دکتر مهدی امیر سرداری

دکتر مهدی امیر سرداری استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین

دکتر مهدی امیر سرداری

Dr. Mahdi Amirsardari

استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سناریوهای تزریق فوم برای کنترل نسبت گاز به نفت در مخازن کربناته با ناهمگنی تراوایی: شبیه سازی فرآیند در یک بخش از مخزن نفتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 31، شماره: 3
2 تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
3 تعیین گونه های سنگی مخزنی بر مبنای داده های پتروفیزیکی و آنالیز ویژه مغزه در یکی از مخازن کربناته خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 6، شماره: 2
4 مدل سازی دینامیک تک چاهی به منظور مشخصه سازی مخازن هیدروکربوری: مطالعه موردی یکی از مخازن گازی جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادینهیدروکربنی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
2 اهمیت تعادل الکتریکی یون ها و مجموع جامدات محلول در ارزیابی نمونه های آب سازند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
3 تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
4 کاربرد روش جدید اغتشاش در تحلیل اطلاعات چاه آزمایی و تولید مخازن گازی (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
5 کاربرد روش جدید اغتشاش در تحلیل اطلاعات چاه آزمایی و تولید مخازن گازی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
6 نقش فضاهای باز در محیط شهری بر نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
7 نقش فضاهای سبز در ایجاد توسعه پایدار محیط شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران