دکتر حسین ابراهیم آبادی

دکتر حسین ابراهیم آبادی استادیار دانشگاه

دکتر حسین ابراهیم آبادی

Dr. Hossein Ebrahim Abadi

استادیار دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش میان رشته ای در محیط های دانشگاهی با تاکید بر تجربه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
2 الگوی استفاده از اینترنت در طراحی برنامه های پس از مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
3 الگوی استفاده از اینترنت: محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 7
4 تأملی بر نسبت میان فناوری های اطلاعاتی با تغییرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 24
5 تحلیل آماری تاثیر جهانی شدن بر آموزش عالی در ایران
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۴.۴ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 38
6 تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 1
7 حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی و ارتباط آن با ابعاد مختلف فکری ایشان: با استفاده از مدل ایمره لاکاتوش (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 92
8 دانشگاه در چند دهه آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 3
9 رویکردی میان رشته ای به سبک زندگی با نگاهی به جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
10 شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 56
11 ظرفیت سنجی نظریات روابط بین الملل در عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (با تاکید بر نظریه سازه انگاری) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
12 مطالعه تطبیقی تاثیر فعالیت های بعداز مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های هوشمند و سنتی شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 4، شماره: 13
13 مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ویژگی ها، معیارها، واستانداردهای تولید محتوای الکترونیکی درفضای مجازی با تأکید برالگوی آموزش ویادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش محتوای ملی در فضای مجازی