کیومرث کلانتری

 کیومرث کلانتری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

کیومرث کلانتری

kiomars Kalantari

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.