محسن آرمین

 محسن آرمین

محسن آرمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری سیستم های رودخانه ای در حوضه رودخانه جراحی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
2 ارزیابی کارآئی شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر لیکک، استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
3 بررسی تغییرات یورودینامیک به دنبال تزریق داخل مثانه ای سم بوتولینیومA دربیماران مبتلابه میلوپاتی ناشی از HTLV1 مبتلا به مثانه بیش فعال مقاوم به درمان دارویی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 2
4 بررسی قابلیت توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از استراتژی تصمیم گیری AHP-OWA (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
5 پیش بینی تغییرات کاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 2
6 سیدمرتضی و استفاده از علوم زمانی در تفسیر قرآن (دریافت مقاله) دو فصلنامه اسلام پژوهی دوره: 4، شماره: 4
7 مدیریت جامع پایش خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات پتانسیل فرسایش و رسوب در محیطهای دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
2 ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای (RBV )در حوضه رودخانه جراحی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای RBV در حوضه رودخانه جراحی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
4 ارزیابی سرانه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 استخراج شاخص های توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
6 اصول، معیارها و شاخص های گردشگری طبیعت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
7 انواع سازه های بیولوژیک کنترل فرسایش خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 برآورد تدثیر تغییرات پوشش جنگلی بر ذخیره و نگهداری آب در سه دهه آینده (2039-2013) (مورد مطالعه: حوضه رودخانه بشار در منطقه بویراحمد مرکزی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 برآورد دبی اوج سیل در دوره بازگشت های مختلف با استفاده از روش های تجربی در حوزه آبخیز شهری مادوان در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری مصنوعی نیم دایره ای بر روی عمق ثانویه در کانال های با شیب معکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 بررسی تغییرات توسعه شهر لیکک با استفاده از تصاویر تاریخیGoogle Earth (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
12 بررسی جوامع زیستی تالاب برم الوان در استان کهگیلوبه و بویر احمد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
13 بررسی رابطه دبی آب و دبی رسوب با استفاده از آمار طولانی مدت یستگاههای هیدرومتری (مطالعه موردی: رودخانه های چالوس و هریجان در استان مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 بررسی مدیریت رواناب شهری با ارائه بهترین راهکارهای مدیریتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
15 پهنه بندی تغییرات مکانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش های قطعی و زمین آماری (مطالعه موردی: دشت چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
16 تعیین اثر شیب دامنه، تداوم باران و بافت خاک در مقدار فرسایش خاک با استفاده از باران ساز مدل FEL3 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
17 تعیین مناسب ترین توزیع فراوانی حداکثر بارش 24 ساعته در ایستگاه های باران سنجی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 جایگاه آبخیزداری در قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 رابطه بین عامل فرسایش پذیری K و برخی عوامل فیزیکی خاک در خاک های لسی استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
20 سازوکارهای مشارکت فعال جوامع محلی در پروژه های سدهای کوتاه چند منظوره (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
21 شبکه خودکار مارکف ابزاری کارا و موثر برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
22 فرصت ها و چالش های توسعه اکوتوریسم از منظر توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
23 محدودیت های اندازه گیری عامل فرسایش پذیری K در معادله USLE در خاک های رسی و بهبود محاسبه آن مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 مشارکت مردمی در طرح های حفاظت آب و خاک ضامن توسعه پایدار حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
25 معرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
26 معرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
27 معرفی ورم افزار SWAT به عنوان مدل شبیه سازرواناب ورسوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
28 مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوبات بار معلق رودخانه های هریجان و هنیسک در حوضه چالوس رود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
29 مقایسه معیارهای کاربری فضای سبز شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد با معیارهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 نقش پدافند غیرعامل در امنیت زیرساختهای تامین، تصفیه و توزیع آب شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
31 نگاهی به موضوع بهره وری آب در قوانین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت