دکتر امیرحسام حسنی

دکتر امیرحسام حسنی

دکتر امیرحسام حسنی

Dr. Amir Hesam Hassani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comprehensive Evaluation Optimal Ground Water Desalination Process with Membranes and Integrated Process Using AHP Method in Qom Province, Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 3
2 اثر برهم کنشی پراکسید هیدروژن ونانوفوتوکاتالیست های احتراقی در حذف مواد رنگزا از محیط های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 4
3 ارزیابی شرایط بهینه بهره برداری از بیوراکتور غشایی در تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 2
4 ارزیابی کارایی صافی های دو لایه ای در بهبود کیفیت آب در تصفیه خانه ی شهر آبادان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 3
5 ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از آنالیز کلاستر : (مطالعه موردی رودخانه قره سو، ایران ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 2
6 استفاده از میکروارگانیسم های احیاکننده یون های سولفات در تصفیه پساب اسیدی صنعتی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 1
7 امکان سنجی استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان در دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
8 امکان سنجی استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان در دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
9 Proposing an Index to Evaluate the Groundwater Quality Using “Multi-Criteria Decision Making” Approach and Analyzing the Spatial Distribution in Tajan Plain, Northern Iran (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 3
10 Seawater reverse osmosis membrane fouling causes in a full scale desalination plant; through the analysis of environmental issues: raw water quality (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
11 بررسی تصفیه پذیری شیرابه کارخانه کمپوست شرکت کود آلی گیلان با استفاده از فیلترهای بیهوازی ( با جریان رو به پایین و رو به بالا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
12 بررسی آثار بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی انار کرمان و کیفیت آب منطقه با استفاده از نمودارهای تشخیص کیفیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی آلودگی ناشی از تغییرات فیزیک وشیمیایی رودخانه سقز (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی آلودگی های ناشی از پمپ بنزین های سطح شهر تهران بر روان آب های سطحی اطراف پمپ بنزین ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
15 بررسی اثر ارتفاع، اندازه موثر و ضریب یکنواختی صافی های شنی نوع تند در حذف کدورت و باکتری های گروه کلی فرم در تصفیه خانه های آب تهران (مطالعه موردی: پایلوت تصفیه خانه آب شماره یک تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
16 بررسی اثر تغییرات اقلیم و کاربری اراضی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی منطقه لنجانات با تلفیق ANFIS و WEAP (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 2
17 بررسی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی آبخوان ها در استان یزد(مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 2
18 بررسی اثرات فاضلاب پالایشگاه بر منابع آب سطحی (مطالعه موردی : پالایشگاه نفت پارس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
19 بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر آبخوان دشت هشتگرد (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
20 بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
21 بررسی ایزوترم جذب گرافن اکساید اصلاح شده توسط دندریمرهای آلی برای حذف سم بوتاکلر از محیط آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 1
22 بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نفتالین از محلول های آبی توسط نانوتیوب های کربنی چند جداره (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 1
23 بررسی پارامترهای کمی وکیفی فاضلاب های بیمارستانی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
24 بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلول های آبی با نانوذرات آهن – کیتوزان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 4
25 بررسی پتانسیل نشت فلزات سنگین و خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 64
26 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر راندمان حذف COD از منابع آب در سیستم تصفیه اربال (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی تاثیرکاربری کشاورزی بر میزان غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدلسازی ریاضی براساس معادلات رگرسیونی (مطالعه موردی: دشت ری) (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
28 بررسی تأثیر سموم دفع آفات کشاورزی بر کیفیت آب شرب چاههای محفوره روستاهای شمیرانات (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
29 بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 4
30 بررسی تغییرات سولفات در منابع آب شرب زیر زمینی شهر یاسوج و تهیه نقشه کیفی آن با ابزار GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
31 بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت های شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
32 بررسی توانایی صدف Dreissena polymorpha در کاهش غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری (سیستم باز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 1
33 بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیرمستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 61
34 بررسی حذف آنتی بیوتیک فلومکوئین از محیط های آبی سنتتیک با استفاده از فرایند US/Fe-doped TiO۲ (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 4
35 بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
36 بررسی حذف فلز نیکل از آب توسط جاذب الکترولیسی آلومینای نانولیفی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 2
37 بررسی روشهای تصفیه پساب صنایع تولید ورق قلع اندود و گالوانیزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
38 بررسی شیوه ها و روشهای کاهش آبهای به حساب نیامده : مطالعه موردی شهر سی سخت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 56
39 بررسی علمکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی ( SBR ) در تصفیه پساب های صنعتی حاوی فنل سولفونیک اسید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 2
40 بررسی عمل کرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه ی آب آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
41 بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
42 بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
43 بررسی عملکرد زیولیت های طبیعی در کاهش میزان شوری آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
44 بررسی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب صنایع نساجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
45 بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه های تولید فرآورده های لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 2
46 بررسی عملکرد سیستم غشایی نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از فاضلاب های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 2
47 بررسی عملکرد سیستم لجن فعال با بستر ثابت در حذف فلزات سنگین کرم، نیکل، سرب از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 53
48 بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
49 بررسی عملکرد فرایند انعقاد الکتریکی در حذف هم‌زمان نیترات و فسفات از آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 5
50 بررسی عملکرد نانو جاذب اکسید قلع اصلاح شده در حذف آلاینده های نفتی از آب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 3
51 بررسی عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلی فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
52 بررسی عملکرد هیبرید نانوفیلتراسیون و جذب سطحی در کاهش بار آلودگی فاضلابهای با بار آلودگی بالا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
53 بررسی فرآیند تقطیرغشایی جهت تصفیه تکمیلی پساب پالایشگاه نفت بندرعباس به منظور استفاده مجدد در صنعت (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 3
54 بررسی قابلیت جذب کامپوزیت نانوالیاف پلی اکریلویتریل-اکسیدآهن عامل دار شده با 2-آمینو3- متیل-1- هگزانتییل در حذف یون توریم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
55 بررسی کارایی پایلوت مستغرق غشایی (MSR) در حذف کدورت از آب با استفاده از منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید به همراه کمک منعقدکننده های پلی الکترولیت و آهک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 4
56 بررسی کارایی پیل نمک زدای میکروبی بیوکاتدی به طور هم زمان در فرآیند نمک زدایی و تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 2
57 بررسی کارایی جذب نانوکامپوزیت کیتوزان مغناطیسی-متالیک گرانوله شده در حذف آنیون های مزاحم از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 1
58 بررسی کارایی گیاه ریحان در حذف فلز جیوه از محیط‌های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 3
59 بررسی کارایی نانو ذرات آهن صفر (nZVI) در حذف سفالکسین از پساب دارویی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
60 بررسی کارایی نانو لوله های کربنی چند دیواره در حذف هیدروکربن های نفتی از محیط آبی (مطالعه موردی نفتالین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 3
61 بررسی کیفیت و کمیت فاضلاب های صنایع غذایی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب (مطالعه موردی :کارخانه مینو- خرمدره) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 1
62 بررسی میزان آرسنیک در آب شرب: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
63 بررسی میزان آفت کش آترازین در زهاب های کشاورزی و منابع آبی رودخانه کارون و دز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 3
64 بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
65 بررسی میزان فلزات سنگین (روی، مس، سرب و کادمیوم) در رودخانه آبشینه همدان (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 4
66 بررسی میزان فلزات سنگین (کادمیوم، کروم، نیکل، سرب، روی) در منابع آب زیرزمینی شهرستان اسلامشهر و تهیه نقشه پراکنش آن در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
67 بررسی میزان مواد نفتی حل شده در آبخوان زیر پالایشگاه نفت تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
68 بررسی نحوه حرکت آلاینده های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر در رسوبات مجاور رودخانه جاجرود با استفاده از انجام آزمایش عملی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
69 بررسی و ارزیابی میزان یون فلوراید در چاههای آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دماوند و پهنه بندی آن در محیط GIS با استفاده از شاخص DMF (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 4
70 بررسی وضعیت آب رودخانه های کرج و جاجرود جهت مصارف تفرجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
71 بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 1
72 بررسی وضعیت لایه بندی حرارتی در مخزن اول چاه نیمه در راستای مدیریت کیفی منابع آب در دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 4
73 بهینه سازی چندهدفه و مدیریت تخصیص پساب تصفیه شده به منظور آبیاری فضای سبز شهری (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 59
74 بهینه سازی حذف نیتروژن از فاضلاب مصنوعی از طریق حذف مرحله نیترات زایی از یک راکتور بیوفیلمی بستر ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
75 بهینه سازی فرایند هیبریدی سونوپراکسون کاتالیستی در حضور کاتالیست اکسید روی-اکسید آهن جهت تصفیه فاضلاب نفتی به روش طراحی ترکیب مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 3
76 پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر منابع آب با رویکرد محاسبه ضریب تعدیل - مطالعه موردی: دشت لنجانات (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 117
77 تاثیر باران های اسیدی بر روی محیط زیست و آثار باستانی تخت جمشید (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
78 تاثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 2
79 تامین اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شبکه فاضلاب توسط نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
80 تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
81 تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 1، شماره: 4
82 تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
83 تعیین پتانسیل تشکیل تری هالومتان ها در تصفیه خانه آب سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
84 حذف آنتی بیوتیک سفازولین با استفاده از رزین پلی انیلین-پلی اتیلن گلایکول از محیط آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 2
85 حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
86 حذف علف کش‌های 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید و متیل کلرو فنوکسی استیک اسید از محیط‌های آبی با استفاده از نانوجاذب مغناطیسی پلیمردار (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 13، شماره: 1
87 دستورالعمل طراحی برکه های تبخیری به منظور دفع مواد زاید خطرناک مایع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
88 سنتز نانو ذرات اکسید آهن هماتیت با سطح اصلاحی جدید برای حذف سرب از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 2
89 سنتز نانوذراتFe3O4 اصلاح شده با دندریمرهای پرشاخه برای حذف آنتراسن از آب های آلوده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 6
90 سینتیک حذف ازت و فسفر از فاضلاب شهری توسط رآکتور ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با بستر ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 4
91 طبقهبندی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست (مطالعه موردی: دشت ری) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
92 طراحی الگوی تابآوری با رویکرد ارزشآفرینی در مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 4
93 عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب روستایی به روش تالاب مصنوعی در حذف ازت و فسفر از فاضلاب (مطالعه موردی : روستای مراد تپه) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
94 عملکرد فرایندهای میکروفیلتر اسیون و اولترافیلتر اسیون در استفاده مجدد از آب شستشوی معکوس فیلتر های شنی تصفیه خانه های آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
95 کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در کاهش اسید هیومیک با غلظت های بالا از محلول آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
96 کارایی نانو لوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 115
97 کاربرد اولترافیلتر، اشعه فرابنفش و ازن در تصفیه ثالثه پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 5
98 کاربرد سامانه های اطلاعات مکانی در پهنه بندی کیفی آب رودخانه گدارخوش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 1
99 کاربرد کربن فعال در حذف رنگ پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
100 کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای بهینه سازی حذف اورتو زایلن از آب توسط روش رویه پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 1
101 کاربرد نرم افزار Aq.QA دربررسی کیفیت وتعیین مشخصات شیمیایی منابع آب زیرزمینی (مطالعه روستاهای دشت سنقر،کرما نشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
102 گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین ناشی از فاضلاب شهرک صنعتی اشتهارد توسط گیاهان بومی و مرتعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
103 مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 7، شماره: 4
104 مدیریت زیست محیطی لجن فاضلاب تصفیه خانه بهداشتی (جامدات زیستی) به منظور تولید کمپوست و مقایسه آن برای جایگزینی با کودهای شیمیایی رایج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 16، شماره: 3
105 مطالعه برخی ریز مغذی های موجود در ورمی کمپوست تولیدی از لجن فاضلاب شهری(شهرک مسکونی نساجی قائم شهر) با استفاده از کلش برنج در مقایسه با استاندارد های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 11
106 مقایسه تاثیر جریان روبه بالا و روبه پایین بیوراکتورهای متوالی بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
107 مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
108 مقایسه عملکرد پلی آلومینیوم کلراید (PACl) و فریک کلراید (FeCl3) در حذف کدورت و مواد آلی منابع آب ، مطالعه موردی : رودخانه کرج ، تصفیه خانه آب شماره 2 تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
109 مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
110 مقایسه عملکرد منعقدکننده ها با شرایط انعقاد پیشرفته در حذف کدورت و موادآلی در رودخانه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 55
111 مقایسه عملکرد نانولوله های کربنی چند جداره و کربن فعال حاصل از پوست نارگیل در حذف نفتالین از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 2
112 مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
113 مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و مگنافلاک ( LT25) به عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت آب (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب شماره یک جلالیه) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
114 نیترات زدایی از آب چاه های شرب با دنیتریفیکاسیون هتروترفیک با منبع کربنی اسید سیتریک و ازن زنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adsorption of Hydrocarbons Using Synthetic organic sorbent materials for oil/water separation and Spill cleanup: A review (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
2 Assessment of Adsorptive Behavior of Mineral Nano-adsorbent in Oil Spill Cleanup (Equilibrium and Kinetic Studies) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
3 Assessment of Adsorptive Behavior of Natural clays in Oil Spill Cleanup (Equilibrium and Kinetic Studies) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
4 آنالیز کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Aq.QA مطالعه روستاهای دشت سنقر کرمانشاه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 اثر نوع منبع کربن بر بازدهی حذف نیتروژن از فاضلاب صنعتی با نیتروژن بالا در رآکتورهای بیوفیلمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
6 ارتباط خشکسالی و تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر لواسان از نظر مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
7 ارزیابی اثرات زیست محیطی درمکان دفن زباله کلانشهر قم با توجه خاص براعمال GIS (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 ارزیابی شرایط بهینه بهره برداری از بیوراکتور غشایی در تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
9 ارزیابی عملکرد پیش ازن زنی و انعقاد و لخته سازی برای تصفیه فاضلابهای بیمارستانی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 ارزیابی عملکرد صافی چکنده در حذف پارامترهای کیفی فاضلاب و تاثیر هوادهی برراندمان حذف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
11 ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص مقایسه ای مصرف ویژه انرژی SPC در تصفیه خانه های فاضلاب خانگی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 ارزیابی فرایند هضم هوازی بر روی لجن مخلوط تصفیه خانه غرب اهواز- در مقیاس ناپیوسته (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
13 ارزیابی کمیت و کیفیت فاضلاب شرکت ملی حفاری ایران جهت شناسایی آلودگی منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
14 استفاده از بیوراکتور غشایی صفحه ای (Flat sheet-MBR) در تصفیه فاضلاب شهری اصفهان - تصفیه خانه جنوب (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
15 استفاده از تصفیه حرارتی -قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 استفاده از گیاه وتیوربه جای گیاه نی در سیستم وتلند مصنوعیدر تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان جهت کاربردهای صنعتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
18 امکانپذیری حذف سرب از لجن های حاصل از سیستم های تصفیه کننده هوا بوسیله فن آوری الکتروکینتیک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
19 اندازه گیری میکرو آلاینده های دیکلو فناک و ایبوپروفن درفاضلاب ورودی و خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و بررسی عملکرد سیستم در کاهش آنها مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
20 Investigation of arsenic removal from water using activated carbon produced from agricultural wastes (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
21 Potential for bioremediation of petroleum hydrocarbons in contaminated sites: A review (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE
22 The basic Methods for oil spills recovery (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
23 The Corrosion Problems in Oil and Gas Industry and Protection Technology (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
24 Utilizing the Low Cost Adsorbents for the Removal of Oil Spills from Seawater (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
25 بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات وپهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی بانرم افزار GIS (مطالعه موردی، دشت سنقر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
26 بررسی اثر ازن زنی قبل و بعد از فرآیند انعقاد و لخته سازی در کاهش بار آلودگی شیرابه زباله (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
27 بررسی اثر بارگذاری هیدرولیکی راکتورهای USBF در تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی اثر شدت آلایندگی فاضلاب های صنعتی بر عملکرد راکتورهای USBF (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 بررسی اثرات درجه حرارت و PH در تشکیل تری هالومتان ها در تصفیه خانه آب سنندج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
30 بررسی اثرات فاضلاب صنایع بر میزان فلزات سنگین چاههای آب شرب (مطالعه موردی:روستاهای تابعه شهرستان ری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
31 بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نفتالین از محلولهای آبی توسط نانوتیوبهای کربنی چند جداره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
32 بررسی TDS، EC ، کلرور و سدیم چاههای آب شرب شهر تربت حیدریه و تهیه مدل کیفی در محیط GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی پراکنش فلوراید در منابع آب زیرزمینی و آنالیزکیفیت شیمیایی منابع آب بانرم افزار Aq.Qa ) دشت سنقر) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
34 بررسی تاثیر فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب (AOP) بر حذف محصولات آرایشی و بهداشتی و داروها (PPCPs) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
35 بررسی تصفیه پذیری شیرابه حاصل از محل های دفن بوسیله ممبران فیلتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
36 بررسی تغییرات زمانی و اثر خشکسالی بر میزان غلظت نیترات منابع آب زیرزمینی شهر فیروزکوه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
37 بررسی توانایی صدف (Zebra mussel) Dreissena polymorpha در کاهش غیر مستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب (سیستم بسته) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی جاذب های نفتی همراه با معرفیو بررسی عملکرد مواد جاذب نوین درپاکسازی آلودگی های نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
39 بررسی جنبه های مدیریت، دفع و بازیافت ضایعات لبنی در استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 بررسی حذف نیترات از آب با استفاده از کربن فعال و زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به روش جذب سطحی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
41 بررسی روشهای حذف جلبک از برکه های تثبیت جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
42 بررسی روند تغییرات نیترات و کل جامدات محلول در آبهای شرب زیرزمینی دشت همدان – بهار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
43 بررسی ساختاری و لزوم تدوین شاخص کیفیت آب در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 بررسی علل و انواع انسدادها در مشبک های لوله جدار و راه کارهای بازیافت چاه ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 بررسی عملکرد رآکتور ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با بستر ثابت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب سنتتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
46 بررسی عملکرد رآکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه فاضلابهای صنعتی حاوی فلزان سنگین نیکل ، کروم و سرب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
47 بررسی عملکرد سیستم اکسیداسیون پیشرفته فنتون درتصفیه فاضلاب با بار آلودگی بالا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
48 بررسی عملکرد سیستم تصفیه خانه فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ ایران - چوکا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
49 بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه تولید فرآورده های لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
50 بررسی عملکرد فرآیند الکتروکواگولاسیون درحذف فلزات سنگین سرب،کادمیوم و کروم ازآب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
51 بررسی عملکرد لجن بیولوژیکی برگشتی در راندمان واحدهای انعقاد ولخته سازی تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی (حذف رنگ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
52 بررسی عملکرد نانوذرات نقره ثابت شده برروی کربن فعال و پلی پروپیلن درحذف مواد آلی و آلودگی میکروبی آب تولیدی مجتمع پتروشیمی فجر به طور همزمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
53 بررسی عملکرد و کاربرد زئولیت در رفع آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
54 بررسی عملکردسیستم تصفیه خانه فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ ایران - چوکا (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
55 بررسی فرایند خودپالایی رودخانه بشار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
56 بررسی کارآیی منعقدکننده پتاسیم فرات( 6) در مقایسه با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب( رودخانه بهمنشیر) روستاهای آبادان (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
57 بررسی کارایی بیورآکتور غشایی(MBR)از نوع صفحه ای در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری تصفیه خانه جنوب اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
58 بررسی کارایی دستگاه های آب شیرین کن خانگی در سطح شهر اهواز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
59 بررسی کارایی سیستمهای هیبرید بیهوازی - هوازی در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 بررسی کارایی نانوذره اکسید روی در حذف رنگ Cat Blue 41 در محیط مایی با استفاده از فرایند US و US/H2O2 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
61 بررسی کارایی واحدهای تغلیظ، هضم هوازی و آبگیری در تصفیه لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
62 بررسی کاربرد نانو جاذب ها در پاکسازی آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
63 بررسی کاهش حجم لجن های بیولوژیکی در تصفیه خانه های شهری و صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
64 بررسی کاهش لجن مازاد بیولوژیکی درسیستم لجن فعال توسط اکسیداسیون بخشی از لجن توسط فنتون (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
65 بررسی کمی شاخص های خورندگی و رسوب گذاری بر منابع آب شرب شهرستان ورامین (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
66 بررسی کیفی چاه های آب شرب روستاهای شهرستان ورامین و ارائه مدل کیفی در محیط GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
67 بررسی مدل های سینتیکی جذب کبالت 60 بر روی نانو ذرات هماتیت سنتز شده به روش هیدروترمال با سطح اصلاحی جدید (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
68 بررسی مشکلات تدوین شاخص کیفیت آب در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
69 بررسی مشکلات ناشی ازخوردگی درشبکه های توزیع آب آشامیدنی (مطالعه موردی شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
70 بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی شهر زنجان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست
71 بررسی نوع ومیزان فلزات سنگین منبع آب شرب صنعت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
72 بررسی و ارزیابی مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
73 بررسی ومقایسه عملکرد فرایند الکتروکینتیک در حذف سرب از خاکهای رسی و لجنهای شیمیایی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
74 تاثیر تصفیه تكمیلی فاضلاب بیمارستانی از منظر شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
75 تاثیر شرایط محیطی بر رزینهای تبادل یونی کاتیونی درحذف کروم ، مس ، آهن از آب در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
76 تصفیه بی هوازی فاضلابها (UASB) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
77 تصفیه پسابهای صنعتی حاوی فنل با استفاده از راکتورهای بی هوازی با بستر ثابت و بهره گیری از جریانهای رو به بالا و رو به پایین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
78 تعیین پارامترهای آلودگی و تصفیه پذیری فاضلاب کارخانه قند شاهرود (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
79 تعیین پارامترهای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در مناطق سردسیرکشور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
80 تعیین پتانسیل خوردگی درشبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهواز با کاربرد شاخص (EPA) قانون سرب ومس (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
81 تعیین عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب شرکت ملی حفاری ایران و مقایسه با استانداردهای ملی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
82 تعیین مشخصات فیزیکوشیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان ورامین و مقایسه آن با استانداردهای ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
83 تعیین میزان کارایی فرایند آناماکس اکسیداسیون بیهوازی آمونیوم درراکتور بستر ثابت برای حذف آمونیوم و کربن آلی از شیرابه زباله شهری درمقیاس پایلوت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
84 تعیین و تکثیر گونه های غالب باکتریای به منظور حذف ترکیبات نفتی پس از آب خروجی واحد نمک زدایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
85 تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی چاه های آب شرب شهرستان ری با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
86 تقلیل یا حذف میزان دترجنت از فاضلاب صنعتی یکی از صنایع خودروسازی و استاندارد سازی آن (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
87 تولید الکتریسیته زیستی از فاضلاب سنتتیک با استفاده از پیل سوختی میکروبی در حضور واسط ههای متیلن بلو و نوترال رد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
88 چارچوب تدوین شاخص کیفیت آب (WQI) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
89 حذف اتیل بنزن و پارازیلین از محلولهای آبی توسط نانومونت موریلونیت اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
90 حذف بنزین و تولوئن از محلولهای آبی توسط نانو مونت موریلونیت اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
91 حذف رنگ از فاضلاب کارخانه نساجی به روش فتواکسیداسیون شیمیایی پیشرفته (UV/H2O2) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
92 حذف مس از آب ها و پساب ها با روش نانو فیلتراسیون (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
93 روند تغییرات اکسیژن محلول رودخانه بشار در اثر تخلیه پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
94 رویکردی نوین در تصفیه پساب سیاه و امکان سنجی استحصال بیوگاز از آن مطالعه موردی در منازل سازمانی شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
95 سنتز نانو ذرات آهن به منظورحذف سرب از محیطهای آبی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
96 شرایط بهره برداری و ارزیابی تصفیه خانه فاضلاب ( با فرایند صافی چکنده ) مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب بهبهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
97 شناسایی،اندازه گیری وکنترل عوامل ایجاد فولینگ کلوییدی در ممبرانهای سیستم اسمزمعکوس مطالعه موردی: واحد تصفیه آب پتروشیمی فجر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
98 کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون درکاهش اسید هیومیک با غلظت های بالا از محلول آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
99 کمینه سازی مصرف آب و بهینه سازی تصفیه فاضلاب کارخانه قند بیستون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
100 کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی استان کرمانشاه وارائه مدل کیفی آب با نرم افزار GIS(مطالعه موردی روستاهای شهرستان سنقر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
101 مدل روند تغییرات کیفیت آبخوان زیر زمینی دشت کازرون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
102 مدل سازی کیفی آبهای زیر زمینی دشت خوی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
103 مدل سازی کیفی آبهای زیرزمینی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهرستان شهریار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
104 مدلسازی کیفی آبهای زیرزمینی دشت خوی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
105 مدیریت و ارزیابی ریسک بهداشتی و محیط زیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندر عباس به روش FMEA (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
106 مروری بر فناوری نانو بیوکاتالیستی پیشرفته بر پایه اکسید گرافن در حذف آلاینده های ویژه فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت
107 مطالعه امکان پذیری حذف فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم از محیط های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با کایتوسان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
108 مطالعه و بررسی کیفی فاضلاب صنایع بسته بندی و کشمش پاک کنی مطالعه موردی شرکت شبنم صحرا (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
109 مقایسه تغییرات اندیس های خوردگی درشبکه توزیع آب آشامیدنی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
110 مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
111 مقایسه دومدل Kriging و Splines در بررسی کیفیت آب شرب ساکنین روستاهای شهرستان ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
112 مقایسه روشهای بررسی خوردگی درشبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهواز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
113 مقایسه عملکرد لاگون های هوادهی و برکه های تثبیت تصفیه فاضلاب شهر مشهد در حذف ازت و فسفر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
114 مقایسه کارایی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقد کننده های آلوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
115 مقایسه کارایی رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) و رآکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی (SBBR) در تصفیه فاضلاب صنعتی با غلظت آمونیوم بالا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
116 مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و مگنوفلاک به عنوان کمک منعقدکننده به همراه سولفات آلومینیوم در حذف کدورت ازآب خام (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست