دکتر رضوان احمدی پیام

دکتر رضوان احمدی پیام عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

دکتر رضوان احمدی پیام

Dr. Rezvan Ahmadipayam

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامه بایسنقری و شاه طهماسبی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 4
2 تحلیل ساختار فرش‌های ساسانی متعلق به موزۀ دار الآثار الاسلامیۀ کویت (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 88
3 چگونگی کاربرد حاشیه در مفروشات (پرزدار و فاقد پرز) ایران تا ابتدای ورود اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 37
4 شناسایی و طبقه بندی نقوش حیوانی موجود در قالی های تیموریان هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 29
5 شناسایی ویژگی های فرش بافی دوره ترکمانان بر اساس نگاره های خاوران نامه ابن حسام (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 31
6 نمایش باورهای شیعی بر سکه های دوره تیموری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت موزه فرش آستان قدس رضوی در تعالی هنر فرش (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
2 بررسی تطبیقی قالی های سجاده ای ایران عهد صفوی با اوشاک ترکیه (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
3 جایگاه زنان به عنوان خالق اثر هنری در عصر شاه طهماسب صفوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 چگونگی آداب اجتماعی عهد صفوی در برگزاری جشن ها (جلوس پادشاهان، تولد و ازدواج) با رویکرد به شاهنامه شاه طهماسبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
5 چگونگی انعکاس مضامین تعلیمی در بوستان سعدی و نگاره های بهزاد (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی