دکتر محمدحسین جواری

دکتر محمدحسین جواری استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

دکتر محمدحسین جواری

Dr. Mohammad Hossein Javari

استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Autrui selon Lévinas et Blanchot (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 28
2 L’étude de l’art persan dans À la recherche du temps perdu (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 6، شماره: 2
3 La notion de Fantaisie dans L’Écume des jours de Boris Vian (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 3، شماره: 1
4 بازتاب شرق و کارکرد آن در آثار ولتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی پدیده اجتماعی «هنجارگسیختگی» و بازتاب آن در هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 3، شماره: 1
6 تحلیل تطبیقی «ققنوس» و «آلباتروس»؛ دو شعر از نیما و بودلر 1 (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 1
7 تحلیل تطبیقی «مسافر» و «سفر»؛ دو شعر از سهراب سپهری و شارل بودلر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 2، شماره: 3
8 تحلیل تطبیقی رمان های روبو و براهنی با محوریت قاعده "نظریه در داستان" و خلق "ابررمان" (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 15، شماره: 21
9 جستجوی مکان و خویشتن؛ بررسی داستان گل های زوال پاتریک مودیانو از منظر ژئوپوئتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 17، شماره: 24
10 خوانش سیاسی آثار گلشیری با رویکرد بینامتنیت با تکیه بر آینه های دردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 4، شماره: 7
11 ساختار اسطوره و زبان، ساختار خویشاوندی و زبان در مردم شناسی ساختاری کلود لوی استروس (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
12 طبقه بندی انواع ادبی از منظر نظریه پردازان مکتب رمانتیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 1، شماره: 1
13 مطالعه و بررسی تصویر شرق در آثار ویکتورهوگو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 1