگاه و صنعت A Theoretical Experimental Study of Relationship Between University And Industry (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
181 مطالعه تئوریکی- تجربی عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
182 مطالعه تطبیقی (مقایسه ای) کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در ارزیابی و انتخاب تامین کننده در زنجیره ی تامین مطالعه یی موردی:شرکت های تولیدی صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
183 مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزشعالی با استفاده از روشتحلیل پوششی دادهها (DEA) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
184 مطالعه تطبیقی استارتاپ ویکندهای ایران با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل
185 مطالعه تطبیقی استراژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و نابچابک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
186 مطالعه تطبیقی اقتصاد توسعه،بسترساز پیشبرد استراتژی و فن آوری نوین بانکداری الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
187 مطالعه تطبیقی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
188 مطالعه تطبیقی تاثیر مدیریت دانش بر روی مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
189 مطالعه تطبیقی تحقیق و توسعه در تدوین استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی شرکتهایکوچک و متوسط درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
190 مطالعه تطبیقی تحقیقات اقیانوس آبی در مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
191 مطالعه تطبیقی تحقیقات اقیانوس آبی در مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
192 مطالعه تطبیقی تحلیل ریسک پروژه های مدیریت ارتباط بامشتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
193 مطالعه تطبیقی تکنیکهای مدرن ارزیابی مدیریت ریسک بازارهای مالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
194 مطالعه تطبیقی جایگاه مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولدرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
195 مطالعه تطبیقی دیدگاههای کارآفرینی در رشته های علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
196 مطالعه تطبیقی رابطه بین بهره وری و اشتغال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
197 مطالعه تطبیقی رابطه بین بهره وری واشتغال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
198 مطالعه تطبیقی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
199 مطالعه تطبیقی رابطه بین مدیریت دانش و مولفه های فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
200 مطالعه تطبیقی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی بر بهره وری در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
201 مطالعه تطبیقی سیستمهای هوشمند (یاددهی- یادگیری) در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
202 مطالعه تطبیقی شاخصهای منابع انسانی نمونه موثربرکارآفرینی و رقابت پذیری سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
203 مطالعه تطبیقی ظرفیت های بخش تعاون درافزایش اشتغال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
204 مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر توان رقابتی شرکت ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
205 مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری CRM در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
206 مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر خوشه کسب و کار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
207 مطالعه تطبیقی عوامل موثر در ایجاد و توسعه کسب و کار دانش بنیان دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
208 مطالعه تطبیقی عوامل موثربرتجاری سازی تکنولوژی دردانشگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
209 مطالعه تطبیقی عوامل موفقیت برند در شرکتهای خدماتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
210 مطالعه تطبیقی فرصتشناسی، فرصتیابی، و فرصت سازی درشرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
211 مطالعه تطبیقی فیس بوک بعنوان یک نوآوری در کسب وکار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
212 مطالعه تطبیقی کارآفرینی در رشته‌های علمی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
213 مطالعه تطبیقی کارآفرینی در روستاها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
214 مطالعه تطبیقی کارآفرینی و رقابت پذیری بعنوان اهرم های اصلی توسعه درسازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
215 مطالعه تطبیقی محتوای آموزشهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در دانشگاههای منتخب دنیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
216 مطالعه تطبیقی مدل های کسب و کار الکترونیکی منتخب حوزه گردشگری ایران و جهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
217 مطالعه تطبیقی مقایسه مدل های خطی تجاری سازی فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
218 مطالعه تطبیقی مقایسه مدلهای خطی تجاریسازی فناوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
219 مطالعه تطبیقی نظام نوآوری فناورانه از دیدگاه دانشمندان منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
220 مطالعه تطبیقی نقش بانکداری الکترونیکی در رضایتمندی مشتریان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
221 مطالعه تطبیقی نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
222 مطالعه تطبیقی نقش تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
223 مطالعه تطبیقی نقش تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاهها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
224 مطالعه تطبیقی نقش عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
225 مطالعه تطبیقی نقش مدیریت کیفیت جامع وتاثیرآن بریادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
226 مطالعه تطبیقی نقش هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی کسب و کارهای خدماتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
227 مطالعه تطبیقی وضعیت های کسب و کار گردشگری در کشورهای مالزی و تایلند و ترکیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
228 مطالعه تطبیقی همزیستی صنعتی مبتنی بر شاخصهای کلیدی مشترک میان اکولوژی صنعتی، تولید پاک و پیشگیری از آلودگی (مطالعه بخشی: خوشههای صنعتی گلداستون استرالیا و ایستوری هامبر انگلستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
229 مطالعه تطبیقی هوشمندی رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
230 مطالعه چرخه مدیریت دانش و ایجاد کارکنان دانش مدار در بانکها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
231 مطالعه رابطه مدیریت دانش و رقابت پذیری مطالعه موردی: شهرک صنعتی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
232 مطالعه نظری نتایج تحقیقات تجربی خلاقیت و نوآوری در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
233 مطالعه نظری نتایج تحقیقات تجربی سبک های تفکر نوآوری در مدارس و سازمانهای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
234 مطالعه ی تطبیقی مدیریت ارتباط با مشتری درنظام بانکی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
235 معادله ساختری تبیین هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
236 مقایسه تئوریکی ـ تجربی از کاربردهای DEA در ارزیابی عملکرد سازمانها ـ An Experimental Theoretical Comparison of DEA Applications for organization Performance Appraisal (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
237 مقایسه تئوریکی ـ تجربی بهینه‌سازی خط مونتاژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
238 مقایسه تئوریکی - تجربی عوامل موثربررفتارهای شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
239 مقایسه تئوریکی تجربی سنجش نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
240 مقایسه تئوریکی فرآیند تجاریسازی تکنولوژی در دانشگاهها و صنعت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
241 مقایسه تئوریکی- تجربی تاثیر تحلیل پوششی دادهها بر ارزیابی عملکرد بانکها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
242 مقایسه تئوریکی– تجربی نتایج ارزیابی عملکرد سازمانها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
243 مقایسه مدلهای گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاههای اتریش و اسپانیا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
244 مقایسه ی تئوریکی تجربی آسی بشناسی مدیریت منابع انسانی در شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
245 منابع تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
246 نظام ملی نوآوری، رشد و پایداری (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
247 نقش اکوسیستم کارآفرینی بر تجاریسازی فناوری در دانشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
248 نقش جو سازمانی بر بهره وری در سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
249 نقش حقوق مالکیت فکری بر نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
250 نقش خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری شرکت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
251 نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی و اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
252 نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود محیط کسب و کار ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
253 نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
254 نقش سرمایه اجتماعی در نظام نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
255 نقش سرمایه اجتماعی در نوآوری خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
256 نقش صنعت مشاوره مدیریت در بهبود عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
257 نقش طراحی شهری در ارتقاء امنیت شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
258 نقش فن بازار در تجاری سازی دانش و فناوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
259 نقش گرافیک محیطی در ارتقاء اشتغال شهری با رویکرد ترغیب محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
260 نقش مدیریت استراتژیک در توسعه سرمایه انسانی سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
261 نقش مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر ایجاد مزیت رقابتی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
262 نقش مرکز رشد در بسترسازی دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
263 نقش مشارکت عمومی در سیاست گذاری علم و فناوری با تبیین رویکرد سه مرحله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
264 نقش مشاوره در بهبود عملکرد کسب وکارهای خانگی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
265 نقش ویژگیهای فردی کارآفرینان بر شکل‌گیری شرکتهای کوچک و متوسط در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
266 نقشه استقرار تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری - تفسیری ISM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
267 نگرشی نوین به ابعاد توسعه پایدار - بعد فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
268 نگرشی نوین درا بعاد توسعه پایدار بعد اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
269 نوآوری از دیدگاه نظریه ها و سبک های مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
270 نوآوری و رابطه آن با دانش ضمنی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
271 نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
272 نوع شناسی ارتباط کارافرینی سازمانی و فرصت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
273 نوع شناسی اصول طراحی شهری با رویکرد پیاده مداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
274 نوع شناسی بایدها و نبایدهای اجرای پیاده راه ها در شهرهای ایران شاهد تجربی: شهر رودسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
275 نوع شناسی تکنولوژی های صنعت 4,0 جهت استقرار در صنایع غذایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
276 نوع شناسی شاخص های موثر بر عملکرد سازمانی شرکت های مشارکتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
277 نوع شناسی شاخص های موثر در ارزیابی مکان یابی نیروگاه های زیست توده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
278 نوع شناسی عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری سازی در گیرنده تکنولوژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
279 نوع شناسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاران خطرپذیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
280 نوع شناسی کاربردهای تصمیم گیری چندمعیاره MCDA در تصمیم گیری های مالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
281 نوع شناسی مبانی و شاخصهای مطالعه تطبیقی آموزش های کارآفرینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
282 نوع شناسی مدلهای سنجش سرمایه فکری در سازمان ها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
283 نوع شناسی مراحل راه اندازی یک تجارت الکترونیک B2C (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
284 نوع شناسی وظایف مدیریت بحران درزلزله (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
285 نوع شناسی ویژگیهای مدیریت زنجیره تامین دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
286 نوعشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاران خطرپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
287 نوعشناسی معیارهای کیفیت زندگی در مراکز شهری (شاهد تجربی: شهریار استان تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
288 وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
289 یادگیری سازمانی رویکردی نوین از مدیریت استراتژیک (توسعه تناسب سازمانی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران