ناصر برومند

 ناصر برومند

ناصر برومند

Naser Boromand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر گونه های مختلف میکوریزا بر غلظت عناصر غذایی، عملکرد بوته و خاصیت آنتی اکسیدانی نعناع فلفلی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
2 ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقه جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
3 بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک های مختلف و تأثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی خصوصیات میکرومرفولوژیک خاکها بر روی سطوح مختلف ژیومرفیک در پلایایرودبار جنوب (بخشی از اراضی منطقه جازموریان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
5 تاثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
6 مطالعه کانی شناسی رسی خاک های واقع بر سطوح مختلف ژیومرفیک در منطقهجبالبارز جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
7 هم دماهای جذب سطحی بور در خاک: اثرات نسبت جذب سطحی سدیم SAR)، PH محلول و قدرت یونی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشویی به منظور اصلاح خاک شور در استان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
2 آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر مایکوریز و سطوح مختلف مس بر برخی خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی گیاه شاهدانه (cannabis sativa) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر بی کربنات آب آبیاری بر غلظت روی توسط پایه های مختلف مرکبات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
4 اثر پوشش گیاهی بر برخی خصوصیات خاک در مناطق خشک، ساحل رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر تنش آبی بر رقم رافلمون در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
6 اثر تنش خشکی پلی اتیلن گلیکول 6000PEG بر میزان پرولین بذر مرکبات پایه درمنطقه جنوب کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر کیفیت میوه توتفرنگی طی انبارداری سرد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
8 اثر همزیستی گونه های مختلف قارچ میکوریز بر عملکرد، ظرفیت آنتی اکسیدانی و میزان کلروفیل گیاه دارویی نعناع فلفلی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
9 اثر همزیستی گونه های مختلف قارچ میکوریز بر میزان جذب عناصر در گیاه دارویی ریحان تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
10 اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 اصلاح یک خاک شور وسدیمی در استان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
12 افزایش کارایی بیوچار در حذف فسفر از محلول آبی پس از اصلاح با هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 بررسی اثر آللوپاتی ناگرد Cymbopogon Olivieri بر جوانه زنی و رشد ارزن Panicum Miliaceum (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
14 بررسی اثر آنتی اکسیدانی گیاه رزماری بر نگهداری مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 بررسی اثر بهبود دهندگی رشد خیار توسط استرینهای مختلف تریکودرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
16 بررسی اثر تنش خشکی پلی اتیلن گلیکول بر میزان قند محلول در بذر مرکبات پایه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر صفات مورفولوژیک بذر ارقام گریپ فروت ردبلاش ، پرتقال پاین اپل و پرتقال محلی در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی اثرات عنصر روی بر عملکرد و خصوصیات میوه توت فرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
19 بررسی اثرات مصرف همزمان عناصر فسفر و روی بر خصوصیات میوه و بوته توت فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
20 بررسی اثرات نانو ذرات مغناطیس بر تحمل به شوری گیاه کنجد رقم جیرفت (gl 13) در مرحله جوانه زنی و گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
21 بررسی اثرات نانو ذرات مغناطیس بر تحمل به شوری گیاه ماش سبز (رقم مهر) در مرحله جوانه زنی و گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
22 بررسی تاثیر تنش خشکی پلی اتیلن گلیکول PEG6000 بر صفات مورفولوژیک بذر مرکبات پایه منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی تاثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیک خیار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
24 بررسی تاثیر فشار باد تایر و نیروی وزن روی فشار تماسی بین چرخ و خاک ماسه ای با استفاده ازآزمونگر تک چرخ (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
25 بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی تاثیر نسبت سدیم تبادلی ESR) و درصد سدیم تبادلی ESP) بر سمیت بور محلول درخاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
27 بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر ترکیب کانی شناسی رسی خاک های منطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
28 بررسی تغییرات فشار تماسی بین چرخ و خاک رسی تحت تاثیر فشار باد تایر و وزن روی چرخ محرک با استفاده ازانباره خاک و آزمونگر تک چرخ (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
29 بررسی رابطه بین فسفر خاک، فسفر برگ و اسید فیتیک در گردو (مطالعه موردی: باغهای گردوی روستای بندرگردشگری واقع در استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
30 بررسی روند بیابان زائی به روش سنجش از دور در منطقه زرند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
31 بررسی روند تغییرات آنیون کلر در خاک شور و سدیمی از طریق مطالعه ستون خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
32 بررسی سطح تماس چرخ محرک با دو نوع خاک رسی و ماسه ای تحت عوامل وزن و فشار بادداخل تایر با نرم افزار اتوکد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
33 بررسی عملکردو خصوصیات میوه توت فرنگی کاماروسا تحت نسبت های مختلف فسفر در کشت گلخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
34 بررسی عوامل سمیت بور در خاکهای حاشیه رودخانه هلیلرود جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 بررسی واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به عنصر روی در خاک های سبک بافت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 بررسی واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به کود سولفات ری در خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 بررسی های مورفولوژیکی شش رقم گردو به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 بهینه سازی روش شمارش کروموزومی و تعیین سطح پلوئیدی در ژنوتیپ های ایرانی بادرنجبویه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
39 تاثیر ایندول بوتیریک اسید بر عملکرد و وزن تر و خشک کاهو تحت تنش آلومینیوم کلراید در سیستم کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 تاثیر ایندول بوتیریک اسید بر محتوای نسبی آب برگ ها، کلروفیل و ارتفاع کاهو تحت تنش آلومینیوم کلراید در سیستم کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 تاثیر سایه انداز تعدادی از گیاهان مرتعی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در منطقه ساردوییه جیرفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
42 تاثیر فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloe Vera) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 تاثیر کود ورمی کمپوست بر رها سازی روی در خاک گچی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
44 تاثیر مدیریت گلخانه بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
45 تاثیر مدیریت گلخانه بر روی برخی از عناصر غذایی و فلزات سنگین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
46 تاثیر مصرف کود فسفره در خاکهای آهکی با مقادیر متفاوت فسفر بومی بر عملکرد و جذب عنصر روی در گیاه خیار (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
47 تأثیر تنش خشکی پلی اتیلن گلیکولPEG بر میزان پرولین و قندمحلول بذر یک رقم گریپ فروت و دو رقم پرتقال در منطقه جنوب کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
48 تأثیر تیمارهای رطوبتی و کودی بر فرم های مختلف پتاسیم در مزرعه؛ منطقه مورد مطالعه دشت جیرفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
49 تأثیر تیمارهای رطوبتی و کودی بر فرمهای مختلف پتاسیم در آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
50 تحرک و تجزیه آفتکشها در خاکها و آلودگی منابع زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
51 تعیین تاریخ کشت مناسب کینوا رقم Titicacaدر منطقه کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
52 توفان های گرد و خاک و اثرات آنها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 تهیه نقشه شوری خاکهای منطقه شرق استان مازندران با استفاده ازتکنیک زمینآمار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
54 تهیه نقشه شوری، اسیدیته و فسفر خاک در اراضی کشاورزی منطقه جیرفت با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
55 جذب سطحی کروم بر روی دو نوع بیوچار حاصل از تجزیه گرمایی چوب کاج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
56 جذب منگنز توسط گیاه یونجه در خاک های گچی تحت تاثیر کابرد کمپوست و کود مرغی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
57 چالش های استفاده از کودهای شیمیایی در دشت جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
58 حذف فسفر از محلول آبی توسط هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
59 ریز ازدیادی گیاه دارویی خار مقدس (Cnicus benedictus) در شرایط in vitro (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
60 سازمانهای غیردولتی و توسعه توریسم در مناطق روستایی (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
61 سنجش از دور بقایای گیاهی سوزانده شده در مزارع با بهرهگیری از آنالیز جداسازی طیفی خطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
62 قشم ،توسعه گردشگری و چال شهای پیش رو (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
63 کاربرد سنجش از دور در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی (منطقه مورد مطالعه شهرستان بم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
64 کاربرد گشتاورهای خطی در براورد حداکثر سیل محتمل PMF در حوزه سدجیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
65 کانی شناسی رسی خاک های واقع بر یک ردیف پستی و بلندی در منطقه جبالبارز جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
66 گردشگری و تحلیل (S.W.O.T) در قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
67 گیاه پالایی مرغ پنجه ای در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
68 محور مقاله: حاصلخیزی خاک تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی رشد و غلظت آهن فعال پایه های مختلف مرکبات در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
69 مروری بر انواع روشهای اصلاح بیوچار و کاربرد آن در جذب آلایندههای آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
70 مروری بر مفاهیم مربوط به خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای قدیمی منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
72 مطالعه کیفیت آب آبیاری دشت جیرفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
73 مقایسه تأثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس گیاه داروئی ریحان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 مقایسه چند عصاره گیر عناصرکم مصرف خاک در خاک های آهکی استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
75 مقایسه روش های آبیاری بر روی عملکرد غده سیب زمینی در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
76 مقایسه روش های زمین آمار در ارزیابی کیفیت خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
77 مقایسه نتایج خاکشناسی بخشهای قدیمی و مرمتشده ارگ باستانی کنارصندل جنوبی در جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
78 نحوه تشکیل و طبقه بندی خاک های گچی منطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی