دکتر یعقوبعلی برجی

دکتر یعقوبعلی برجی عضو هیات علمی جامعت المصطفی

دکتر یعقوبعلی برجی

Dr. Yaqub Ali Borji

عضو هیات علمی جامعت المصطفی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سیر تحول جایگاه عقل در استنباط از شیخ مفید تا شهید اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 93، شماره: 1
2 بررسی فقهی تربیت کودک از منظر روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 7، شماره: 13
3 بررسی نوآوری‎های شهید صدر در جمع عرفی* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 96، شماره: 1
4 بررسی نوآوری‎های شهید صدر در جمع عرفی* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 93، شماره: 1
5 جایگاه اذن ولی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 1400، شماره: 2
6 خمس، حق مالی منصب امامت* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 93، شماره: 2
7 رفتار سیاسی فقهای دوره میانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 4، شماره: 2
8 روش نقد آرای اجتهادی * (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 93، شماره: 2
9 سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 2، شماره: 2
10 سیر تحول اصول فقه عملیه و نقش وحید بهبهانی و شیخ انصاری در آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 93، شماره: 2
11 سیر تحول عدم حجیت خبر واحد و نقش ابن ادریس در آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 93، شماره: 1
12 ضرورت پیرایش اصول فقه از مباحث زائد* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 93، شماره: 2
13 قربانی در حج تمتع (دریافت مقاله) مجله میقات حج دوره: 5، شماره: 20
14 کاشف یا ناقل بودن اجازه در عقد فضولی از دیدگاه فقه و حقوق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 92، شماره: 1
15 مبانی فقهی تقنین در حکومت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 1401، شماره: 1
16 ملاک شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 16
17 منطق استنباط حکم روش های تدریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 8، شماره: 16
18 نقش بلوغ در مسئولیت کیفری دختران در فقه امامیه و قوانین کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 98، شماره: 2
19 ولایت فقیه از نگاه فقیهان آغاز عصر اجتهاد (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 9، شماره: 34