دکتر پیمان عباسیان

دکتر پیمان عباسیان استاد مدعو دانشگاه آزاد و دانشگاه آموزش عالی کشور ،دانشگاه مجازی المصطفی قم سرپرست کل پژوهشگاه سازمان حقوقدانان بدون مرز

دکتر پیمان عباسیان

Dr. Peyman Abbasiyan

استاد مدعو دانشگاه آزاد و دانشگاه آموزش عالی کشور ،دانشگاه مجازی المصطفی قم سرپرست کل پژوهشگاه سازمان حقوقدانان بدون مرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تضمین های ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق معاصر دوره: 6، شماره: 12
2 چالش های قانونی گردشگری در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق در ادیان دوره: 1، شماره: 1
3 حقوق بیماران تی اس (ترنس سکشوال) بعد از تغییر جنسیت در قانون ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معارف علوم انسانی و علوم اسلامی دوره: 1، شماره: 1
4 ضرورت پرداخت نفقه به اقارب در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق معاصر دوره: 6، شماره: 14
5 مبانی نظام تعدد قاضی در رسیدگی های کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق معاصر دوره: 6، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احکام فقهی گردشگری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 بررسی منشور حقوق شهروندی در حقوق خصوصی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
3 بررسی وقوع جرایم علیه اشخاص با توصیف سایبری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
4 تضمین های ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
5 تعهدات و تکالیف حکومت اسلامی در قبال حفظ و حمایت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های حقوق،علوم سیاسی و مسئولیت حقوقی کادر درمانی
6 تعیین قانون حاکم بر ماهیت داوری در فرض عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در داوری های بین المللی در قوانین ماهوی و حل تعارض ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
7 تهدید و خطرهای جانی در قانون مجازات اسلامی ایرا ن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
8 جایگاه شروط ضمنی در تفسیر قراردادها در رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
9 جایگاه مخازن مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
10 حقوق بیماران تی اس (ترنس سکشوال) بعد از تغییر جنسیت در قانون ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
11 دایرۀ شمول قاعدۀ درء در تعزیرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
12 رفتار دولت ها به منظور رعایت الزامات حقوق بین الملل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
13 ضرورت پرداخت نفقه به اقارب در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی با موضوع تحول در علوم انسانی
14 قابلیت انتساب اکراه در حدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
15 کاربرد علم اصول فقه در تفسیر قانون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
16 مبانی نظام تعدد قاضی در رسیدگی های کیفری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
17 مبانی نظام تعدد قاضی در رسیدگی های کیفری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی با موضوع تحول در علوم انسانی
18 مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نسل سوم حقوق بشر با رویکردی بر حق بر صلح ملتها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
19 نقش شبکه های مجازی در ارتکاب جرایم امنیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
20 نگاه فقهی نوین نسبت به جنگ های سایبری بین دولت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری